Keresés

Vatican News
Ferenc pápa 2018 Húsvétvasárnap áldását adta Rómára és a földkerekségre Ferenc pápa 2018 Húsvétvasárnap áldását adta Rómára és a földkerekségre 

Ferenc pápa 2019-es húsvéti szertartásainak rendje

A virágvasárnapi szentmise és körmenet, a nagycsütörtöki krizmaszentelő mise, az Urunk szenvedésére emlékező szertartás nagypénteken, majd a keresztút a Colosseumnál, a húsvéti vigília, végül pedig a húsvétvasárnapi ünnepi mise és a pápa Urbi et Orbi áldása – ezek lesznek a Szentatya nagyheti liturgikus programjai, melyeket a Pápai Liturgikus Szertartások Hivatala közzétett.

Gedő Ágnes – Vatikán

Virágvasárnap

Április 14-én, Virágvasárnap délelőtt 10 órakor a pápa a Szent Péter-téren megáldja a pálma és olajfaágakat, körmenetet vezet, majd szentmisét mutat be Urunk szenvedése emlékére. Virágvasárnap tartjuk a 34. ifjúsági világnapot, melynek idei témája: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” (Lk 1,38)

Nagycsütörtök

Április 18-án, nagycsütörtökön reggel 9.30-kor Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában krimaszentelő szentmisét mutat be, amelyen koncelebrálnak a Rómában tartózkodó pátriárkák, bíborosok, érsekek, püspökök és papok.

Nagypéntek

Április 19-én, nagypénteken délután 5 órakor   tartja a pápa a Szent Péter-bazilikában Urunk szenvedésének liturgiáját. Este negyed tíztől keresztúti ájtatosságot vezet a Colosseumnál. A Via Crucis végén köszönti a híveket és apostoli áldását adja rájuk.

Nagyszombat

Április 20-án, nagyszombaton este fél kilenckor Ferenc pápa bemutatja a húsvéti vigília szertartását. A pápa a bazilika bejáratánál megáldja a tüzet, a papok és a hívek bevonulnak a templomba, majd fölhangzik az Exultet, a húsvéti örömének. A Szentatya vezeti az igeliturgiát, a keresztségi szertartást és az eucharisztikus ünnepet, a bíborosokkal együtt koncelebrálva.

Húsvétvasárnap

Április 21-én, Húsvétvasárnap 10 órakor Ferenc pápa ünnepélyes szentmisét mutat be a Szent Péter téren. A szertartás végén a pápa a Szent Péter-bazilika központi loggiájáról Urbi et Orbi áldását adja az Örök Városra és az egész világra.

21 március 2019, 14:56