Cerca

Vatican News
IRELAND POPE FRANCIS VISIT Ferenc pápa az ír püspökökkel   (ANSA)

Ferenc pápa az ír püspökökhöz: Legyetek közel a papjaitokhoz és az ír egyház erős marad

Ferenc pápa kétnapos írországi apostoli útjának utolsó programjaként vasárnap késő délután találkozott az ír püspöki konferencia tagjaival. Hozzájuk intézett beszédében arra bíztatta őket, hogy legyenek igazi atyjai a rájuk bízott népnek. Ezért bátorítsák és indítsák kiengesztelődésre és egységre Isten népét. De mindenekelőtt legyenek közel a papjaikhoz és az ír egyház erős marad. A botrányok okozta megaláztatásból merítsenek erőt, mert hiszen mi is Isten Fia megaláztatása által nyertük el a megváltást. Törődjenek lelkiismeretesen a hit átadásával, a hitoktatók képzésével és leginkább az emberek szívét neveljék.

P. Vértesaljai László SJ - Vatikán      

Az apostoli út csúcspontjának számító vasárnap délutáni szentmisét követően Ferenc pápa az ír püspökökkel találkozott a dublini domonkos nővérek Rózsafüzér Királynője templomában. A domonkos nővérek több mint 300 éve vannak jelen Dublinban és a hagyományos tanítás és nevelés mellett a természetvédelem, az igazságosság, az ökumenikus párbeszéd és a társadalom sérültjei iránti programokban elkötelezettek. Az ír püspökök 45 fős közössége képviselte a négy érsekség és 22 egyházmegye öt millió 300 ezer lelket számláló katolikus híveit.

Álljanak a papjaik mellé, mert ők a püspökök legközelebbi társai, felebarátjai

Ferenc pápa mindenekelőtt atyai szolgálatuk felelősségére emlékeztette őket: jó atyaként az a feladatuk, hogy bátorítsák, továbbá indítsák kiengesztelődésre és egységre Isten rájuk bízott népét. A pápa megállapította, hogy az egyház Írországban erős marad. Ehhez a kihívásokkal teli mostani időben a szolgálatukban való állhatatosságra van szükség. Elismerőleg szólt a pápa a püspökök legújabb pásztorleveléről, mely a hajléktalanok és bizonytalan helyzetűek megsegítését szorgalmazza, majd nyomatékkal a lelkükre kötötte, hogy álljanak a papjaik mellé, mert ők a püspökök legközelebbi társai, felebarátjai.

Az ír püspökök megkezdték a megtisztulás munkáját

Ferenc pápa nyíltan beszélt a múlt hibáiról, amit fel kell ismerni és evangéliumi bátorsággal gyógyítani kell a súlyos bűnöket, biztosítva a gyermekek és a sérülékeny felnőttek védelmét. Az ír püspökök néhány éve testületileg eltökélten nekivágtak a megtisztulás útjának, az áldozatokkal való kiengesztelődésnek. Ezentúl pedig nemzeti tanácsadó testületet állítottak fel, mely szigorú szabályokkal rögzíti a fiatalok védelmének biztosítását. Utalt a pápa az utóbbi évek fájdalmas tapasztalatára, mely felismerte a visszaéléseket a hatalommal és a lelkiismerettel való visszaélés eseteiben is.

Ferenc pápa a püspökök lelkére kötötte, hogy legyenek közel az Isten népéhez

Az a mód, ahogy Írországban, miként másutt is, az egyház becsületesen és átfogó módon szembesül történelme fájdalmas fejezetével, példát nyújt az egész társadalom számára. Folytassátok ezt a munkát – kérte a pápa –, a botrányok okozta megaláztatásból merítsenek erőt, mert hiszen mi is Isten Fia megaláztatása által nyertük el a megváltást. Krisztus sebei megerősítenek bennünket. Ferenc pápa a püspökök lelkére kötötte, hogy legyenek közel az Isten népéhez. Kerüljék a távolságtartást és klerikalizmust, mely némelykor tekintélyelvűvé, önkényessé és keménnyé tette az egyházat.    

A hit átadásában a család szerepe helyettesíthetetlen

Az ír püspökökhöz intézett beszéde második részében Ferenc pápa a családokról szólt, mindenekelőtt a hit átadásának feladatáról, melynek számolnia kell a mai gyorsan változó világgal. A világtalálkozó tapasztalata, hogy a családok mindinkább tudatára ébrednek a hit átadásában betöltött helyettesíthetetlen szerepüknek, mert az a családban, mégpedig a család saját nyelvjárása szerint történik. Ezt segítik a katolikus iskolák, az egyházi intézmények, melyek hűséges és örömteli oktatókat igényelnek. Ferenc pápa az ír köztársasági elnökkel folytatott beszélgetésre utalt, idézve egyik versét, mely a ratio mellett érvelő Descartes kapcsán mondja: „A gondolat hidegsége megölte a szív zenéjét”. Éppen ezért a szívet formáljátok, a szívet alakítsátok, főként a gyermekekét! – kérte a pápa.

Legyetek bátrak és kreatívok!

Az utóbbi évek zaklatottsága próbára tette az erősen hagyományos hitű ír népet is, de lehetőséget is kínált az egyháznak a belső megújulásra és új utakat jelzett a küldetése számára. Az Isten mindig újdonság, mely arra ösztönöz bennünket, hogy mindig lépjünk tovább a már megismerteken. Legyetek bátrak és kreatívok! A lelketekben gyökerező erős misszionárius lelkület bizonyára megmutatja azokat az utakat, amelyeken el kell indulnotok a tanúságtétellel. Hétköznapi erőfeszítéseitekben Isten családjának a pásztoraiként és atyáiként járjatok el, ne pedig úgy, mint egy mostohaapa. Amikor a kihívásokkal szemben kicsinyke kis nyájnak érzitek magatokat, ne veszítsétek el a bátorságotokat.

Imádsággal bátran tovább menni

Végül az egyházi közösségi lelkületre intette őket, továbbra is építsék az egymás közötti testvériséget, leginkább az imádsággal. Utalt az apostolok döntésére, akik diakónusokat választottak a szeretetszolgálatra, hogy ők maguk az imádságnak szentelhessék az életüket. A Szentatya kérésére az ír püspökök együtt imádkozták el a „Sub tuum praesidium” kezdetű Mária himnuszt: „Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd, szükségünk idején, hanem oltalmazz meg minket, minden veszedelemtől, ő dicsőséges és áldott Szűz!”.

    

27 augusztus 2018, 10:27