Cerca

Vatican News
2018.09.15 2018.09.15 Cattedrale di Palermo incontro con il Clero Ferenc pápa a palermói dómban a papokkal és szerzetesekkel   (Vatican Media)

Ferenc pápa a papokhoz: Legyetek az evangélium egészséges hordozói

Palermó történelmi székesegyházában találkozott Ferenc pápa a szicíliai papokkal és szeminaristákkal. Minthogy a pápalátogatás fő célja a don Puglisi vértanú papra emlékezés volt, ezért a papokkal és a szeminaristákkal való találkozás különleges jelentőséget nyert. A Szentatya beszédében – éppen boldog Pino Puglisira emlékezve – három alapvető szempontot tárt a helyi papság elé, melyek segítenek az Isten és a felebarát iránti teljes odaadottságukban: a pap legyen tehát az önátadás embere a szertartások, de főként az Eucharisztia ünneplésében, legyen továbbá hűséges és közelről kísérő társ, végül pedig legyen a hiteles tanúságtétel embere.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán    

A pap Isten titkai ünneplésének embere

Ferenc pápa beszédében visszautalt a délelőtti szentmisére, melyet együtt ünnepeltek az Úr oltáránál, főként az alapítás szavaival: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre! Ezeket a szavakat nem elég Krisztus nevében mondani, hanem élni is kell azokat első személyben. A pap ebben az értelemben az adomány, az adományozás embere, minden nap, megállás nélkül. A papság nem foglalkozás, hanem adomány, nem mesterség, hanem küldetés. Ezt a szolgálatot egészíti ki a kiengesztelődés szentségének az ünneplése. Ebben örömteli dolog átadni az Úr megbocsátását, de nem elég csupán Krisztus személyében cselekedni, hanem Krisztus szerint kell eljárnia. A feloldozás szavait meg kell testesítenie a papnak a saját életében, valójában bárhol és nem csak a gyóntatószékben.

Huszonnégy órás szolgálat, minden körülmények között

A betanulás és begyakorlás helye legyen a szeminárium, a papság és a közösség – ajánlotta Ferenc pápa. A pap Isten embere 24 órás szolgálatban és nem csak a miseruhában. A liturgia élet legyen számotokra, ne egy rítus, majd egy szójátékhoz fordult Ferenc pápa: padre Pino Puglisi, szólították meg őt három P-vel, ami másik három P-re emlékeztet: preghiera, parola, pane, vagyis ima, Isten szava és Eucharisztia (magyarul inkább három szóvégi A lenne!). Az ünneplés témakörében végül a népi áhítat megbecsülését és támogatását kérte a pápa a papoktól.

Az emberek lelki kísérése a lelkipásztorkodás sarokpontja

Elmélkedése második nagy témájaként Ferenc pápa az emberek lelki kísérését ajánlotta, mely a lelkipásztorkodás sarokpontja. Ennek jegyében legyenek élő ikonjai a Jó Pásztor emberközelségének. Ahogy don Puglisi nem beszélt a fiatalokról, hanem a fiatalokkal beszélgetett. Ez a közelség kérdéseket szült és párbeszédet eredményezett, igaz, türelem, befogadó meghallgatás kell hozzá – hangsúlyozta a pápa. Don Puglisi példájára kerüljék a testetlen spiritualitást és merjék bepiszkítani a kezüket az emberek problémáival. Ez magába foglalja, hogy közelről kísérik a fiatalokat, a családokat. Találkozó helyet keresnek az ima, a megosztás, a közös időtöltés számára. Cserébe mintegy ez teremti meg a papot és is teremti újjá. Tegyék ezt az anyaszentegyház anyai szíve szerint.   

Nincs polgárjoga a papság soraiban a fennhéjázó, öntelt és hatalmaskodó magatartásnak

Az utolsó téma a tanúságtétel, jóllehet közös minden pap számára, mégis különösképpen érinti a szerzetesi életet, mert ők az Úr tanúságtételének a jelei a világban. Ennek a tanúságtételnek a  legfontosabb jellemzője az egyszerűség. Isten szolgájaként működni egyszerűségben. Az egyház nem áll a világ felett, hanem annak része, benne áll, de megerjeszti azt, miként a kovász a tésztát. Ehhez pedig el kell vetni mindenféle klerikalizmust – kérte Ferenc pápa. Nincs polgárjoga a papság soraiban a fennhéjázó, öntelt és hatalmaskodó magatartásnak. A hiteles papi küldetés  első minősítője a szent szolgálat, bárki testvér felé. Kitért a pápa karrierizmus és az önző családpártolás veszélyeire. A hiteles tanúságtételhez el kell kerülnie minden kettősséget, mely szembeállítja az Isten népéért vállalt életet egy másik saját élettel. Jézus tanúja mindig és minden körülmények között hozzá tartozik.

Az őszinte mosoly és a derűs reménység tanúságtevő ereje

Végül Ferenc pápa az őszinte mosoly tanúságtevő erejére emlékeztetett. Nem a sok szó a fontos, hanem a bizalommal teli csendes derű. Legyetek a reménység tanúi, kérte, ahogy egykor Pino atya mondta: „A megtévelyedettnek a reménység tanúja nem a reménységről beszél, hanem arról, aki maga a reménység. A mi reményünk pedig Krisztus és erről egy Krisztus felé fordult megélt élettel lehet tanúskodni” – zárta a papsághoz intézett beszédét Ferenc pápa a palermói dómban szombaton délután.  

          

15 szeptember 2018, 17:05