Cerca

Vatican News
Ferenc pápa az elmúlt egy évben szentelt püspökökkel Ferenc pápa az elmúlt egy évben szentelt püspökökkel  (Vatican Media)

Ferenc pápa fogadta az új püspökök bevezető kurzusának résztvevőit

A főpásztorok küldetése az egyházban és a világban – így foglalható össze a pápa beszéde, amelyet az elmúlt évben szentelt közel 130 püspökhöz intézett. Szeptember 4-13. között bevezető kurzust szervezett számukra a Püspöki Kongregáció a Vatikánban. Ez alkalommal három magyar résztvevője is volt a továbbképzésnek: Pál József Csaba temesvári püspök, Szocska Ábel nyíregyházi görögkatolikus püspök és Hortobágyi Cirill pannonhalmi bencés főapát.

Debora Donnini/Somogyi Viktória – Vatikán

Ferenc pápa beszédében világos szavakkal arra buzdított, hogy modernizálni kell a kiválasztás, az elkísérés és az értékelés folyamatait. Emlékeztetett: az életszentség abban áll, hogy megérintjük Krisztus testét. Nem kell szégyellni, hogy megérintsék helyi egyházaik testét és, hogy párbeszédbe lépjenek a kérdéseikkel. A válaszok azonban jövőtlenek lesznek, ha nem érintik a spirituális szakadékot, mint nem kevés esetben, amely lehetővé tette a botrányos gyengeségeket és ha nem kerül napvilágra az az egzisztenciális űr, amely azokat táplálta, valamint ha nem derül ki, hogy Istent miért némították el és miért tűntették el a mai életmódból, mintha Isten nem is létezne – hangsúlyozta Ferenc pápa.

Szeretetközösségben dolgozni

Mindannyiunknak alázatosan mélyen magába kell néznie és feltenni a kérdést: mit tehet azért, hogy az egyház arcát szentebbé tegye. Nemcsak másokra kell mutogatni és bűnbakokat keresni, hanem együtt kell dolgozni szeretetközösségben. Előre kell haladni megőrizve a bárányszívet, amely akkor is tudja, hogy győzni fog, ha farkasok veszik körbe, mert számíthat a pásztor segítségére és Istent helyezi a középpontba, amely teljes életet kínál. Ne hagyjátok magatokat, hogy katasztrófa történetek kísértsenek meg benneteket, mert ami valóban fontos, hogy kitartsunk megakadályozva, hogy a szív kihűljön (vö. Mt 24,12). Tekintsünk fel és emeljük fel a fejünket az Úr felé (vö Lk 21,28), mert az egyház nem a mienk, hanem Istené! Ő volt előttünk is és utánunk is lesz. Az egyház, a kis nyáj sorsa győzedelmesen Isten Fia keresztjében rejlik – mutatott rá a pápa.

Krisztus legyen a ti örömötök!

Nem szabad a legjobb energiákat a kudarcok számontartására és a keserűségek szemrehányására pazarolni és ezáltal hagyni, hogy a szív és a távlatok beszűküljenek. Krisztus legyen a ti örömötök! – kérte a Szentatya az új püspököket. Arra buzdította őket, hogy keressék világosságának visszatükröződését a családokban, ahol az életet dajkálják és táplálják, ahol él a bizonyosság, hogy a megbocsátásnak kiengesztelő ereje van és ahol sok Istennek szentelt személy és pap csendben kitartóan dolgozik, nem foglalkozva azzal, hogy a jó gyakran nem hírértékű, nem blogok témája és nem kerül címlapra.

Megérinteni Krisztus testét

Ferenc pápa ezt követően hangsúlyozta, hogy korunkban az individualizmus uralkodik és növekszik a közöny mások sorsa iránt, emberek milliói vesznek el aggodalmuk miatt, hogy nem tartoznak sehova. Sorsuk láttán pedig sajnos gyakran azok, akik nagy felelősséggel rendelkeznek, bűnös módon félrehúzódnak. A püspökök azonban ne mellőzzék Krisztus testét, sebei is hozzánk tartoznak. Meg kell érinteni őket.

Az egyház akkor indulhat újra, ha teljességben hordozza Krisztust

Az egyház megtanulja, hogy honnan indulhat újra alázatosan és nagyon hűségesen Ura hangjához. Az egyház célja az, hogy szétossza a világban az új bort, ami Krisztus – nyomatékosította Ferenc pápa az új püspököknek. Ehhez új tömlőkre van szükség annak tudatában, hogy új bor nélkül hideg kőedények lesznek csak. A teljességet kell átadni. Emlékeztetett, hogy a püspöki szolgálat nem jogcímeket vagy elnyert jogokat jelent. Ehelyett kincs, amelyért készen kell állni, hogy mindent eladjunk. A pásztor legsürgetőbb feladata az életszentség. Nem pusztán emberi választás gyümölcsei a püspökök, hanem egy magasságbeli választásé is. Tehát a püspököktől elvárás, hogy ne csak változó hűséggel vagy szelektív engedelmességgel rendelkezzenek, hanem éjjel nappal álljanak rendelkezésre. Ezért maradjanak éberek akkor is, amikor a meghátrálás kísértése felmerül és a gonosz azt sugallja, hogy soha többé nem jön el a hajnal. Éppen ebben a pillanatban kell arccal a földre borulni, hogy Istent meghallgassuk és hűek maradjunk akkor is, amikor megfogyatkozik az erő.

13 szeptember 2018, 17:19