Keresés

Vatican News
P. Arturo Sosa, a jezsuiták általános rendfőnöke P. Arturo Sosa, a jezsuiták általános rendfőnöke 

Ferenc pápa levelet küldött a jezsuiták általános rendfőnökének

A pápa február 6-án kelt levelében a jezsuita rend által a 2019-2029 közötti időszakra kijelölt célkitűzéseket értékelte. A jezsuita rend következő tízéves tervében négy prioritást határozott meg: elősegíteni a megkülönböztetést és a lelkigyakorlatokat; együtt haladni a kirekesztettekkel; elkísérni az úton levő fiatalokat; és gondját viselni közös otthonunknak.

Somogyi Viktória / Amedeo Lomonaco – Vatikán

„A kiválasztott egyetemes apostoli célkitűzések összhangban állnak az egyház jelenlegi apostoli prioritásaival, amelyek a pápa, a szinódusok és a püspöki konferenciák tanításán keresztül jutnak kifejeződésre, elsősorban az Evangelii Gaudium k. apostoli buzdításból kiindulva.” Így fogalmaz Ferenc pápa rövid levelében, amelyet P. Arturo Sosa, jezsuiták általános rendfőnökének írt. A kijelölt út „a dinamikus megkülönböztetés, nem pedig egy könyvtári vagy laboratóriumi folyamat eredménye”. „Az első célkitűzés alapvetően fontos, mert elsődleges feltételként fogalmazza meg a jezsuita kapcsolatát az Úrral, továbbá a személyes és közösségi imaéletet illetve a megkülönböztetést” – írja a pápa.

A célkitűzések viszonyítási pontot, távlatot és iránymutatást jelentenek az egész jezsuita rendnek

A célkitűzések egy közel kétéves megkülönböztetés eredményei és a mai világ négy alapvető területét határozzák meg - mondta P. Sosa a Vatikáni Rádiónak adott interjújában. Megfogalmazása szerint ezek ösztönzést nyújtanak a jezsuitáknak a megkülönböztetésben és az apostoli tervezésben. Egyben viszonyítási pontot, távlatot és iránymutatást jelentenek az egész jezsuita rendnek. Arra helyezik a hangsúlyt, hogy a jezsuita miként tudja legjobban felhasználni a rendelkezésére álló eszközöket Krisztus kiengesztelő küldetésének szolgálatához a világon. A 4 prioritás megtestesíti a jezsuita rend válaszát az egyház szükségleteire. A mély változásokat megélő mai társadalomban e célkitűzéseket társadalompolitikai elemzések, teológiai, pasztorális elmélkedések, valamint megkülönböztetés által választották ki, amelyeket Ferenc pápa megerősített.

Elősegíteni a megkülönböztetést és a lelkigyakorlatokat

A megkülönböztetés szükségszerű az egyház számára. A lelkigyakorlatok a jezsuiták által előnyben részesített út. Szintén alapvető fontosságú a kreativitás útjának felvállalása. Új formákat kell találni ahhoz, hogy a lelkigyakorlatokat a különböző csoportokhoz és körülményekhez igazítsák – nyomatékosította P. Sosa.

Együtt haladni a kirekesztettekkel

Együtt haladni a kiselejtezettekkel annyit jelent, hogy közelebb lépünk a szegények világához, elindulunk a perifériákra és az emberek felé. Fel akarunk vállalni egy utat, amely a társadalmi igazságosság előmozdítását szolgálja. Elő akarjuk segíteni azoknak a gazdasági, politikai és társadalmi struktúráknak a változását, amelyek igazságtalanságokat okoznak. Az egyház és a társadalom életéből el akarjuk távolítani a visszaélések csapását. Ez egy olyan dráma, amely számos formában jelenik meg, többek között a szexuális és a hatalommal való visszaélésekben – mutatott rá a jezsuiták általános rendfőnöke.

Elkísérni a fiatalokat

A fiatalokkal együtt haladni azt is jelenti, hogy az ő szemszögükből tekintünk a világra. A fiatalok segíthetnek abban, hogy megértsük a társadalmi változásokat és az új kultúra értelmét. Tehát teret kell adni a fiataloknak és kreativitásuknak. P. Sosa szerint nagyon fontos, hogy tanuljunk a fiataloktól.

Gondoskodni a közös otthonunkról

A jezsuita rend negyedik prioritása a közös otthonunkat érinti. Ki kell venni részünket azokból a sürgető lépésekből, amelyek képesek megállítani és meggátolni a környezeti pusztulást. Alternatívákat is kell keresni ezen a téren. Ahhoz, hogy sikerüljön megvalósítani a négy célkitűzést a következő tíz évben, nagy kihívást jelent az együttműködés. A cselekvésben ennek kell hangsúlyt kapnia – mutatott rá P. Arturo Sosa általános jezsuita rendfőnök.

19 február 2019, 17:19