Keresés

Vatican News
Ferenc pápa a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus küldöttségével a Vatikánban Ferenc pápa a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus küldöttségével a Vatikánban  (Vatican Media)

Ferenc pápa fogadta a konstantinápolyi pátriárkátus küldöttségét

Szent Péter és Pál ünnepe alkalmából ismét eljött a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus küldöttsége Rómába. Ferenc pápa hozzájuk intézett beszédében megjelölte a közös elvi és cselekvési lehetőségeket katolikusok és ortodoxok között, melyek segítségével kiállhatunk az emberi személy méltóságáért, a keresztény értékekért. Július 7-én Bertalan pátriárka is ott lesz Bariban, a Közel-Keletért való imatalálkozón.

Gedő Ágnes – Vatikán

A konstantinápolyi delegáció római programja

Immár hagyománnyá vált, hogy Péter utóda és a konstantinápolyi ökumenikus pátriárka a két egyház kiemelkedő liturgikus ünnepein elküldi delegációját Isztambulba, illetve Rómába. November 30-án, Szent András apostol ünnepén a vatikáni küldöttséget látják vendégül, míg most június 29-ére, Szent Péter és Pál apostolok ünnepére az ortodox delegáció érkezett az Örök Városba. Telmisszosz Job érseke, a katolikus és ortodox egyház közötti teológiai párbeszédért felelős nemzetközi vegyesbizottság társelnöke vezeti a delegációt egy püspök és egy diakónus kíséretében.

Június 27-én, szerdán megbeszéléseket folytattak a Keresztény Egységtörekvés Pápai Tanácsánál. Csütörtökön délelőtt Ferenc pápa fogadta őket audiencián, délután részt vesznek a bíborosi konzisztóriumon, majd pedig 29-én, pénteken az ünnepélyes pápai szentmisén.

Közös gyökerekre épülő testvéregyházak

Ferenc pápa az ortodox küldöttséghez intézett beszédében a katolikus és az ortodox testvéregyház közös gyökereire mutatott rá. Az apostolok emlékezetén, tanításain és tanúságtételén túl tudatosítani kell magunkban közös küldetésünket az evangélium szolgálatára, hogy egy új, Isten felé irányuló emberiséget neveljünk. Sok, hagyományosan kereszténynek mondott társadalomban elhalványul a keresztény hit, melynek már nincs befolyása az egyéni és közös döntésekre. Az emberi méltóság megvetése, a pénz bálványozása, az erőszak elterjedése, a tudomány és a technika túlértékelése, továbbá a természeti erőforrások meggondolatlan kihasználása csupán súlyos jelzések arra, hogy egy tragikus valóságot élünk, amibe nem szabad beletörődnünk.

A pápa osztozik Bertalan pátriárka jövőképében

Ferenc pápa ekkor idézett Bertalan pátriárka beszédéből, melyet legutóbbi, római látogatásakor mondott „Az új politikák és életstílusok a digitális korszakban” – című nemzetközi konferencián. „Elfogadhatatlan, hogy az alternatív fejlődési formákat, valamint a társadalmi szolidaritás és igazságosság erejét figyelmen kívül hagyják és rágalmazzák. Egyházaink új lehetőségeket dolgozhatnak ki a világ átalakítására. Magát az egyházat ugyanis szinté az átalakulás, osztozás, szeretet és nyitottság jellemzi. A mi egyházaink meggyőződése, hogy a jövő nem a tulajdonról, hanem a létezésről szól, nem a még több birtoklásról, hanem a másokkal való osztozásról, nem az individualizmusról és az önzésről, hanem a szeretetközösségről és a szolidaritásról, nem a megosztottságról, hanem a szeretetről”. Bertalan pátriárka e gondolataival Ferenc pápa teljes mértékben egyetért.

Bertalan pátriárka is jelen lesz a bari béke imatalálkozón

A katolikus egyház és az ökumenikus pátriárkátus az elmúlt hónapokban számos területen együtt dolgoztak, többek között a rabszolgaság modern formái ellen, a teremtett világ védelmében és a béke keresésében. A Szentatya hálás Bertalan pátriárkának, amiért azonnal elfogadta meghívását a július 7-i imatalálkozóra Bariba, amelyen a keresztény egyházak vezetőivel fohászkodik majd együtt a Közel-Kelet békéjéért. Katolikusok és ortodoxok minden szinten kötelezzék el magukat a közös munkában és imában, hogy együtt hirdessék Jézus Krisztus egyetlen evangéliumát, és egyre inkább megtapasztalják az egységet – buzdította végül Ferenc pápa a konstantinápolyi ökumenikus pátriárkátus küldöttségét.

28 június 2018, 14:18