Keresés

Vatican News
Papa: a Ordine Fatebenefratelli, globalizzate la solidarietà Papa: a Ordine Fatebenefratelli, globalizzate la solidarietà  (ANSA)

A pápa a betegápoló irgalmas rend nagykáptalanjához: Az irgalmas szamaritánus lelkületével

Február elsején pénteken Ferenc pápa a vatikáni Kelemen-teremben fogadta az Istenes Szent János alapította betegápoló irgalmas rend 69. nagykáptalanját. Az Olaszországban is népszerű rend tagjait a közbeszéd Fatebenefratelli-nek nevezi, ami magyarul így hangzik: Tegyetek jót testvérek! Rómában a Tiberis-szigeten van hatalmas kórházuk és anyaházuk, ahol máig nagyon üdvös gyógyító és lélekerősítő tevékenységet folytatnak az egész Város javára. A nagykáptalan tagjaihoz intézett beszédében Ferenc pápa három témát érintett: megkülönböztetés, közelség és vendéglátás, végül pedig a közösen vállalt misszió.

P. Vértesaljai László SJ / Emanuela Campanile                     

A megkülönböztetés három ideje

A Ferenc pápa által megfontolásra ajánlott első téma a megkülönböztetés, mely alapvető jelentőségű az egyház számára és az Istennek szentelt életben. A múltba tekintve a megkülönböztetés segít a történelmünk és a karizmánk megtisztításában, hogy a búzát elkülönítsük a pelyvától és figyelmünket az igazán lényeges dolgokra fordítsuk, ami által így eljuthatunk az első szeretetig. A jelent tekintve a megkülönbözetés arra indít, hogy szenvedélyesen éljük meg a megszentelt életet, elkerülve a rutint és középszerűséget, de vállalva a fájdalmakat is. A megkülönböztetés a jövő tekintetében továbbra is termékenyen tartja a rendi karizmát, a befogadó vendégszeretetet, az ápolómunkát, szemben  az új kihívásokkal is.

Az irgalmas szeretet gyakorlása Isten Országát valósítja meg a szegények és a betegek között

A Szentatya az irgalmas szamaritánus bibliai példáját ajánlotta megfontolásra a nagykáptalan tagjainak, akik megszakítják életritmusukat a szükséget szenvedő felebarátjuk láttán. Ez a szolgálat, a borral és olajjal való megkenés az identitásotokat adja meg nektek – szólt az irgalmas-rendi szerzetesekhez a pápa – ami másfelől Isten Országát valósítja meg a szegények és a betegek között.      

Küldetésüket a világiakkal közösen megosztott misszióként éljék meg    

Munkájuk közben fordítsanak figyelmet arra, hogy együtt dolgozzanak a világiakkal, és egy szívvel végezzék küldetésüket. Kórházaitok legyenek az élet szolgálatának bibliai vendégfogadói – zárta buzdító beszédét Ferenc pápa a portugál Istenes Szent János alapította irgalmas-rendiek 69. nagykáptalanjához.

Hogyan gondolkodott Istenes Szent János és mi volt számára fontos, legjobban a leveleiből tudjuk meg. Íme néhány idézet: „Maradjatok meg a szeretetben: ez az édesanyja minden erénynek.” „Minden múlandó, csak a jó cselekedetek maradnak meg.”

01 február 2019, 18:07