Cerca

Vatican News
2018.11.15 Conferenza Cambiamenti climatici, salute del pianeta e futuro dell'umanità A Pápai Akadémiák ülése novemberben a klímaváltozásról  

Ferenc pápa üzenete a Kultúra Pápai Tanácsához és a Pápai Akadémiákhoz az örök életről

Ferenc pápa december 4-én üzenetet küldött Gianfranco Ravasi bíborosnak, a Kultúra Pápai Tanácsa és a Pápai Akadémiák együttműködési tanácsa elnökének abból az alkalomból, hogy most tartják a Pápai Akadémiák 23. ünnepélyes ülését, melynek témája: „Örökkévalóság, az élet másik arca”. A Szent II. János Pál pápa által 1995-ben megreformált Pápai Akadémiák mostani ülésén kiosztják azokat a díjakat, melyek főként a fiatalok és a fiatalokkal foglalkozó intézmények tudományos elismerését jelenti az új keresztény humanizmus előmozdítása terén.

P. Vértesaljai László SJ - Vatikán      

Az egyház hitvallásai szilárdan vallják a hitet az örök életben  

Ferenc pápa üzenete örömmel köszönti az örökkévalóság témájával foglalkozó tanácskozást, mely nemcsak teológiai síkon értelmezi a kérdést, hanem az igehirdetés és a hívek képzése tekintetében is. A szentmisék során megvallott minkét hitvallás konkréten tartalmazza az egyház hitét az örökéletben: „hiszem a test föltámadását és az örök életet”, illetve „várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet”. Ezek a formulák a keresztény hit alapvető magját képezik, a legszorosabb összefüggésben a Krisztus halálába és föltámadásába vetett hittel. A pápa sajnálattal állapította meg, hogy az eljövendő örök élet témája a katekézisben és az liturgia ünneplésében nem kapja meg az őt megillető helyet, mintha szándékosan elfelejtenék vagy mellőznék.

A mai kultúra bezárja a horizontot a transzcendens előtt, az egyház pedig régi nyelvezetet használ

A jelenség okaként Ferenc pápa a jelenlegi kultúrát említette meg, mely bezárja a horizontot a transzcendens előtt, másfelől pedig önmagába fordul, csak a jelenvalóság érdekli. A jövő és a halál ebben az összefüggésben elkerülhetetlenül még távolabb kerül. Mindehhez más tényezők is hozzájárulnak, mint például a tradicionális nyelvezet használata a prédikációkban, vagy a katekézisben, ami jórészt nem vonzó már. Másfelől pedig a stílus monoton, ismétlődő, unalmas, sőt egészen szomorú jellege jelentéktelenné teszi azt.

Az egyházatyák pozitív hangvétele az örök életről

A pozitív hangvétel példájaként említette Ferenc pápa Nisszai Szent Gergely és Szent Ágoston egyházatyákat, mert ők az örök életet nem statikus, hanem dinamikus és élettel teli módon értelmezték. Hasonlóképpen Aquinói Szent Tamás is pozitívan beszél, amikor az örök életet „boldogító színelátásnak” nevezi, melyben a „lelkek elnyerik fáradozásaik jutalmát”. Végül Ferenc pápa annak az óhajának adott hangot, hogy újuljon meg az érdeklődés minden területen az örök élet iránt, teológiai síkon éppúgy, mint az igehirdetés és a képzés tekintetében is.                           

04 december 2018, 13:59