Keresés

Vatican News
2018.09.21 Prof. Giovanni Maria Vian 2018.09.21 Prof. Giovanni Maria Vian 

Ferenc pápa levele az Osservatore Romano nyugalmazott főigazgatójának

December 22-i keltezéssel Ferenc pápa levelet írt Giovanni Maria Vian újságírónak, az Osservatore Romano lapigazgatójának, akit napokkal korábban mentettek fel szolgálatából. A Szentatya levelét december 27-én csütörtökön tették közzé a Vatikánban. Amint arról már beszámoltunk, Ferenc pápa december 18-án kelt rendelkezésével kinevezte Andrea Torniellit, a La Stampa olasz napilap újságíróját a Vatikáni Rádió főszerkesztőjének, mely hivatalt korábban a programigazgatók töltötték be. Egyúttal Ferenc pápa kinevezte az Osservatore Romano vatikáni napilap igazgatójává Andrea Monda esszéírót, vallástanárt, aki Giovanni Maria Viantól veszi az újság irányítását. A lépések a Szentszék kommunikáció intézményeinek (VaticanNews) reformja keretében történnek. A Szentatya levelében elismerését fejezi ki a most 66 éves Giovanni Maria Vian „nyugalmazott” főszerkesztőnek.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán       

XVI. Benedek óta a Szentszék szolgálatában  

„Amikor most sok év után véget ér az ön nagylelkű és felelősségteljes szolgálata az Osservatore Romano vatikáni napilap szerkesztő igazgatójaként, legmélyebb hálámat szeretném kifejezni Ön iránt azért a szeretetért és buzgalomért, amellyel betöltötte felelős megbízatását. Tiszteletreméltó elődöm, XVI. Benedek kérte fel Önt erre a szolgálatra, melyet Ön a Szentszék számára oly fontos és kényes területen végzett szakmai illetékességgel, a Tanítóhivatal iránti példamutató ragaszkodásával és következetes keresztény elkötelezettségével”.

Ferenc pápa hálásan megköszöni az értékes közreműködését és állandó készségét a jelenleg folyó reformok előmozdításában, amelynek kezdetet adott, főként a pápa szavának hűséges tolmácsolásában.  

A pápa számít még imáira és tanácsaira

Ferenc pápa levelében méltatja a volt igazgató tudományos felkészültségét, aki egyháztörténelmi, bölcseleti és patrisztikai ismeretekkel és diplomákkal is rendelkezik. Elismerően szól tevékenységéről, melynek jegyében megemelte a tájékoztatás szintjét és az egyházi közösségek hangjának a meghallgatásával nagyobb teret és mélyebb lehetőséget adott nekik az újságban. A pápa örömet és békét kíván a nyugalmazott igazgatónak, de számít még imáira és tanácsaira. Végül a Szűzanya és az Apostolfejedelmek közbenjárására apostoli áldását adja rá.

    

27 december 2018, 14:47