Keresés

Vatican News
2019.01.20 Angelus 2019.01.20 Angelus  (Vatican Media)

A keresztény életprogramja Jézus szavainak követése – Ferenc pápa Úrangyala imádsága

Vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozásakor mondott beszédében Ferenc pápa arra buzdította a híveket, hogy hallgassák meg és a gyakorlatban valósítsák meg az Úr szavait, követve Mária felhívását, amelyet az évközi második vasárnap evangéliumi szakaszában olvasunk: “Tegyetek meg mindent, amit csak mond”.

Vertse Márta – Vatikán

Nyíljunk meg teljesen Jézusnak, ismerjük fel a mindennapokban éltető jelenlétének jeleit. Bízzuk magunkat Isten Szavára és a szentségekre, merítsünk belőlük erőt mindennapi életünk nehéz helyzeteiben.

Jézusban az Úr házasságra lépett az emberiséggel

Múlt vasárnap, Urunk megkeresztelkedésének ünnepével megkezdtük az “évközi” liturgikus időszakot, amelyben követjük Jézust nyilvános működésében, küldetésében, amiért az Atya elküldte őt a világba. A vasárnapi evangéliumi szakasz (vö. Jn 2,11) elbeszéli Jézus első csodáját. Ezek közül a csodás jelek közül az elsőt Galileában, Kána városában hajtja végre, egy menyegző során. Nem véletlen, hogy Jézus nyilvános működése éppen egy menyegzői szertartáson kezdődik, mivel Őbenne Isten házasságot kötött az emberiséggel: ez a jó hír, még akkor is, ha azok, akik meghívták Őt, még nem tudják, hogy asztaluknál Isten Fia ül, és ő az igazi Jegyes. Valóban, a kánai jel egész misztériuma ennek az isteni Jegyesnek, Jézusnak a jelenlétén alapul, aki elkezdi dicsősége kinyilatkoztatását. Jézus úgy jelenik meg, mint Isten népének Jegyese, akit a próféták megjövendöltek és felfedi számunkra annak a kapcsolatnak a mélységét, amely minket Ővele egyesít: ez pedig a szeretet új Szövetsége.

A bor a messiási lakoma jelképes eleme, az ünnep örömét fejezi ki

A Szövetség összefüggésében teljesen megértjük a bor jelképének értelmét, amely ennek a csodának a középpontjában áll. Éppen amikor az ünnepség eléri a tetőpontját, elfogy a bor; a Szűzanya észreveszi és ezt mondja Jézusnak: “Nincs több boruk”. Mert csúnya lett volna az ünnepséget vízzel folytatni! – fűzte hozzá Ferenc pápa. Nagyon kellemetlen lett volna azoknak az embereknek. A Szűzanya észreveszi, és mint jó anya, azonnal Jézushoz fordul. Az Írások, különösen a próféták a bort, mint a messiási lakoma tipikus elemét tartották számon (vö. Ám 9,13-14; Jo 2,24; Iz 25,6). A víz szükséges az élethez, de a bor a lakoma bőségét és az ünnep örömét fejezi ki. A kőkorsók vizét borrá változtatva, amelyet a zsidóknál szokásos tisztálkodás céljára használtak fel, mielőtt beléptek volna a házba, Jézus ékesszóló jelet hajt végre: Mózes Törvényét Evangéliummá, az öröm hordozójává változtatja át.

Engedelmeskedjünk Mária szavainak: tegyünk meg mindent, amit Jézus mond

És most tekintsünk Máriára – folytatta beszédét a pápa. A szavak, amelyeket Mária a szolgákhoz intéz, felteszik a koronát a kánai menyegző képére: “Tegyetek meg mindent, amit csak mond”. Ezek a szavak értékes örökséget jelentenek, amelyet Anyánk hagyott ránk. És Kánában a szolgák valóban engedelmeskednek. “Jézus szólt nekik: “Töltsétek meg a korsókat vízzel”.   Meg is töltötték azokat színültig. Utána ismét szólt hozzájuk: “Most merítsetek belőle, és vigyétek oda a násznagynak. Odavitték”. Ezen a menyegzőn valóban egy Új Szövetséget kötöttek és az Úr szolgái, vagyis az egész egyház új küldetést kapott: “Tegyetek meg mindent, amit csak mond”. Az Urat szolgálni azt jelenti, hogy meghallgatjuk és a gyakorlatban megvalósítjuk szavát. Jézus Anyjának egyszerű, alapvető ajánló szavai a keresztények életprogramját jelentik.

Kérjük Máriát, hogy járjon közben Fiánál

A pápa ezután egy olyan tapasztalatra utalt, amely minden bizonnyal sokakkal előfordult már az életben. Amikor nehéz helyzetben vagyunk, amikor olyan problémák merülnek fel, amelyeket nem tudunk megoldani, amikor gyakran félelmet és aggodalmat érzünk, amikor hiányzik az öröm, menjünk a Szűzanyához és mondjuk ezt: “Nincs borunk. A bor elfogyott: nézd, milyen helyzetben vagyok, nézz a szívemre, nézz a lelkemre”. Mondjuk ezt az Anyának. És ő majd Jézushoz megy, hogy szóljon neki: “Nézd ezt és azt: nincs boruk”. Utána pedig visszajön hozzánk és így szól: “Tegyetek meg mindent, amit csak mond”.

Bízzuk rá magunkat Isten Szavára és a szentségekre

Ha merítünk a kőkorsóból, ez mindnyájunk számára egyenértékű azzal, hogy rábízzuk magunkat Isten Szavára és a szentségekre, hogy megtapasztaljuk életünkben Isten kegyelmét. Akkor mi is, mint a násznagy, aki megkóstolta a borrá vált vizet, felkiálthatunk: “Te mostanáig tartogattad a jó bort!” Jézus mindig meglep bennünket. Beszéljünk az Anyához, hogy beszéljen Fiával, és Ő majd meglep bennünket.

Maradéktalanul nyíljunk meg Jézusnak

Mária, a Szent Szűz segítsen minket, hogy kövessük felhívását: “Tegyetek meg mindent, amit csak mond”, hogy teljesen megnyílhassunk Jézusnak, felismerve mindennapi életünkben éltető jelenlétének jeleit.

 

20 január 2019, 20:14