Keresés

Vatican News
2018-01-26 Plenaria della Congregazione per la Dottrina della Fede 2018-01-26 Plenaria della Congregazione per la Dottrina della Fede   (Vatican Media)

A pápa megszüntette az Ecclesia Dei Bizottságot, feladata beolvad a Hittani Kongregációba

Ferenc pápa január 17-én kelt, Motu propio formában megjelent levelében megszüntette az Ecclesia Dei Pápai Bizottságot, doktrinális illetékességét pedig, tekintettel a megváltozott körülményekre, átutalta a Hittani Kongregáció hatáskörébe. A pápai levél sorra veszi a Szent II. János Pál pápa által 1988-ban alapított bizottság célkitűzéseit és XVI. Benedek pápa módosító rendeleteit. Végül arra a következtetésre jut, hogy az időközben beállott változások miatt megszűnt a bizottság létrejöttét kiváltó rendkívüli körülmény, ezért elrendelte a pápai bizottság megszüntetését.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

Szent II. János Pál pápa 1988. július 2-án alapította meg az Ecclesia Dei adflicta Motu propriójával az Ecclesia Dei Pápai Bizottságot, azzal a feladattal, hogy együttműködve a Római Kúria püspökeivel és dikasztériumaival, könnyítse meg a Marcel Lefebvre érsek által alapított Testvériséghez kötődő papok, szeminaristák, közösségek és szerzetesek teljes egyházi közösségét, akik a katolikus egyházban Péter utódához kívántak tartozni, megtartva saját spirituális és liturgikus hagyományaikat.  Ily módon a Pápai Bizottság a Szentszék nevében járhatott el.           

Ezt követően XVI. Benedek pápa 2007. július 7-én a Summorum Pontificum Motu propriójával kiterjesztette a Szentszék hatáskörét azokra az intézményekre és szerzetes közösségekre, amelyek csatlakoztak a római rítus rendkívüli formájához és felvették a szerzetesi élet megelőző hagyományait, betartva a meghatározott előírásokat.

Két évvel később XVI. Benedek pápa a 2009. július 2-án kelt Ecclesiae unitatem Motu propriójával újraszervezte a Pápai Bizottság szerkezetét azzal a céllal, hogy azt mind inkább alkalmassá tegye az új helyzethez, mely a pápai engedély nélkül felszentelt négy kiközösített püspök visszafogadásával előállott. Egyúttal pedig, tekintettel a kérdés kiemelten tanítóhivatali jellegére, a Bizottságot mind szervesebben kötötte a Hittani Kongregációhoz.                      

2017. november 15-én a Hittani Kongregáció Ferenc pápától azt kérte, hogy a Szentszék és a Szent X. Piusz Papi Testvériség közötti párbeszéd közvetlenül tartozzon a kongregációhoz, mert az érintett téma az ő hittani szakterületük. Ferenc pápa a kongregáció 2018. január 23-a és 26-a során tartott közgyűlésén megvitatta a kérdést a dikasztériummal, ami után döntést hozott. Figyelembe véve, hogy az alapítás óta megváltoztak a körülmények; megállapítva, hogy a rendkívüli liturgikus formát használó intézmények és szerzetes közösségek mára számban és életben megtalálták saját stabilitásukat és mert az Ecclesia Dei Pápai Bizottság által tárgyalt témák kifejezetten hittani jellegűek, ezért Ferenc pápa Motu propio formában megjelent levelével megszünteti az Ecclesia Dei Pápai Bizottságot, annak feladatait átutalja a Hittani Kongregáció illetékességébe, melynek keretén belül létrehoznak egy tagozatot, mely tovább folytatja a felfüggesztett Pápai Bizottság eddigi tevékenységét, beleértve a számvitelt is. Ferenc pápa rendelete az Osservatore Romano napilapban való január 19-i megjelenésével lép hatályba.

                       

19 január 2019, 20:14