Keresés

2019.02.17 Angelus 2019.02.17 Angelus 

Az Isten által felkínált boldogság soha nem csal meg – Ferenc pápa Úrangyala imádsága

Vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében Ferenc pápa a boldogmondásokról szóló evangéliumi szakaszt elemezte Szent Lukács szerint. A hit azt jelenti, hogy teljesen az Úrra bízzuk magunkat, ledöntjük az evilági bálványokat. Akkor vagyunk boldogok, ha Istennel együtt a szegények, a szenvedők mellé állunk és nem követjük a gyors meggazdagodást ígérő szélhámosokat.

Vertse Márta – Vatikán

A valódi boldogságot nem a világ által felkínált bálványokban, a könnyű sikerekben találjuk meg, hanem ha a Jézus üzenetének megfelelően megosztjuk javainkat szükséget szenvedő testvéreinkkel – fejtette ki Ferenc pápa a vasárnapi evangéliumi szakaszt (vö. Lk 6,17.20-26) elemezve, amely  Szent Lukács szerint mutatja be a boldogságokat.

Jézus megnyitja szemünket, hogy mi is az ő tekintetével lássuk a valóságot

A szöveg négy boldogságra és négy figyelmeztetésre tagolódik, ez utóbbiak a „jaj nektek” kifejezéssel. Ezekkel az erőteljes és mélyre hatoló szavakkal Jézus megnyitja szemünket, hogy az ő tekintetével lássunk, túl a látszatokon, túl a felszínen. Megtanít minket arra, hogy megkülönböztessük a hit helyzeteit.

Jézus ma is arra figyelmeztet, hogy ébredjünk fel az önzés veszélyes ámításából

Jézus boldogoknak nyilvánítja a szegényeket, az éhezőket, a szenvedőket, az üldözötteket; és figyelmezteti azokat, akik gazdagok, akik jóllakottak, akik nevetnek és akiket az emberek éljeneznek. Ennek a látszólag ellentmondásos boldogságnak az oka az, hogy Isten közel áll azokhoz, akik szenvednek és közbelép, hogy megszabadítsa őket rabszolgaságukból; Jézus már látja a boldogságot a negatív valóságon túl. És ez a „jaj nektek” ugyanúgy szól azokhoz is, akiknek ma jól megy a soruk, arra szolgál, hogy „felébressze” őket az  önzés veszélyes ámításából és megnyissa őket a szeretet logikájának, amíg van idejük, hogy ezt megtegyék.

A bálványimádás minden kor valósága, bűn az első parancsolat ellen

A vasárnapi evangéliumi szakasz tehát arra szólít bennünket, hogy elgondolkozzunk hitünk mély értelmén, ami abban áll, hogy teljes bizalommal vagyunk az Úr iránt. Azt jelenti, hogy ledöntjük a világi bálványokat, hogy megnyissuk szívünket az élő és igaz Istennek; csak Ő adhatja meg létünknek azt az olyan nagyon vágyott és olyan nehezen elérhető teljességet. Sokan vannak napjainkban is azok, akik a boldogság osztogatóiként kínálják fel magukat: ígérnek gyors sikert, könnyen elérhető nagy nyereségeket, varázslatos megoldásokat minden problémára és így tovább. Itt könnyű elcsúszni, anélkül, hogy észrevennénk az első parancsolat ellen elkövetett bűnt, vagyis a bálványimádást, amikor Istent egy bálvánnyal helyettesítjük. A bálványimádás és a bálványok látszólag elmúlt időkhöz tartoznak, de valójában minden korban, ma is jelen lévő valóság! Sok szociológiai elemzésnél jobban ábrázolják korunk egyes magatartásait.

Ismerjük fel, hogy szükségünk van az Úrra

Ezért Jézus megnyitja szemünket a valóságra. A boldogságra kaptunk meghívást, arra, hogy boldogok legyünk és már most azokká válunk, amennyiben Isten mellé, Országa mellé állunk, amellé, ami nem mulandó, hanem az örök életre szól. Boldogok vagyunk, ha felismerjük, hogy szükségünk van Istenre. Ez nagyon fontos – hangsúlyozta a Szentatya. „Uram, szükségem van rád”. És boldogok vagyunk, ha Őhozzá hasonlóan és Ővele együtt a szegények, a szenvedők és az éhezők mellé állunk. Isten előtt mi is szegények, szenvedők, éhezők vagyunk. Képesekké válunk  az örömre minden alkalommal, ha evilági javainkat nem bálványként kezeljünk, amelyeknek eladjuk lelkünket, hanem azokat megosztjuk testvéreinkkel. A vasárnapi liturgia ismét arra szólít bennünket, hogy szembesüljünk ezekkel a kérdésekkel és igazságot tegyünk szívünkben.                 

Csak az Úrban találhatjuk meg teljes boldogságunkat

Jézus nyolc boldogsága döntő üzenet, amely arra ösztönöz bennünket, hogy bizalmunkat ne az anyagi és mulandó dolgokba helyezzük, hogy a boldogságot keresve ne  kövessük a szélhámosokat, - akik gyakran a halál árusai - , ne kövessük  az illúzió mestereit. Nem kell  őket követnünk, mert ők képtelenek arra, hogy boldogságot adjanak nekünk. Az Úr segít bennünket, hogy kinyissuk szemünket, hogy szert tegyünk a valóságba mélyebben behatoló tekintetre, hogy meggyógyuljunk a krónikus rövidlátásból, amellyel az evilági gondolkodás megfertőz minket. Paradox Szavával az Úr felráz bennünket, felismerteti velünk, hogy mi az, ami valóban gazdagít, jóllakottá tesz, örömet és méltóságot ad. Egyszóval az, ami valóban értelmet és teljességet ad életünknek.

Mária segítségével váljunk a csalhatatlan isteni boldogság tanúivá

Szűz Mária segítsen minket, hogy nyitott értelemmel és szívvel hallgassuk meg ezt az evangéliumi szakaszt, hogy gyümölcsöt hozzon életünkben és váljunk a soha meg nem csaló boldogság tanúivá, Istenévé, aki soha nem csal meg.

18 február 2019, 10:55