Keresés

Vatican News
A hét első olasz állandó diakónus szentelése 50 évvel ezelőtt Vicenzában A hét első olasz állandó diakónus szentelése 50 évvel ezelőtt Vicenzában  (Foto Archivio Storico della Pia Società San Gaetano)

Ferenc pápa: az állandó diakonátus prófétai kezdeményezés

A Szentatya táviratot küldött a Szent Kajetán Kegyes Társulat első hét olasz állandó diakónusa felszentelésének 50. évfordulójára. A szertartásra 1969. január 22-én került sor a vicenzai székesegyházban.

Somogyi Viktória / Giada Aquilino – Vatikán

Ferenc pápa lélekben örömmel csatlakozott az ünneplő közösséghez január 20-án kelt táviratában, amelyet Beniamino Pizziol venetói püspöknek küldött. Abból az alkalomból írt a főpásztornak, hogy január 20-án, vasárnap szentmisét mutattak be az évforduló emlékére és konferenciát tartottak „A diakonátus – Rügy az új gyümölcsöket hozó egyház számára” témáról a pápai jogú szerzetesi kongregáció intézetében Vicenzában.

A zsinati atyák szívéből született kezdeményezés az állandó diakonátus

Az 50. évforduló kapcsán bemutatott szentmise „dicsőíti Istent az érett emberi és spirituális gyümölcsökért, amelyek az állandó diakonátus intézményéből fakadtak a Szentlélek tevékenysége által” – fogalmazott a pápa. „Az állandó diakonátus a zsinati atyák szívében megszületett nagylelkű kezdeményezés és Vicenzában virágzott ki Zanon atya prófétai módon véghez vitt apostoli és spirituális cselekedeteinek köszönhetően.” Rodolfi püspök annak idején befogadta ezt az új kezdeményezést, amely az emberi és spirituális fejlődést segítette elő, evangelizálta az árvákat és a legjobban rászoruló fiatalokat annak érdekében, hogy érett személyiségeket neveljen Isten és az embertársak szolgálatára. Távirata végén Ferenc pápa bőséges mennyei ajándékokat kívánt a termékeny egyházi út folytatásához az ünneplő közösségnek és apostoli áldását adta a Szent Kajetán Kegyes Társulatra.

Ottorino Zanon atya a rendalapító

A Szent Kajetán Intézet 1941-ben jött létre Tiszteletre méltó Isten szolgája Ottorino Zanon atyának köszönhetően. Az intézményben árvákat és elhagyott gyermekeket fogadott be és a munka által nevelte őket arra, hogy jó állampolgárok és keresztények legyenek. Kezdettől fogva bevont munkatársakat tevékenységébe és a Gondviselésre bízta, hogy válaszoljon a fiatalok szükségleteire. Sosem maradtak el Isten jelenlétének konkrét jelei. 1948-ban gyűlt össze az első fiatalokból álló csoport, amelynek tagjai szerzetesek, papok és diakónusok lettek.

A Szent Kajetán Kegyes Társulat

Ottorino Zanon atya 1961-ben hozta létre a Szent Kajetán Kegyes Társulatot. A kongregáció célja, hogy plébániai pasztorális gondozást végezzen a szegény lakosság körében és a paphiánnyal küzdő egyházmegyékben. A tagok atyai, fiatalos és innovatív lélekkel végezték a fiatalok nevelését. Szenvedélyes szeretettel fordultak Jézus felé és nagy lelkesedéssel hirdették a világnak annak szépségét, ha Krisztussal és egymás között is egységben vagyunk.

22 január 2019, 17:23