Keresés

2019.02.10 Angelus 2019.02.10 Angelus 

Ferenc pápa imája az emberkereskedelem áldozataiért

Az Úrangyala elimádkozása után Ferenc pápa emlékeztetett rá, hogy két nappal ezelőtt, február 8-án, Bakhita Szent Jozefina liturgikus emléknapján ötödik alkalommal tartották meg az Emberkereskedelem elleni küzdelem világnapját.

Vertse Márta – Vatikán

A pápa arra buzdította a híveket, hogy ne felejtsék el az idei világnap mottóját: „Együtt az emberkereskedelem ellen”. Ez arra hív fel, hogy egyesítsük erőinket az emberkereskedelem kihívásának a leküzdésére. A pápa mindenkinek köszönetét fejezte ki, akik e súlyos jelenség ellen küzdenek, különös tekintettel a szerzetesnőkre. Felhívást intézett a kormányokhoz, hogy határozottan nézzenek szembe ennek a csapásnak az okaival és óvják az áldozatokat.

Mindnyájunknak együtt kell működnünk és fel kell jelentenünk a férfiak, nők és gyermekek kihasználását és rabszolgasorsba döntését. Az ima az az erő, amely támaszt nyújt közös elkötelezettségünknek – mondta Ferenc pápa, majd arra kérte a híveket, hogy közösen imádkozzák el vele együtt Bakhita Szent Jozefina imáját, amelyet előzőleg kiosztottak a Szent Péter-téren.

Ima Szent Bakhita Jozefina közbenjárásáért

Szent Bakhita Jozefina, téged kislány korodban eladtak rabszolgának és kimondhatatlan nehézségekkel és szenvedésekkel kellett szembenézned. Miután kiszabadítottak testi rabszolgaságodból, az igazi megváltást a Krisztussal és egyházával való találkozásban találtad meg.

Szent Bakhita Jozefina, segíts mindenkit, akik a rabszolgaság csapdájában élnek.

Nevükben járj közben az irgalmasság Istenénél, hogy rabságuk láncai széttöredezhessenek.

Isten maga szabadítsa ki az emberkereskedelem mindazon áldozatait, akiket megfenyegettek, megsebeztek vagy akikkel rosszul bántak. Nyújts enyhülést azoknak, akik túlélték ezt a rabszolgaságot és tanítsd meg őket, hogy Jézusra a hit és a remény példaképeként tekintsenek és így begyógyíthassák sebeiket.

Könyörgünk hozzád, hogy imádkozz és járj közben mindnyájunkért: ne essünk a közöny csapdájába, nyissuk ki szemünket és vegyük észre olyan sok fivérünk és nővérünk nyomorúságát és sebeit, akiket megfosztottak méltóságuktól és szabadságuktól és halljuk meg segélykiáltásukat. Ámen. Szent Bakhita Jozefina, imádkozz értünk!

11 február 2019, 10:57