Keresés

Vatican News
Az Úrangyalát imádkozók a Szent Péter  téren Az Úrangyalát imádkozók a Szent Péter téren 

Örökre bűnben marad, aki a Szentlelket káromolja – Ferenc pápa Úrangyala imája

Az írástudók azzal vádolják Jézust, hogy „az ördög megszállottja”. Imádkozzunk, hogy Isten megszabadítson bennünket a gonosz kísértésétől, hogy leromboljuk mások hírnevét. Krisztus új családja szeretetén alapul, amely mindnyájunkat egyesít – fejtette ki az ima előtt mondott beszédében Ferenc pápa.

Vertse Márta - Vatikán

A vasárnapi evangéliumi szakasz (vö. Mk 3,20-35), az értetlenség két típusát mutatja be, amelyekkel Jézusnak szembe kellett néznie: az írástudók és saját hozzátartozói értetlenségét – mutatott rá a Szentatya.

A farizeusok hitelteleníteni akarták Jézust az emberek előtt

Az első meg nem értés. Az írástudók képzettek voltak a Szentírás terén és az volt a megbízatásuk, hogy azt magyarázzák el a népnek. Néhányat közülük Jeruzsálemből Galileába küldtek, ahol Jézus hírneve kezdett elterjedni. Azzal a céllal küldték őket, hogy az emberek szemében hiteltelenítsék Jézust. Pletykákat terjeszteni, a másikat hitelteleníteni, csúnya dolog – állapította meg a pápa. Ezek az írástudók egy határozott és szörnyű váddal érkeznek – nem takarékoskodnak az eszközökkel, a dolgok közepébe vágnak, és ezt mondják: „Beelzebul szállta meg.” És: „Az ördögök fejedelmének segítségével űzi ki az ördögöket”. Vagyis az ördögök fejedelme az, aki Jézust ösztökéli; ez többé-kevésbé azt jelenti, hogy „egy ördögtől megszállott” személy. Jézus ugyanis meggyógyított sok beteget, és most az írástudók azt akarják elhitetni az emberekkel, hogy nem Isten Lelkével, hanem a gonosz erejével tette ezt. Jézus erőteljes és világos szavakkal válaszol, nem tűri ezt el, mert az írástudók, talán anélkül, hogy észre vennék, a legsúlyosabb bűnbe esnek: tagadják és káromolják Isten Szeretetét, aki jelen van Jézus művében. A káromkodás, a Szentlélek elleni bűn az egyetlen, amely megbocsáthatatlan Jézus szavai szerint, mert kiindulópontja a szív bezártsága a Jézusban működő isteni irgalmassággal szemben.

Halálos méreg mások jó hírének lerombolása

Ez az evangéliumi szakasz olyan intést tartalmaz, amely mindnyájunknak szól. Előfordulhat ugyanis, hogy amikor nagyon irigyek vagyunk egy személy jóságára vagy jócselekedeteire, ez arra késztet, hogy hamisan vádaskodjunk. A rosszhiszeműség, amellyel valaki előre kitervelt módon le akarja rombolni a másik jó hírét, valódi halálos méreg. Isten szabadítson meg bennünket ettől a rettenetes kísértéstől! – hangzott a pápa fohásza. Ha lelkiismeret-vizsgálatot tartunk és észrevesszük, hogy ez a gyomnövény csírázik bennünk, azonnal menjünk és gyónjuk meg a bűnbánat szentségében, mielőtt még kifejlődne és kitermelné gonosz hatásait, amelyek gyógyíthatatlanok. Vigyázzatok, mert ez a magatartás szétrombolja a családokat, a barátságokat, a közösségeket, sőt még a társadalmat is.

Aki teljesíti Isten akaratát, az Jézus testvére

A vasárnapi evangéliumi szakasz egy másik, egészen másfajta meg nem értésről is szól, ami Jézus rokonaira vonatkozik. Nagyon aggódtak, mert Jézus új, vándorélete számukra őrültségnek tűnt (vö. 21). Valóban, Jézus olyan készségesnek mutatkozott az emberekkel szemben, főleg a betegek és a bűnösök irányában, hogy még az evésre sem maradt ideje. Jézus ilyen volt – folytatta beszédét a pápa: szolgálta, segítette az embereket, tanította, meggyógyította őket. Az emberekért volt. Nem volt ideje még enni sem. Hozzátartozói tehát elhatározták, hogy visszaviszik otthonába, Názáretbe. Megérkeznek arra a helyre, ahol Jézus prédikált és hívatják őt. A körülötte ülők így szólnak hozzá: „Anyád és testvéreid kint vannak, és keresnek.” Jézus így válaszol: „Ki az én anyám és kik az én testvéreim?” Aztán végighordozta tekintetét a körülötte ülőkön, s csak ennyit mondott: „Ezek az én anyám és testvéreim! Aki teljesíti az Isten akaratát, az az én testvérem, nővérem és anyám.”

Szűz Mária a tökéletes tanítvány, aki mindenben engedelmes Istennek

Jézus egy új családot hozott létre, amely többé már nem természetes kapcsolatokon, hanem az Őbenne való hiten alapul. Szeretetén alapul, ami befogad és egyesít bennünket a Szentlélekben. Mindenki, aki befogadja Jézus szavát, Isten gyermeke és egymás testvérei. Ha befogadjuk Jézus szavát, akkor egymás testvéreivé és Jézus családjává válunk. Másokról rosszat mondani, mások hírét tönkretenni az ördög családjává tesz minket. Jézus válasza nem a tisztelet hiánya anyja és családtagjai iránt. Sőt, Mária számára a legnagyobb elismerés, mert éppen ő a tökéletes tanítvány, aki mindenben engedelmeskedett Isten akaratának.

Szűz Mária segítsen bennünket, hogy mindig szeretetközösségben éljünk Jézussal, felismerve a Szentlélek művét, aki Jézusban és az Egyházban működik, új életre keltve a világot.

 

10 június 2018, 17:01