Keresés

Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatáson Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatáson 

Ferenc pápa szerdai katekézise: A fiatal keresztények a világban a béke kovászai

A VI. Pál aulában tartott szerdai általános kihallgatás katekézisében – miként ez hagyomány a pápai utakat követően –, a Szentatya kiértékelte a Panamai Ifjúsági Világtalálkozón szerzett tapasztalatait. Elsőként említette magát a panamai lakosságot, mely gyermekeit magasra emelve köszöntötte őt. Szólt a találkozó gazdagságáról, melynek látható jele volt a sok latin-amerikai mesztic és afroamerikai fiatalok jelenléte. Megvallotta, hogy személyesen nagyon megérintette a közös keresztútjárás a fiatalokkal, majd az imavirrasztáson való részvételük nagy hűségről és kitartásról tanúskodott.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A demografiai tél Európában gyermekek nélkül kemény

Adjunk közösen hálát az Úrnak mindazon kegyelemért, amit annak a drága panamai népnek és egyháznak akart adni az apostoli látogatás során – fordult a pápa kérésével a kihallgatás résztvevőihez.  Megköszönte a hatóságok, a püspökök és a számos önkéntes segítségét és a szívélyes, családias fogadtatást. Ferenc pápának feltűnt, hogy akárhol is jelent meg a pápamobiljával, az emberek hozzászaladtak, odatódultak, a felnőttek magasba emelték gyermekeiket, mintha ezzel azt mondanák: Íme, az én büszkeségem, íme az én jövőm! Megmutatták a gyermekeiket, akikre a szüleik nagyon büszkék. A pápa ennek a gyermeket felmutató nemes gesztusnak a méltóságára gondolt és arra is, hogy a másik oldalról az európai demogfráfiai tél mennyire beszédes jele annak, ahogy Európa él. A jövő biztonságát a gyermekek jelentik! A demográfiai tél gyermekek nélkül viszont kemény – állapította meg.

Közép-Amerikának ma nagy szüksége van reményre, békére és tiszta igazságosságra

Jóllehet ennek az útnak a célja az Ifjúsági Világtalálkozón való részvétel volt, mindazonáltal a fiatalokkal való találkozásokat átszőtte az ország egyéb valósága, mint annak vezetői, a püspökök, a fogvatartott fiatalok, az Istennek szentelt személyek. Mindezt egyetlen ötvözetté alakította a fiatalok jelenléte, mely ünnep volt nekik és Panamának, végül pedig egész Közép-Amerikának, melyet megannyi dráma jellemez és amelynek olyan nagyon szüksége van reményre, békére és tiszta igazságosságra.

A zászlókat lengető és táncoló, örömteli fiatalok látványa egy prófétai jel

Ferenc pápa értékelő beszédében a bennszülött és afroamerikai népek fiataljainak a találkozójára gondolt, mely megelőzte a Világtalálkozót. Ez egy szép gesztus részükről, öt napot együtt töltettek bennszülöttek és afroamerikaiak fiatal leszármazottai. Ők nyitottak kaput az Ifjúsági Világtalálkozóra. Ez egy jelentős kezdeményezés, mely még jobban megmutatta a latin-amerikai egyház arcának sokszínűségét: Latin-Amerika ugyanis mesztic, félvér. Aztán jöttek a többi csoportok az egész világból – folytatta a pápa – és együtt alkották nyelvek és arcok nagy szimfóniáját. A zászlókat lengető és táncoló, örömteli fiatalok látványa egy prófétai jel volt, mely szemben áll a viszálykodó nacionalizmusok mai szomorú tendenciájával, melyek falakat emelnek és bezárkóznak az egyetemesség és a népek találkozása előtt. Továbbá a találkozó annak is jele lett, hogy a fiatal keresztények a világban a béke kovászai.

Az új nemzedékek készsége adja jövőt a világ számára

A Szentatya kiemelte a világtalálkozó erős máriás jellegét, mert annak témája a Szűzanya angyalhoz intézett szava: „Íme az Úrnak szolgáló leánya, legyen nekem a te Igéd szerint” (Lk 3,18). Erős hatást keltettek a fiatalok szavai, akik az öt kontinens képviseletében tettek tanúságot, de nem is csak szavaikkal, hanem az arcukkal.  Amíg lesznek új nemzedékek, melyek képesek elmondani „Itt vagyok, Uram”, addig van jövő a világ számára – hangsúlyozta a pápa.

A fiatalok Jézussal és Máriával hordozták megannyi szenvedő testvérük keresztjét

Az Ifjúsági Világtalálkozók állandó programja a keresztút. Máriával együtt lenni a keresztet hordozó Jézus mögött, ez a keresztény élet iskolája. Itt lehet megtanulni a türelmes, csendes és konkrét szeretetet – mondta a pápa, majd bizalmasan személyes vallomást is tett. Ő nagyon szereti a Keresztutat járni, mert ez azt jelenti, hogy Máriával megyünk együtt Jézus mögött. A pápa mindig magánál tartja azt a Keresztutat (keresztúti elmélkedést), amit a zsebében hordva bármikor használhat, és amit még Buenos Airesben ajándékoztak neki. Amikor szabad ideje van, kézbe veszi és járja a keresztutat. Azt ajánlotta a kihallgatás résztvevőinek, hogy kövessék ők Máriával Jézust, hiszen Jézus a kereszten adott nekünk életet. Itt lehet megtanulni a türelmes, csendes és konkrét szeretetet – ismételte meg korábbi kijelentését. Panamában a fiatalok Jézussal és Máriával hordozták megannyi szenvedő testvérük keresztjének súlyát Közép-Amerikából és az egész világból, köztük a rabszolgaság és szegénység különféle formáinak fiatal áldozataiét. Ebben az értelemben volt olyan jelentős pillanat a bűnbánati liturgia, amit a fiatal fogvatartottak nevelőintézetében tartott.   

A találkozó csúcspontja a pápa szerint a virrasztás volt és azt követő szentmise

A találkozó csúcspontja a pápa szerint a virrasztás volt és az azt követő szentmise. A virrasztás során megújították az élő párbeszédet minden fiatallal, akik a nagy lelkesedésből a hallgatásba léptek át és csendben imádkoztak. Számukra Mária az a személy, aki a maga kicsinységében a legnagyobb hatást gyakorolta a világ történelmére, idézett a pápa a szentbeszédéből: Mária a legnagyobb véleményformáló, igenjében ott visszhangzott sok fiatal szép és erős tanúságtétele. Ferenc pápa a fiatalokat arra emlékeztette, hogy éljenek az evangélium mai jelenében. Nincs „időközben”, nincs „holnap”, csak a „ma” van. Ezek a mai világnak az értelmezési kulcsai: oktatás, nevelés, munka, közösség, melyben meghallgatják egymást. A közép-amerikai püspökkel való találkozást a pápa vigasztalásként élte meg, amikor Szent Oscar Romero érsek tanítását befogadták.    

Merítsen a panamai egyház és az egész világ új termékenységet a Szentlélekből

Végül Ferenc pápa örömmel idézte fel a Santa Maria La Antigua panamavárosi székesegyház oltárának felszentelését, melyre hét év helyreállítási munka után került sor. A krizma, amivel felkente a pápa az oltárt, ugyanaz a kenet, amivel a betegeket, a bérmálandókat, a papokat és a püspököket megjelölik. Merítsen a panamai egyház és az egész világ új termékenységet a Szentlélek által – zárta szerda délelőtti katekézisét Ferenc pápa.         

                 

30 január 2019, 15:33