Keresés

Ferenc pápa fogadta a Rota Romana bíróság képviselőit Ferenc pápa fogadta a Rota Romana bíróság képviselőit 

Ferenc pápa a Rota Romana tagjaihoz: a házasság alapja az egység és a hűség

A házasság szentsége állt a pápa beszédének középpontjában, amelyet a Rota Romana, az Apostoli Szentszék rendes fellebbviteli bírósága testületéhez intézett az új bírói évad megnyitása alkalmából január 29-én, kedden a Vatikánban.

Somogyi Viktória / Amedeo Lomonaco  – Vatikán

Egy erősen szekularizált társadalomban a katolikus híveknek nehézséget jelent, hogy tanúságot tegyenek az Evangélium szerinti életmódról, a házasság szentségét illetően is. Ebből a gondolatból indult ki Ferenc pápa beszédében és felhívta a Rota Romana bíróság figyelmét egy sürgető lépésre: az egyház minden szinten összehangoltan cselekedjen, hogy megfelelő spirituális és lelkipásztori támogatást nyújtson.

Egység és hűség

Két alapköve van nemcsak a teológiának és a házasságra vonatkozó egyházjognak, hanem mindezek előtt Krisztus egyházának is: az egység és a hűség. A házasság e két jellemzője legyen a keresztségben elnyert hit epifániája. A házassági szerződés érvényességéhez szükség van arra, hogy a házasuló felek teljes egységben és harmóniában legyenek egymással azért, hogy eggyé váljanak emberi, erkölcsi és lelki gazdagságuk kölcsönös cseréje által. A házassághoz szükség van a hűség felvállalására, amely az egész életre kiterjed.

A hűség ajándék

Azok a házaspárok, akik nagylelkű egységben és hűséges szeretetben élik meg házasságukat, értékes pasztorális segítséget jelentenek az egyháznak. Az egységben és hűségben élő házastársak jól visszatükrözik Isten képét és a hozzá való hasonlatosságot. Az a jó hír, hogy a hűség lehetséges, mert ajándék a házastársak és a papok számára is – állapította meg a pápa. Ez a hír tegye erősebbé a püspökök és a papok hűséges és evangéliumi szeretettel végzett szolgálatát és adjon vigaszt számukra.

Felkészülés a házasságra

Az egységet és a hűséget nem elég megfelelően bemutatni a házasulandó feleknek, hanem e két érték ösztönözze az egyházat lelkipásztori cselekvésre. Ahhoz, hogy a családokat el tudják kísérni képzésük és fejlődésük különböző szakaszaiban, a házassági előkészítő legyen távoli, közeli és állandó. A házasok képzését a lelkipásztorok végzik, de hasznos és szükséges, hogy bevonják az egyházi közösség különböző tagjait is, akik társfelelősséget vállalnak a házasság pasztorációban a püspök és a plébános vezetésével. A lelkipásztorok elsődleges felelősségéhez tehát társul a közösség aktív részvétele a házasság előmozdításában és a családok elkísérésében, lelki és képzésbeli támogatást biztosítva.

Házastársi karizma

A pápa emlékeztetett Aquila és Priscilla szent házastársak, Szent Pál apostol missziója leghűségesebb munkatársainak esetére. Arra buzdított, hogy kérjük a Szentlelket, adjon ma is olyan papokat az egyháznak, akik értékelik és felhasználják a szilárd hittel és apostoli lelkülettel rendelkező házastársak karizmáját, ahogy Aquila és Priscilla esetében történt.

Lelkipásztori gondoskodás

Ferenc pápa végül utalt rá, hogy rengeteg eszköz áll rendelkedésre a folyamatos és állandó házasság- és család pasztorációban. Ezek közül kiemelte a lectio divina-t, amely által közelebb lehet hozni a házastársakat Isten Szavához, továbbá megemlítette a hitoktatást, a lelki beszélgetést és lelkivezetést, valamint a részvételt a családok találkozóin és a bekapcsolódást a karitatív tevékenység végzésébe.

29 január 2019, 16:22