Keresés

Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában 

A pápa péntek reggeli homíliája: az élet csak akkor értékes, ha másoknak ajándékozzuk

Ferenc pápa péntek reggel a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmiséjén Keresztelő Szent János halálának négy főszereplőjéről elmélkedett: a korrupt és határozatlan királyról; az ördögi nőről, aki gyűlölte Jánost; a hiú és szeszélyes balerináról; illetve a börtönben egyedül levő prófétáról.

Somogyi Viktória / Alessandro Di Bussolo – Vatikán

Jézus szerint „Asszonyok szülöttei közt nem született nagyobb Keresztelő Jánosnál” (Mt 11,11). A próféta vértanúsága hatalmas tanúságtétel: az élet csak akkor értékes, ha másoknak ajándékozzuk szeretetben, igazságban, a mindennapi életben, a családban. Ferenc pápa így kommentálta a napi evangéliumot (Mk 6,14-29), amely Keresztelő Szent János lefejezéséről szól.

Az Úr négy személyen keresztül szól hozzánk

A pápa arra hívott, hogy szívünket megnyitva tekintsünk a történetre annak érdekében, hogy az Úr szólni tudjon hozzánk. Az evangéliumi szakasznak négy szereplője van: a korrupt és határozatlan Heródes király, Heródiás, a király testvérének felesége, aki csak gyűlölni tudott, Salomé a hiú táncosnő és a cellában ülő próféta. A pápa a történetet a végéről kezdve elemezte, amikor János tanítványai a lefejezésről értesülve elkérték testét és eltemették egy sírboltban.

János megmutatja nekünk Jézust, majd fénye kialszik

A Jézus szerinti legnagyobb emberi szülött így végezte. János tudta ezt, tudta, hogy ki kell üresítenie önmagát. Kezdettől fogva mondta, amikor Jézusról beszélt: neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé kell válnom. Egészen a halálig kicsivé vált. Jézus előfutára, hírnöke volt. Megmutatta az első tanítványoknak, hogy nem ő a Messiás, hanem Jézus, majd fénye lassanként kialudt, egészen a cella sötétségéig, ahol lefejezték.

A vértanúság szolgálat, misztérium és ajándék

Miért történt ez? – tette fel a kérdést a pápa. A vértanúk életét nem könnyű elmesélni. A vértanúság szolgálat, misztérium, az élet nagyon különleges és nagy ajándéka. Az események végül erőszakos véget érnek az emberi viselkedésmódok miatt, amelyek odavezetnek, hogy egy keresztény, egy becsületes ember életét elveszik és vértanúvá teszik.

A korrupt király, aki nem képes változtatni életén

A pápa ezután elemezte a vértanúságot okozó három személy viselkedését. A király hitte, hogy János próféta, szívesen hallgatta, igyekezett védelmezni őt, de börtönben tartotta. Határozatlan volt, mert János szemére vetette bűnét: a házasságtörést. Heródes a prófétában Isten hangját hallotta meg, aki azt mondja: Változtasd meg életedet. A királynak ez nem sikerült. Korrupt volt és ahol jelen van a korrupció, nehéz kilépni belőle. Egy korrupt ember, aki diplomáciai egyensúlyokat keresett saját élete, amely a házasságtörés mellett tele volt számos igazságtalansággal, és az előtte álló szent próféta lelkiismerete között. Nem sikerült feloldania a csomót – jegyezte meg Ferenc pápa.

A nő és a gyűlölet sátáni lelkülete

A Szentatya ezt követően jellemezte Heródiást, a király testvérének feleségét. Heródes megölte fivérét, hogy övé legyen hitvese. Az Evangélium csak annyit említ az asszonyról, hogy gyűlölte Jánost, mert nyíltan beszélt. Tudjuk, hogy a gyűlölet mindenre képes, hatalmas erő – mondta a pápa. A gyűlölet a sátán lehelete. Ő nem tud szeretni, csak gyűlölni. Heródiást a gyűlölet sátáni lelke jellemezte, ami pusztít.

Saloménak a király azt mondja, amit a sátán: megadok neked mindent

A harmadik személyiség Heródiás lánya, Salomé, aki jól táncol, ami nagyon tetszett a királynak és a vendégeinek is. Heródes ebben a fellelkesült pillanatban mindent megígér a lánynak. Ugyanazokat a szavakat használja, amelyeket a sátán mondott Jézusnak megkísértésekor. Ha imádsz engem, mindent megadok neked, az egész birodalmamat. Heródes nem tudhatta, mi történik majd.

Ezek mögött a személyek mögött a sátán áll, a gyűlölet magvának elvetője a nőben, a hiúságé a lányban és a korrupcióé a királyban. Az asszonytól született legnagyobb ember pedig egyedül végzi egy cellában, a börtön sötétségben egy hiú táncosnő szeszélye, egy ördögi nő gyűlölete és egy határozatlan király korrupciója miatt. János vértanú, aki hagyja, hogy élete lassacskán kialudjon, hogy átadja helyét a Messiásnak.

Egy nagy ember és egy nagy szent tanúságtétele

János névtelenségben meghal a börtönben, mint számos más vértanúnk – kommentálta keserűen Ferenc pápa. Az Evangélium csak annyit mond, hogy a tanítványok elmentek a holtestért, hogy eltemessék. Mindannyian azt gondoljuk, hogy ez egy nagy ember és nagy szent hatalmas tanúságtétele. Az élet csak akkor értékes, ha másoknak ajándékozzuk a szeretetben, az igazságban, a mindennapi életben és a családban. Mindig ajándékozzuk oda. Ha valaki megtartja magának életét, hogy védelmezze, mint a király a maga korrupciójában, a nő a gyűlöletével, a fiatal lány a hiúságával és serdülő mivolta miatt felelőtlenségével, akkor az élet meghal, összeaszik, szükségtelenné válik.

Nyissuk meg szívünket, az Úr szól hozzánk e négy személyen keresztül

János odaajándékozta az életét mondván: „kicsivé kell válnom, hogy az Urat hallgassák, lássák és hogy kinyilatkoztassa magát”. Emlékezzetek erre a képre, a négy személyre: a korrup királyra, a nőre, aki csak gyűlölni tudott, a hiú lányra, aki felelőtlen és a lefejezett prófétára a cellában. Tekintsünk rájuk és nyissuk meg szívünket, hogy az Úr azon keresztül szóljon hozzánk – zárta péntek reggeli homíliáját Ferenc pápa.

08 február 2019, 16:55