Cerca

Vatican News
Ferenc pápa a Szeplőtelen Szűz Fiai szerzeteskongregáció tagjaival Ferenc pápa a Szeplőtelen Szűz Fiai szerzeteskongregáció tagjaival  (Vatican Media)

Ferenc pápa a Szeplőtelen Szűz Fiai szerzeteskongregációhoz: legyetek a fiatalok útitársai

A pápa csütörtökön fogadta a Vatikánban a Szeplőtelen Szűz Fiai kongregáció 150 tagját. Arra bátorította a szerzeteseket, hogy álljanak az ifjú nemzedék mellé, követve a 150 éve elhunyt alapítójuk, Tiszteletreméltó Giuseppe Frassinetti példáját.

Debora Donnini/Gedő Ágnes – Vatikán

Szeressék a fiatalokat és kísérjék el őket útjukon Bosco Szent János és Giuseppe Frassinetti atya nyomdokain. Ezt az üzenetet bízta Ferenc pápa a Szeplőtelen Szűz Fiai férfi kongregáció 150 tagjára, amely a világ hat országában van jelen. Frassinetti a papképzés és a világi hívek szerepének előmozdítását tűzte ki célul. A Szentatya beszédében utalt a hamarosan kezdődő püspöki szinódusra, amely szintén a fiatalokkal foglalkozik. A II. vatikáni zsinat újra leszögezte, hogy a hívők egyetemes hivatása az életszentség, amely a keresztségben gyökerezik. Ferenc pápa elődei ezt a témát komolyan kifejtették. Beszéltek a keresztény élet magas mércéjéről, az evangéliumi jó hír terjesztésének szükségességéről, amelyet gyöngéden, következetesen és bátran kell közvetíteni a világnak.

Frassinetti atya a XIX. században kitűnt azzal, hogy igyekezett elterjeszteni Isten népe megszentelődésének eszméjét. Ezeket az eszméket gyümölcsöztetni kell - mondta a Szeplőtelen Szűz Fiai szerzeteskongregáció tagjainak a pápa, majd kitért még a hivatásgondozás jelentőségére. Dinamikus hűségre van szükség a karizmatikus identitáshoz, vagyis folyamatos megkülönbözetésre, de meghallgatásra és párbeszédre is.

20 szeptember 2018, 11:21