Keresés

Vatican News
2019.01.18 Celebrazione dei Vespri 2019.01.18 Celebrazione dei Vespri  (Vatican Media)

Ökumenikus vesperás a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában: Egyek az igazságosságban

Január 18-án, pénteken este fél hattól a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában Ferenc pápa vezetésével vesperást imádkoztak a keresztények egységéért tartott imahét keretében. Az idei ökumenikus program témája: „Igyekezzetek valóban igazságosak lenni” ( MTörv 16,18–20). A esti imán részt vettek a különféle római keresztény felekezetek képviselői. Az ökumenikus imahetet idén január 20. és 27. között tartják, amelyre ezúttal a különféle felekezetű indonéziai keresztények állították össze a program- és imafüzetet.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Ferenc pápa a zsoltárokból álló vesperás, azaz vecsernye imádság olvasmánya (MTörv 16,6-20) után tartotta meg homíliáját melyben Mózes ötödik könyvének felolvasott szakaszát értelmezte. A keresztényeket egységbe vonja az igazságosságért érzett közös felelősség, melynek felhívását egykor az Isten intézte a pusztában vándorló népéhez. Ferenc pápa a különféle keresztény felekezetek képviselőinek köszöntése után bejelentette: „Ma kezdődik az imahét a keresztények egységéért: mindnyájunk közös hivatása, hogy az Istenhez fohászkodjunk ezért a nagy adományért”. A keresztények egysége Isten kegyelmének a gyümölcse, és mindenkinek készen kell állnia, hogy nagylelkűen és készségesen befogadja azt.

Az Úr kötelező ünnepei hálaadásra hívnak

A Szentatya homíliájában felidézte az isteni rendelkezés körülményeit, melyben Mózes, a nép gondoskodó vezetője Moáb síkságán közvetítette az Úr szavát, mielőtt a választott nép bevonult volna az Ígéret földjére. Valójában megismétli a Törvényt, mely azt kéri, hogy az életet hűséggel és igazságossággal éljék meg. Tartsák meg a szabadító Pászka-Húsvétot, a szövetségkötés Pünkösdjét és a pusztai vándorlásra emlékező Sátoros ünnepet. Mindhárom ünnep hálaadásra hívta Izraelt a megkapott javakért – emlékeztetett a pápa. Az ünnepeken mindenkinek részt kellett vennie, az akkori nagycsaládoknak, szolgáikkal együtt.       

Az ünnepek az igazságosság és az irgalmasság szolgálatában állnak

Az ünnepek éves zarándoklatán, az Úr elvárásának megfelelően, mindenkinek, még a nincsteleneknek is valamiféle ajándékkal kellett megjelenni a szentélyben, az elnyert adományok hálájaképpen. Nem meglepő, hogy a zarándokünnepek megtartását összekapcsolták a bírák kinevezésével, mert az ünnepek maguk buzdítják a népet az igazságosságra, emlékeztetnek a közösség minden tagja alapvető egyenlőségére, amit mindenki egyenlőképpen nyert az isteni irgalmasság által. Ez egyúttal felhívás arra, hogy egymás között osszák meg a kapott javakat. Az ünnepek, az Isten tiszteletén és dicsőítésén túl, az igazságosság és az irgalmasság szolgálatában állnak – állapította meg Ferenc pápa.

Indonézia gazdasági egyenlőtlensége kockázatos 

A Szentatya kitért az egységhét tartalmát előkészítő indonéziai keresztények helyzetére. Ők az „Egyes-egyedül az igazságra törekedj” bibliai gondolatot országuk gazdasági helyzete iránti aggodalmukból választották. Indonéziában a gazdasági versengés logikája sokakat szegénységben hagy, míg keveseket nagyon meggazdagít. Így súlyos veszélynek van kitéve a különféle etnikai, nyelvi és vallási elemekből álló társadalmi harmónia, amelyet pedig kölcsönös felelősséget kell hordozniuk. 

A szolidaritás és a közös felelősség törvényei vezetik a keresztény családot                         

Ferenc pápa az indonéziai helyzetelemzést kiterjesztette a világ egészére. Amikor a közjó és a szolidaritás alapelve nem szolgál alapként, akkor ez szélsőséges nyomorúságban élők botrányához vezet, akik felhőkarcolók és luxushotelek árnyékában élnek. Ilyenkor elfejtjük a mózesi törvény bölcsességét, mely szerint a gazdagságot a társadalomnak szét kell osztania. A pápa utalt Pál apostol Rómaiakhoz írt levele felhívására: „Nekünk, erőseknek az a kötelességünk, hogy elviseljük a gyengék gyarlóságát, és ne a magunk javát keressük” (Róm 15,1). Krisztus példája nyomán nekünk is azokat kell támogatnunk, akik gyengék, mert a szolidaritás és a közös felelősség törvényei vezetik a keresztény családot.    

Mindenki az Úr kegyelme által lett szabaddá, ezt el nem feledhetjük!

Isten szent népeként mi is szeretnénk belépni az Ígéret országába, ám meg vagyunk osztva, ezért emlékeznünk kell az Úr felhívására, mely az igazságra int. A keresztények között is fennáll annak a veszélye, hogy némelyek gazdagságot halmoznak fel, miközben a gyengékről és a rászorulókról megfeledkeznek. Igen, könnyen megfeledkezünk arról, hogy eredetileg a bűn rabszolgái voltunk, amiből a keresztségben nyertünk szabadulást. Így könnyen oda jutunk, hogy a spirituális kegyelmet saját tulajdonunknak tekintsük, ami mintegy kijár nekünk. Vakká is válhatunk közben a többi kereszténynek kiosztott adományok iránt. Pedig nagy bűn kicsinyíteni vagy megvetni az Úr által a többi testvérünknek kiosztott ajándékokat, arra gondolva, hogy ők valamiként kevésbé kitüntetettek az Úr előtt. Ha pedig ezeket az érzéseket tápláljuk magunkban, akkor ez gőgöt teremt bennünk – intett a pápa.

El kell ismernünk a többi keresztény közösségnek adott kegyelem értékét

A tisztelet, a kultusz – mely az Országnak jár ki és ami igazságosságot kíván – egy olyan ünnep, mely mindenkit magába foglal és aminek adományai mindenki számára hozzáférhetőek. Ezen Ország felé tett első lépéseink a mi egységünk, amit alázattal kell felismerni, mint elnyert áldást. Másfelől pedig el kell ismernünk a többi keresztény közösségnek adott kegyelem értékét, aminek következménye, hogy szeretnénk részesülni mások adományaiban. Az adományok cseréje által megújult és meggazdagodott keresztény nép képes lesz szilárd és bizakodó lépésekkel haladni az egység felé vezető úton – zárta homíliáját Ferenc pápa a Falakon kívüli Szent Pál-bazilikában a keresztények egységéért tartott közös imaest keretében.                     

19 január 2019, 14:48