Cerca

Vatican News
2018.08.14 Emoji Twitter Papa in Irlanda hashtag Pápai Twitter-üzenet Írországban 

Az ír katolikus egyház a statisztikák tükrében – tájékoztató a hétvégi pápalátogatás elé

Már csak egy bő hét választ el bennünket Ferenc pápa jövő hétvégi írországi útjától, amikor augusztus 25-én és 26-án, szombat-vasárnap részt vesz a Dublinban tartott Család Világtalálkozón. A készület jegyében ismertetjük az ír katolikus egyház statisztikai adatait, melyeket az Egyház Központi Statisztikai Hivatala 2016. december 31-én tett közzé.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán  

Az ország 76 százaléka katolikus

A 84 ezer négyzetkilométer nagyságú – Magyarországnál valamivel kisebb – szigetország lakossága hétmillió, melynek 76 százaléka, 5 millió 331 ezer lélek katolikus. A katolikus egyház 26 egyházkerületre (egyházmegyére) tagolódik, a plébániák száma 1359. Egy plébánia közössége átlagosan 3811 hívet számlál.

4335 pap szolgál Írországban  

A püspökök száma múlt év végén 56 volt, természetesen beleértve a nyugalmazott főpásztorokat is. Az egyházmegyés papok száma 2542, a szerzetespapoké pedig 1793, így összesen 4335 pap látja el a hívek szentségi életét. 132 állandó diakónus segíti a papság munkáját. A szerzetesnővérek száma 764, míg 59 szerzetes testvér szolgál a rendházakban. Magas a katekéták száma, 2357 férfi és nő hitoktató tanítja a gyermekeket és fiatalokat Krisztus ismeretére. Az egy papra eső hívek száma 1230, míg egy-egy pasztorális kisegítőre csak 683 hívő lélek jut. A szemináriumokban 150 fiatal készülődik a papságra, míg tíz fiatal tanul a középiskolai kisszemináriumokban.

Az ír katolikus egyház egyik legjelentősebb társadalmi szolgálata az oktatás és a nevelés

Az ír katolikus egyház 3375 óvodát és alsótagozatos iskolát tart fenn, a nyolcosztályos középiskolák száma 599, míg 9 katolikus főiskolát és egyetemet működtet az egyház. Az egyház bölcsődék száma 33. Az egyház által irányított oktatási és nevelési intézményekbe 867 ezer gyermek és fiatal jár, ami a katolikus hívek 16 százalékát jelenti. Ebből adódik, hogy az ír katolikus egyház egyik legjelentősebb társadalmi szolgálata éppen az oktatás és a nevelés.

Egyéb szociális tevékenység a betegek és idősek ápolása. 21 kórházat működtet az egyház, 36 idősek otthonát vezeti és 57 családi tanácsadói központot tart fenn.              

[ Audio Embed Az ír katolikus egyház a statisztikák tükrében ]     

18 augusztus 2018, 18:24