Keresés

Vatican News
A 300 éves La Salle-jubileum logója A 300 éves La Salle-jubileum logója 

Ferenc pápa De La Salle Szent János-jubileumi évet hirdet

Halála háromszázadik évfordulója alkalmából Ferenc pápa engedélyezte a De La Salle Szent János-jubileumi év megtartását, amely idén november 17-én kezdődik, és 2019. december 31-én zárul majd a keresztény nevelők védőszentjének római kegyhelyén (Via Aurelia).

Gedő Ágnes / Emanuela Campanile – Vatikán

A szent életútja és karizmája

A Keresztény Iskolatestvérek Katolikus Szerzetesrend alapítója, De La Salle Szent János 1651-ben született és éppen háromszáz esztendeje, 1719-ben halt meg. A népoktatás felkarolóját 1900-ban avatta szentté XIII. Leó pápa. 1950-ben pedig XII. Piusz pápa a keresztény tanítók és nevelők védőszentjének nyilvánította.

De La Salle Szent János 1680-ban Reimsben hozta létre kizárólag testvérekből álló kongregációját azzal a céllal, hogy tagjai az iskolában és az élet más területein magukat egészen az ifjú nemzedék nevelésének szenteljék. A testvéreknek magas színvonalú oktató munkával kellett fölkészíteniük a fiatalokat arra, hogy mindegyikük megállja helyét a maga élethivatásában. Az intézményt a Szentszék 1725-ben hagyta jóvá.

A szent alapító elsősorban a szegény gyermekek nevelését tartotta hivatásának, előszeretettel foglalkozott ő maga is munkások, kézművesek és parasztok gyermekeivel. Szükség esetén külön is foglalkozott egy-egy gyermekkel, hogy felkészítse az iskolai oktatása. Tanítóképzőket létesített, hogy megfelelő oktató és nevelő gárdát biztosítson, maga pedig számos írásában fejtette ki a keresztény nevelés örökérvényű alapelveit. Tanonciskolákat és továbbképző tanfolyamokat szervezett, árva, elhagyatott gyermekeket gyűjtött össze, s adott nekik otthont, tudást és világnézetet. Sokirányú nevelő munkájára határtalan Isten-szeretete képesítette. Az iskolatestvéreknek ezt a jelszót hagyta örökül: "Éljen Jézus szívünkben!"

A Keresztény Iskolatestvérek Katolikus Szerzetesrend ma

A laikus szerzeteskongregációnak a 2017. december 31-i adatok szerint 3695 tagja van. 89062 nevelő, világi munkatárs, 1083 nevelési központ – köztük 70 egyetem – működik a világ 79 országában 1.040.000 diák, gyermek, fiatal és felnőtt ellátására.

Magyarországon 1894-ben Csornán, 1896-ban Budapesten nyitottak iskolát (Istenhegyi út 32.), később még egy fiú polgári iskolát bentlakással (Szent József Fiúnevelő Intézet). A Szolnok megyei Homok községben ugyancsak fiúotthont vezettek, egyben itt volt az újoncház is. Működtek még Ürmény községben, Nyitrabajnán, Adonyban, Szatmárott. 1989-ben még öt magyar iskolatestvér élt Ausztriában, ma már egy sem él közülük. így a Budapesten 1995-ben visszakapott iskolát Ausztriából irányítják.

Az alapító gondolatai

"Ne kételkedjetek, hogy nagy ajándékot kaptatok Istentől, amikor erre a szent hivatásra meghívott, hogy a gyermekeket tanítsátok, nekik az evangéliumot hirdessétek, és beléjük öntsétek a vallás szellemét. Lássák hát minden ténykedésetekben a gondjaitokra bízott gyermekek, hogy Isten szolgái vagytok... Nemcsak Isten szolgái vagytok, hanem Jézus Krisztusé és az Egyházé is. Szent Pál ugyanis azt mondta: Krisztus szolgájának tekintsük mindazokat, akik az evangéliumot hirdetik, akik a Krisztustól tollba mondott levelet nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével írják. Nem kőtáblákra, hanem a szív hústábláira, vagyis a gyermekek szívébe... Legyen tehát odaadó buzgóságotok olyan hatással tanítványaitokra, hogy szinte Isten buzdítását hallják általatok. Mert Krisztus követségében jártok."

(Forrás: MKPK)

06 november 2018, 16:32