Keresés

Vatican News
2018.08.19 Angelus in Piazza San Pietro 2018.08.19 Angelus in Piazza San Pietro  (Vatican Media)

Jézus Testéből és Véréből megtanuljuk, hogy mi az örök élet – A pápa Úrangyala imádsága

Csakúgy, mint kétezer évvel ezelőtt, a kafarnaumi zsinagógában mondott beszédében, Jézus ma is arra szólít fel bennünket, hogy lépjünk Vele szeretetközösségre, éljünk az Úrért és testvéreinkért. Akkor állunk ellen ennek a meghívásnak, amikor csak nehezen tudjuk létünket Jézuséhoz igazítani, szempontjai és nem a világ szempontjai szerint cselekedni – mutatott rá Ferenc pápa vasárnap délben, az Úrangyala elimádkozása mondott beszédében.

Vertse Márta - Vatikán

A vasárnapi evangéliumi szakasz (vö. Jn 6,51-58) bevezet bennünket Jézusnak a kafarnaumi zsinagógában mondott beszédnek a második részébe. Ezt a kenyérszaporítás után tette, vagyis miután egy hatalmas tömegnek kioltotta éhségét öt kenyérrel és két hallal. Úgy mutatkozik be, mint az „égből alászállott élő kenyér”, ami örök életet ad és hozzáteszi: „A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért”. Ez a meghatározó mondat kiváltja a hallgatók reakcióját, elkezdenek vitatkozni maguk között: „Hogy adhatja ez a testét eledelül?”Amikor az egymás között megosztott kenyér gesztusa felfedi valódi jelentését, vagyis azt, hogy végső áldozatig menő önátadásról van szó, akkor értetlenség merül fel, sőt annak a személynek a visszautasítása, akit nem sokkal azelőtt győzelmi menetben akartak körbevinni. Emlékezzünk vissza, hogy Jézusnak el kellett rejtőznie, mivel királlyá akarták megtenni – fejtette ki beszédében Ferenc pápa.

Lépjünk szeretetközösségre Jézussal

Jézus folytatja: „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek” (53). Itt a testtel együtt megjelenik a vér is. A hús és a vér a bibliai nyelvezetben a konkrét emberi valóságot fejezik ki. Az emberek és maguk a tanítványok is megérzik, hogy Jézus arra hívja őket: lépjenek vele szeretetközösségbe, „egyék” meg Őt, emberségét, hogy osztozzanak Vele a világ életéért adott ajándékban. Egész másról van szó, mint győzelmekről és sikerek csalóka ábrándjairól! Jézus áldozata az, ami önmagát adja értünk.

Az Élet Kenyerét, az Eucharisztiát, ingyen kaptuk ajándékba

Ez az élet kenyere, Krisztus Testének és Vérének szentsége, amelyet az Eucharisztikus asztalnál ingyenesen kapunk ajándékba. Az oltár körül találjuk azt, ami spirituálisan kioltja éhségünket és szomjúságunkat ma és mindörökre. Minden alkalommal, amikor részt veszünk a szentmisén, bizonyos értelemben elővételezzük az eget a földön, mert az Eucharisztikus táplálékból, Jézus Testéből és Véréből megtanuljuk, hogy mi az örök élet. Ez azt jelenti, hogy az Úrért élünk: „Ahogyan engem az élő Atya küldött el, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, élni fog énáltalam. Így az is élni fog általam, aki engem eszik” – mondja az Úr. Az Eucharisztia átalakít bennünket, hogy ne csak önmagunkért éljünk, hanem az Úrért és a testvérekért. A boldogság és az élet örökkévalósága attól a képességünktől függ, hogy termékennyé tudjuk-e tenni az evangéliumi szeretetet, amelyet az Eucharisztiában kapunk.

A szentáldozásban Isten életét vesszük magunkhoz

Jézus, mint abban az időben, ma is mindnyájunknak ismétli: „Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek”. Nem anyagi táplálékról van szó, hanem élő és életet adó kenyérről, amely magának az Istennek az életét továbbítja nekünk. Amikor szentáldozáshoz járulunk, magának Istennek az életét vesszük magunkhoz. Ahhoz, hogy ebben az életben részesüljünk, szükséges, hogy az evangéliumból és a testvérek szeretetéből merítsük táplálékunkat.

Krisztus átalakít bennünket és felkészít a mennyek országára

Jézus meghívásával szemben, hogy táplálkozzunk Testével és Vérével, érezhetnénk annak a szükségességét, hogy vitatkozzunk és ellenálljunk, mint ahogy ezt tették azok, akikről a vasárnapi evangéliumi szakasz szól. Ez akkor történik meg, amikor fáradságunkba kerül, hogy létünket Jézuséhoz alakítsuk, hogy az ő szempontjai, nem pedig a világ szempontjai szerint cselekedjünk. Ha ezzel az eledellel táplálkozunk, akkor teljes összhangba léphetünk Krisztussal, érzelmeivel, magatartásformáival. Ez nagyon fontos: menjünk szentmisére és áldozzunk, mert a szentáldozásban az élő Krisztust vesszük magunkhoz, aki átalakítja bensőnket és felkészít a mennyek országára.

Szűz Mária segítségével váljunk mi is megtört kenyérré

Szűz Mária támogassa elhatározásunkat, hogy szeretetközösségben legyünk Jézus Krisztussal, táplálkozzunk Eucharisztiájával, hogy mi is megtört kenyér legyünk testvéreink számára.

19 augusztus 2018, 17:42