Keresés

Vatican News
Francia vallásközi csoport a Szentatyánál Francia vallásközi csoport a Szentatyánál  (Vatican Media)

A vallás nem probléma, a megoldás része – Ferenc pápa a vallásközi együttélésről

Erősítsétek a vallások közötti testvéri szálakat és folytassátok tovább az együttélés lehetőségeinek a kutatását – hangzott Ferenc pápa buzdítása a francia alapítású vallásközi kutatócsoport tagjaihoz.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán          

Június 23-án szombaton délben a Pápák termében fogadta Ferenc pápa a 11 tagú francia vallásközi együttműködés küldöttségét, mely a Párizsi Politikatudományok Intézete kezdeményezésére jött létre. Az „Emouna Fraternité Alumni” katolikus papok, protestáns pásztorok, zsidó rabbik és buddhista szerzetesek alkotta, a maga nemében egyedülálló kezdeményezés, mely 2016 szeptembere óta azon fáradozik, hogy a különféle vallásfelekezetek egymásközti kölcsönös megismerését szolgálja, hogy a vallások a maguk igazi helyét találják meg a francia laikus társadalomban és kultúrában. (Lásd bővebben saját honlapjukat: https://www.sciencespo.fr/executive-education/emouna-lamphi-des-religions-0)

A vallások részt tudnak venni közös vitákban egy szekularizált társadalomban

Ferenc pápa örömmel köszöntötte a kutatócsoport tagjait, akik abban kötelezték el magukat, hogy tudományos kutatómunka révén elmélyítik a testvériséget a különböző vallások tagjai között. Ők tanúsítják az egészséges pluralista együttélés lehetőségét, mely tiszteletben tartja a különbözőségeket. Egyúttal a kezdeményezés a nyitás szellemét is tanúsítja, annak a képességét, hogy a vallások részt tudnak venni közös vitákban egy szekularizált társadalomban. Másfelől pedig azt is kifejezésre juttatják, hogy a tagjaik között születő testvéri kötelékek révén a különböző vallások közötti párbeszéd hozzájárul a világ békéjéhez.          

Identitás megőrzése, bátorság a másságra, szándékok őszintesége

A pápa a következő szempontokat ajánlotta a vallásközi csoportnak: figyeljenek az identitás megőrzésére, legyenek bátrak a másságra és törekedjenek őszinte szándékokra. Igazi testvériséget ugyanis nem lehet élni a másik iránti nyitottság nélkül. Végül a pápa idézett az Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításából: „A vallás nem probléma, hanem a megoldás része” (Ev Gaud 183,255).

23 június 2018, 14:27