Keresés

Papa: a corpo Augustinianum, approfondite tradizione Papa: a corpo Augustinianum, approfondite tradizione  

A pápa beszéde az Augustinianum jubileumán: az egyházatyák közelebb visznek Krisztushoz

Ötven évvel ezelőtt, a zsinati megújulás szellemében alapították Rómában a Vatikán tőszomszédságában, a Hittani Kongregáció épületével szemben az Augustinianum Patrisztikus Intézetet, melynek legfőbb feladata, hogy az egyházatyák szellemi örökségét gondozza és továbbadja, főként posztgraduális képzés formájában. A jeles jubileum alkalmával a Szentatya látogatást tett a Szent Márta-háztól mindössze 200 méterre fekvő Patrisztikus Intézetben.

P. Vértesaljai László SJ - Vatikán 

A katolikus teológiai hagyomány gazdag örökségét ápolja és közvetíti

Az intézet vezetőihez és hallgatóihoz intézett beszédében Ferenc pápa hálát adott az Istennek az Augustinianum félévszázados fennállásáért. Megemlékezett az alapítókról, akik az Ágoston-rendi szerzetesek több évszázados hagyományát ápolták, amiből Rómában a Studium intézménye is kifejlődött, mely a szent tudományokra, főként az egyházatyák és elsőként Szent Ágoston művei tanulmányozására fordította a figyelmét.

Az egyházatyákhoz való visszatérés része a keresztény kezdetekhez való visszatérésnek

A Patrisztikus Intézet a katolikus teológiai hagyomány gazdag örökségét ápolta és közvetítette, főként az egyházatyák hagyományát, mely lényeges hozadék az egyház számára – állapította meg a pápa, majd Szent VI. Pál tanítását idézte, aki 50 évvel ezelőtt az intézet megalapította: „Az egyházatyákhoz való visszatérés része a keresztény kezdetekhez való visszatérésnek, amely nélkül nem lehetséges a biblikus megújulás, a liturgikus reform és a II. Vatikáni Zsinat által annyira óhajtott új teológiai kutatás”. Szent II. János Pál pápa 1982-ben az intézet meglátogatásakor azt mondta, hogy „az Atyák iskolájába helyezkedni annyit jelent, mint hogy megtanuljuk jobban megismerni Krisztust és jobban megismerni önmagunkat. Ez az ismeret rendkívüli módon segíti az egyházat a küldetésében”.      

Állhatatosan tartsanak ki a szellemi, spirituális és morális értékek közvetítésében

Ferenc pápa arra buzdította az intézet tagjait, hogy legyenek hűségesek a gyökereikhez, állhatatosan tartsanak ki a szellemi, spirituális és morális értékek közvetítésében. Mindezt bölcsen és az egyház iránti felelőséggel tegyék, hiszen mindez közvetlenül hozzájárul az evangelizációhoz és előmozdítja az egész emberi családot az Istenben való végső teljesség felé. Idézett a pápa a Veritatis Gaudium kezdetű apostoli konstitúcióból: „Az igazság öröme kifejezi azt az emésztő vágyat, mely nyugtalanná teszi minden ember szívét mindahányszor nem találkozik, nem lakik és nem oszt meg mindent Isten Világosságával”. Ferenc pápa kiemelte a nyílt utalást Szent Ágoston híres mondatára, mely az emberszív nyugtalanságát jelzi mindaddig, amíg az meg nem pihen az Istenben. Végül a patrológusokat arra emlékeztette, hogy Szent Ágoston lelki örökségének megfelelően mindig imádsággal fogjanak hozzá a szent tanulmányokhoz.

16 február 2019, 19:06