Cerca

Vatican News
Ferenc pápa Úrangyala imádság Szent Péter és Szent Pál ünnepén Ferenc pápa Úrangyala imádság Szent Péter és Szent Pál ünnepén  (ANSA)

Ferenc pápa Úrangyala imája Szent Péter és Szent Pál ünnepén

Június 29-én, amikor Róma a város védőszentjeit ünnepli, a Szentatya emlékeztetett az első pápa szerepére a keresztény identitás formálásában.

Michele Raviart/Somogyi Viktória – Vatikán

Az igazságosság és a szeretet nagy prófétája, az élet bölcs mestere, forradalmár, álmok álmodója. Az évszázadok során a világ számos módon határozta meg Jézust, de csak a Péter által adott definíció áll ma is egyszerűen és világosan: Jézus az Isten Fia, aki örökké él, mint az Atya. Ez az újdonság az, amelyet a kegyelem lobbant lángra annak a szívében, aki megnyílik Jézus misztériuma előtt. Nem matematikai bizonyosságról van szó, hanem egy sokkal erősebb, belső bizonyosságról, hogy találkoztunk az Élet Forrásával, a testté lett Élettel, ami látható és megtapintható közöttünk. 

Péter igazsága

Azon a napon, amelyen az egyház Rómába és az egész világra elzarándokol, hitének gyökereihez fordul és ünnepli Péter és Pál apostolt. Az Úrangyala imádság előtt mondott beszédében Ferenc pápa a napi evangéliumból (Mt 16,13-19) két kérdéssel foglalkozott, amelyet Jézus tesz fel tanítványainak saját identitásáról: „Kinek tartják az emberek az Emberfiát?” és „Hát ti kinek tartotok engem?”. Jézus e két kérdéssel úgy tűnik, azt mondja, hogy egy dolog követni az aktuális közvéleményt és egy másik találkozni Vele és megnyílni misztériumának. Ott lehet felfedezni ugyanis az igazságot. A közvélemény igaz választ ad, ami azonban csak részleges. Péter és vele együtt a tegnap, a ma és az örökös egyház Isten kegyelme által az igazat válaszolja: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.”

Jézus először mondja ki az egyház szót

Jézus válasza is tele van világossággal: „te Péter vagy, és én erre a sziklára építem Egyházamat”. Itt van az első alkalom, hogy Jézus kiejti az „egyház” szót és ezt iránta való teljes szeretetével teszi, amelyet az „én egyházamnak” nevez. Ez a Szövetség új közössége, amely már nem a származáson és a Törvényen alapul, hanem a Jézusba, Isten Arcába vetett hiten.

Az új bíborosok és érsekek köszöntése

A pápa elimádkozta Boldog VI. Pál pápa imáját és fohászkodott azért, hogy az Úr Szűz Mária közbenjárásával adja meg az egyháznak, Rómának és az egész világnak, hogy mindig hűséges maradjon az Evangéliumhoz. Ezt követően köszöntötte az új bíborosokat, akiket június 28-án, csütörtökön a konzisztóriumon kreált, és az új metropolita érsekeket, akiknek Szent Péter és Szent Pál ünnepén a szentmisén áldotta meg palliumát. Azt kívánta nekik, hogy mindig lelkesedéssel és nagylelkűen éljék meg az Evangélium és az egyház szolgálatát.

A Szentatya továbbá üdvözölte a Bertalan konstantinápolyi ökumenikus pátriárka nevében érkezett ortodox küldöttséget és a római híveket védőszentjeik ünnepén. Köszönetet mondott a római „Pro loco” kezdeményezésért, amelynek keretében művészek és egyházi társulatok tagjai, valamint önkéntesek készítenek műalkotásokat a Szent Péter térre vezető széles úton.

29 június 2018, 20:10