Keresés

Ferenc pápa a finnországi ökumenikus küldöttséggel Ferenc pápa a finnországi ökumenikus küldöttséggel 

Az ökumenizmus visszafordíthatatlan, nem opcionális út: Ferenc pápa fogadta a finn lutheránus küldöttséget

Finnország védőszentje, Szent Henrik ünnepe alkalmából zarándokolt Rómába a finn ökumenikus küldöttség, akikkel a pápa szombaton délelőtt találkozott a Vatikánban. A keresztény egységhét jó alkalom arra, hogy az együttműködést keressük igazságért szomjazó világunkban.

Gedő Ágnes – Vatikán

Egymás testvérei vagyunk

Már évtizedek óta hagyomány, hogy Szent Henrik ünnepén ökumenikus zarándoklat érkezik Finnországból Rómába, ezzel is hozzájárulva a katolikus-lutheránus kapcsolatok fejlődéséhez és a keresztények egységének építéséhez. Ferenc pápa e szavakkal fordult a kuopioi lutheránus püspök vezette finn delegációhoz. Az egységtörekvés hitvallásunkból fakad, hiszen Jézus tanítványai vagyunk. A II. Vatikáni Zsinat óta a pápák több ízben hangsúlyozták, hogy az ökumenizmus egy út, ami visszafordíthatatlan, nem opcionális választás. A Szentlélek kegyelmével juthatunk előre az egység útján Krisztus Urunkhoz, mint az Atya szeretett gyermekei, tehát egymás testvérei.

Szeretetszolgálat és tanúságtétel

Ahogyan arra a kuopioi lutheránus püspök emlékeztetett, a szeretetszolgálat és a hitről való tanúságtétel jó összekötő kapocs a keresztények között. Mindkettő keresztségünkben gyökerezik, keresztény mivoltunk középpontja. Mellékesek, vagy egyenesen fölöslegesek azok a szociológiai kategóriák, amelyeket felületesen a keresztényeknek szoktak tulajdonítani. Amikor együtt imádkozunk, együtt hirdetjük az evangéliumot, szolgáljuk a szegényeket és a rászorulókat, akkor rálelünk az útra, ami a látható egység felé vezet.

Megoldani az évszázados rossz viszonyt

A teológiai és egyháztani kérdéseket, melyek még elválasztanak minket, szintén csak ezen a közös úton tudjuk megoldani, de csak akkor, ha nem egyhelyben toporgunk, hanem haladunk előre. Persze nem szabad erőltetni és nem tudjuk, mikor jutunk el az egységre, de biztosak lehetünk abban, hogy ha engedelmesen követjük a Szentlelket, akkor úgy vezet minket, hogy azt mi még elképzelni sem tudjuk. Addig is mindent meg kell tennünk a találkozás érdekében, hogy szeretettel megoldjuk a félreértéseket, ellenségeskedést és előítéleteket, amelyek évszázadokon át megmérgezték kapcsolatainkat. A teológiai kérdésekben való egyetértéshez hozzájárult a Communion in Growth – című nyilatkozat, amelyet a finnországi katolikus-lutheránus párbeszédbizottság adott ki az egyház, az eucharisztia és a szolgálat témakörében. Ferenc pápa a megkezdett párbeszéd folytatására buzdított.

A hagyomány nem gond, hanem ajándék

Nem vagyunk egyedül ezen az úton. Olyan közös tanúságtevők, mint Szent Henrik, már megelőztek bennünket – mutatott rá a Szentatya. Ez pedig éppen azt bizonyítja, hogy a hagyomány nem fejtörést okoz, hanem ajándékot jelent. A tradíció a latin tradere igéből ered, mely annyit tesz: átadni. A hagyomány éppen ezért nem olyasvalami, amit kisajátítunk, hogy azzal megkülönböztessük magunkat, hanem valaminek az átadása, amit ránk bíztak, hogy kölcsönösen gazdagodjunk általa. Mindig az eredeti átadáshoz kell visszatérnünk, amelyből a tradíció folyója ered: Krisztus oldalsebe a kereszten. Ő ugyanis ott teljesen odaadta magát, és átadta nekünk Lelkét is. Ebből forrásozik a mi hívő életünk, folytonos megújulásunk. Onnan nyerünk erőt ahhoz, hogy hordozzuk egymás súlyát és keresztjeit. Arra kaptunk meghívást, hogy az előttünk jövőkkel együtt, akik életüket adták az Úr és a testvérek szeretetéért, soha ne fáradjunk el ezen az úton.

Összefogás az igazságos világért

Ferenc pápa ezután a keresztény egységhét idei témájáról beszélt a finnországi delegációnak, amely az igazsághoz kapcsolódik: „A tiszta igazságot kövesd” (5Móz 16,18-20). Az igazságot nem lehet egyedül megteremteni, ehhez összefogás kell. Egy olyan világban, amelyet háborúk, gyűlölet, nacionalizmus és megosztottság szaggat szét, elodázhatatlan az imádság és a közös elkötelezettség egy nagyobb igazságosságért. Ezt a mulasztást nem engedhetjük meg magunknak – figyelmeztetett a pápa, majd reményét fejezte ki, hogy a látogatás megerősíti a már jó együttműködést Finnországban lutheránusok, ortodoxok és katolikusok között.

19 január 2019, 11:54