Keresés

Vatican News
Cseh és szlovák parlamenti küldöttség a pápánál Cseh és szlovák parlamenti küldöttség a pápánál  (Vatican Media)

A pápa a cseh és a szlovák politikusokhoz: váljatok a testvériség főszereplőivé és a közjó előmozdítóivá

Ferenc pápa pénteken fogadott egy parlamenti küldöttséget a Cseh és a Szlovák Köztársaságból. Az audienciára abból az alkalomból került sor, hogy Szent Cirill 1150 évvel ezelőtt hunyt el Rómában 869. február 14-én.

Somogyi Viktória / Giada Aquilino – Vatikán

Újra fel kell fedezni az Evangélium és a kulturális identitás között fennálló bensőséges kapcsolatot és újra kell értékelni a keresztény gyökereket ahhoz, hogy egy olyan társadalmat építsünk, amelyben megvalósul a kölcsönös befogadás és a szolidaritás. Így fogalmazott a pápa a cseh és a szlovák parlamenti delegációhoz intézett beszédében. Szent Cirillt és Metódot II. János Pál pápa nyilvánította Európa társvédőszentjeivé Szent Benedekkel együtt. Szent Cirill tudott az egymás megismerésére és a szívélyességre alapuló kapcsolatokat szőni a népek között, ezáltal összekötő kapoccsá vált a különböző kultúrák és egyházi hagyományok között.

Tudni kell együttélni a sokszínűségben

A pápa annak a reményének adott hangot, hogy ez a jelentős spirituális és kulturális örökség felkelti az állampolgárokban a találkozás és a másik felé való nyitottság vágyát. Tudni kell együttélni a sokszínűségben a párbeszéd és a közös osztozás által, hidakat építve és lerombolva a bizalmatlanság és az előítélet falait. Az ilyen hozzáállással válunk a szolidaritás és a béke építőivé – mutatott rá a pápa.

A kereszténység a remény forrása

A Tesszalonikiből való két testvér, Szent Cirill és Metód küldetése eltörölhetetlenül meghatározta a Cseh és a Szlovák Köztársaság történetét, művészetét és egész kultúráját. A két szenttől spirituális és kulturális gazdagság érkezik korunkba, és ezt az erkölcsi örökséget meg kell őrizni és egyre jobban hasznosítani kell. A történelmetek megtanítja, hogy a kereszténység mindig is a remény forrása és a megújulás ereje, különösen is a sötét és nehéz időszakokban – hangsúlyozta Ferenc pápa.

Korszakváltás

Görögországból Cirill és Metód evangelizálták Pannónia és Nagy-Morávia népeit, létrehozva az ún. szláv abc-t és lefordítva a Bibliát az ószláv nyelvre. Ezáltal egy ajándékot adtak e terület vallási életének és kulturális fejlődésének. A bibliai-keresztény üzenet hozzájárult az állam jogi megszületéséhez országaitokban és a szomszédos országokban. A hithirdetés és a liturgia bemutatása által terjesztett kereszténységnek köszönhetően társadalmaitok korszakváltást éltek meg.

A politikusok váljanak a testvériség főszereplőivé és a közjó előmozdítóivá

A „szlávok apostolainak” hatalmas evangelizáló tevékenysége alapvető elemeiben ma is értékes inkulturációs modellt jelent. Az Evangélium nem vesz el a különböző helyi kultúrák hitelességéből, hanem segít az embereknek és a közösségeknek felismerni és megvalósítani a jót, az igazságot és a szépséget. Ferenc pápa beszéde végén annak a kívánságának adott hangot, hogy a cseh és a szlovák politikusok minden nap a fontos közfunkciójuk betöltésével váljanak a testvériség főszereplőivé, illetve a közjó világos és feddhetetlen előmozdítóivá. Adjanak reményt állampolgáraiknak, amelyhez az Úr áldását kérte rájuk.

22 március 2019, 14:37