Keresés

Vatican News
TOPSHOT-PANAMA-POPE-WYD-VIGIL TOPSHOT-PANAMA-POPE-WYD-VIGIL  (AFP or licensors)

Máriához hasonlóan mondjatok „igent” az Úrnak – Ferenc pápa imavirrasztása a fiatalokkal

Ferenc pápa arra buzdította a fiatalokat a világtalálkozó egyik csúcspontját jelentő szombat esti imavirrasztáson, hogy Máriához hasonlóan mondjanak „igent” Jézusnak és vegyenek részt szeretettörténetében. „Öleljétek át az életet törékenységeivel és ellentmondásaival együtt!” – hangzott a Szentatya felhívása. Isten szeretete az az erő, amely képes átalakítani, jobbá tenni a világot.

Vertse Márta/Debora Donnini - Vatikán

A Szentatya helyi idő szerint este fél 7-kor érkezett meg a panamavárosi Metro Park Szent II. János Pál mezejére, ahol a világ öt földrészéről érkezett 600 ezer fiatal várt rá ünnepi hangulatban. Ferenc pápa José Domingo Ulloa Mendieta érsek,  a város főpásztora  kíséretében pápamobilján járt körbe, mellette öt fiatal foglalt helyet a kontinensek képviseletében. Közben felhangzottak az előző Ifjúsági Világtalálkozók himnuszai, mintegy hídként kapcsolva össze a múltat a jelennel. A pápa beszéde, amelyet a fiatalok többször is lelkes éljenzéssel, tapssal szakítottak meg, Mária szavaira épült, amelyek egyben a panamai találkozó mottóját is képezik: „Legyen nekem a te igéd szerint”.

Legyünk részesei Isten szeretettörténetének

A találkozó kezdetén tanúságtételek hangzottak el egy fiatal házaspár, egy volt kábítószeres fiú és egy palesztin lány részéről, váltakozva az Élet Fájáról szóló koreográfiával. A szimbolikus jelenetek egy fiú életét ábrázolták: születése, a gonosz kísértése, majd visszatérés a jóhoz, rózsafüzérrel és kereszttel fordulva segítőkészen a többiek felé. A pápa beszéde elején utalt rá, hogy az Élet Fájáról szóló előadás bemutatta: az élet, amit Jézus ad nekünk, egy szeretettörténet, egy élettörténet, ami össze kíván fonódni a miénkkel és mindannyiunk földjén gyökereket akar verni. Az az élet nem olyan üdvösség, amely „adatfelhőben” tárolva várja, hogy letöltsék, nem is egy új „alkalmazás”, amellyel meg kell ismerkedni. Nem egy tutorial, egy videóval illusztrált ismertető, amely megtanítja a legfrissebb újdonságokat. Az üdvösség, amit az Úr ad nekünk, meghívás, hogy vegyünk részt egy szeretettörténetben, amelyik összefonódik a mi történeteinkkel; amelyik él és meg akar közöttünk születni, hogy ott hozhassunk gyümölcsöt, ahol vagyunk, amilyenek vagyunk és akikkel vagyunk. Az Úr az első, aki „igent” mond az életünkre, történetünkre, és azt kívánja, hogy mi is „igent” mondjunk Ővele együtt.

Mária az az asszony, aki a legnagyobb hatást gyakorolta a történelemre

Ezért az Isten felkérte Máriát, hogy részese legyen ennek a szeretettörténetnek. A názáreti fiatal lány kétségkívül nem jelent meg kora „közösségi hálózataiban”, nem volt egy influencer, egy „véleményformáló”, de anélkül, hogy erre törekedett volna, ő lett az az asszony, akinek a legnagyobb befolyása lett a történelemre.

Mária tudta, hogy egy ígéret hordozója

Mária Isten „véleményformálója”, influencere. „Igent” tudott mondani és bízott Isten szeretetében és ígéreteiben, mivel Isten az egyetlen erő, aki képes újjáteremteni a dolgokat. Mária „igenje” nem egy passzív beletörődés. Annak a személynek az „igenje”, aki készen áll arra, hogy kockáztasson, hogy mindent egy lapra tegyen fel, annak a biztos tudatával, hogy egy ígéret hordozója. Kétségtelen, hogy nehéz küldetés várt rá, de a nehézségek nem indokolták, hogy „nemet” mondjon. Mária nem kötött életbiztosítást – tette hozzá a pápa, hangsúlyozva, hogy az általa kimondott „igen” és a vágy, hogy szolgáljon, erősebbek voltak a kételyeknél és a nehézségeknél.

„Ma este meghallgatjuk, hogy Mária „igenje” hogyan visszhangzik és sokszorozódik meg nemzedékről nemzedékre” – folytatta beszédében Ferenc pápa. Mária példáját követve sok fiatal kockáztat, mint ahogy ezt a tanúságtételek is bizonyították. Erika és Rogelio házaspár, egy csaknem hároméves Down-szindrómás kislány szülei, akik „legyen meg a te akaratod” szavakkal válaszoltak a szülés előtti diagnózisra és szeretettel befogadták az életet.

Igent mondani az Úrnak azt jelenti, hogy bátran átöleljük az életet, úgy, ahogy jön. Azt jelenti, hogy átöleljük hazánkat, családunkat, barátainkat, törékenységükkel együtt. Talán nem méltó a szeretetre a fogyatékkal élő, a törékeny, az idegen, a beteg, a börtönfogoly? – tette fel a kérdést a pápa, amelyre a fiatalok kórusban „igennel” válaszoltak. Jézus átölelte a leprást, a vakot, a bénát, a farizeust és a bűnöst. Átölelte a latort a kereszten és még azoknak is megbocsátott, akik keresztre feszítették.

Az Úr mindig segít, hogy botlásaink után ismét talpra álljunk

Miért? Mert csak azt lehet üdvözíteni, akit szeretnek. Csak azt lehet átalakítani, amit átölelünk. Azért üdvözített bennünket Jézus, mert szeret minket. Az Úr szeretete nagyobb minden ellentmondásunknál, törékenységünknél. Az Úr átölelte a tékozló fiút, Pétert tagadásai után és minket is mindig átölel, segít talpra állni botlásaink után. Milyen nehéz néha megérteni Isten szeretetét! Az első lépés abban áll, hogy nem félünk úgy elfogadni az életet, ahogy jön. Nem az a dicsőség, hogy nem bukunk el, hanem az, hogy mindannyiszor felállunk – idézte Ferenc pápa egy hegyivadász ének szavait.

Erős gyökerek nélkül nincs élet

Alfredo, egy húszéves panamai fiú arról számolt be tanúságtételében, hogy családja nehéz anyagi körülményei következtében hogyan jutott el a kábítószer zsákutcájába, majd börtönbe és hogyan találta meg a kivezető utat a II. János Pál Alapítvány segítségével. Ferenc pápa erre utalva összefoglalta azt a négy alapvető elemet, amely nélkül nem lehet élni: a „munka, az oktatás, a közösség, a család” hiánya öl, mert életünk gyökerek nélkül elszárad. Lehetetlen növekedni, ha nem rendelkezünk erős gyökerekkel. Az idősek tegyék fel a kérdést: milyen gyökereket adunk a fiataloknak? Milyen alapokat kínálunk fel nekik, amelyekre építhetik személyiségüket? Milyen könnyű bírálni a fiatalokat, miközben megfosztjuk őket a munka, a tanulás lehetőségeitől, a közösségtől, amelybe belekapaszkodhatnak és álmodhatnak a jövőről! Nem csak arra kell választ adnunk, hogy miért élek, hanem arra is, hogy kiért érdemes leélni az életemet.

A világháló nem elég a szeretethez

Nem elég, hogy egész nap összeköttetésben legyünk a közösségi hálózatokon,  ahhoz, hogy szeretve és elismerve érezzük magunkat. Szükségünk van élettérre, amelyben érezzük, hogy egy nagyobb közösség része vagyunk. Ezt megértette sok szent, közöttük Bosco Szent János, aki felkarolta a magukra hagyatott gyermekeket, fiatalokat. Gyökereket adott nekik, amelyekbe belekapaszkodhattak, hogy eljussanak az égbe.

„Igent” mondani azt is jelenti, hogy építjük egyházi közösségeinket

Az Úr a konkrét arcok révén válik jelenvalóvá. „Igent” mondani erre a szeretettörténetre azt jelenti, hogy eszközök vagyunk környezetünkben, egyházi közösségünkben, új kapcsolatokat szövünk. A XXI. században véleményformálónak lenni azt jelenti, hogy őrizzük a gyökereinket, mindazt, ami megakadályozza, hogy életünk elillanjon a semmibe. Ez volt Nirmeen Odeh, palesztin keresztény lány tapasztalata, aki a krakkói Ifjúsági Világtalálkozón tért vissza hitéhez, mert élő, örömteli közösséggel találkozott.

Csak a szeretet tesz emberibbé, teljesebbé bennünket

Az evangélium azt tanítja, hogy a világ nem akkor válik jobbá, ha kevesebb lesz a beteg, a gyenge, az idős, vagy a bűnös, hanem akkor, ha többen lesznek azok, akik bátran hisznek Isten szeretetének átalakító erejében. Csak a szeretet tesz emberibbé, teljesebbé bennünket – hangsúlyozta Ferenc pápa beszéde befejező részében, majd így folytatta: „Nemsokára találkozunk az élő Jézussal a szentségimádásban. Szemtől szembe állva Ővele ne féljetek megnyitni szíveteket, hogy megújítsa szeretete tüzét, késztessen arra, hogy átöleljétek az életet minden törékenységével, kicsinységével de nagyságával és szépségével együtt is. Ne féljetek azt mondani neki, hogy ti is részt akartok venni szeretettörténetében a világban. „Legyen nekem a te igéd szerint!”

Az imavirrasztás utolsó állomása volt az Oltáriszentség előtti hódolat. A Szent II. János Pál mezőre boruló csendet néhány, különféle nyelveken elmondott ima törte meg. Az adoráció során fohászkodtak a családokért, a szerzetesi, a papi életért, a misszionáriusokért. Az imavirrasztás Ferenc pápa szentségi áldásával és a fiatalok Máriához intézett imájával zárult.

27 január 2019, 11:13