Cerca

Vatican News
A pápa római rendőrökkel és családtagjaikkal találkozott A pápa római rendőrökkel és családtagjaikkal találkozott  (Vatican Media)

Ferenc pápa beszéde a római rendőrség családjaihoz: A legfőbb támasz a család

Május 25-én pénteken délben Ferenc pápa a VI. Pál kihallgatási aulában fogadta a római rendőrkapitányság alkalmazottait és a közbiztonság egészségügyi dolgozóit családtagjaikkal együtt. Mintegy hatezer ember, szülők és gyermekek töltötték meg hangos zsibongással a pápai nagyaulát, miután a római rendőrség vezető káplánja kieszközölte a pápánál a találkozót.

P. Vértesaljai László SJ

Ferenc pápa a nagyszámú hallgatósághoz intézett beszédében mindenekelőtt éppen erre utalt, rendőrök és egészségügyi dolgozók családjainak a találkozójára. Megköszönte azt a szolgálatot, melyet Rómában, főként az utcákon a pápának és az egyháznak tesznek napról napra. Szakmai munkájukat Ferenc pápa a beszéde során egyáltalán nem érintette, ellenben figyelmét a család egészére összpontosította.

A család tanít meg szeretni és itt találunk megértésre

A család az első közösség, ahol tanítanak és tanulnak szeretni. Kitüntetett módon itt tanítják és tanulják a hitet és az ember itt tanulja meg a jót tenni. A hitet, szeretet és a jótevést azonban csak a család házi dialektusában, saját nyelvjárásában lehet elsajátítani, mert más nyelvet nem értenek. A család jó közérzete döntő a világ és az egyház számára is, szem előtt tartva a sokféle kihívást és nehézséget, melyek manapság napról napra adódnak. Ugyanis amikor az ember egy keserű valósággal találkozik, amikor fájdalmat érez, amikor megrohanja az embert a fájdalom és az erőszak tapasztalata, akkor a család élet- és szeretetközösségében talál megértésre és ott lehet  legyőzni ezeket a nehézségeket – hangsúlyozta a pápa.

A szenvedés megjelölte bibliai családi tapasztalat

Második gondolataként Ferenc pápa sorra vette azokat a bibliai eseményeket, melyek végigkísérték a kinyilatkoztatást. Ezek pedig: Káin testvérgyilkossága, veszekedések Ábrahám fiai és feleségei között, Izsák és Jákob viszálya, a Dávidot ért tragédiák, Tóbiás kínja, Jób szenvedése. Még a Szent Család életében is jelen van a szenvedés ellentmondásossága, mint Mária és József menekülése Egyiptomba a kis Jézussal. Mária töprengése a szívében e dolgok fölött. Aztán Jézus, Mária és az Isten Fia, aki a szívében tapasztalja meg mindazok szenvedését, akikkel élete során találkozik: Péter ágyban fekvő anyósa, a testvérük halálát sirató Mária és Márta, az egyetlen fiát elvesztő naimi özvegy, a százados fájdalma a neki kedves személy súlyos betegsége miatt. Jézus mindig képes arra, hogy a gyógyulásra és vigasztalásra szorulókhoz mérje magát.

A család a gyengédség helye

Az élet útján Jézus soha nem hagy el bennünket – folytatta a pápa. Irgalommal követi és kíséri az összes embert, főként a családokban, melyeket megszentel a szeretetben. Jelenléte gyengédségen, simogatáson, ölelésen keresztül mutatkozik meg az anya, az apa  és gyermek iránt. A család a gyengédség helye – emelte ki Ferenc pápa és nyomatékkal kérte, hogy soha nem veszítsék el a gyengédséget. Utalt a mai korra, melyből hiányzik a gyengédség, amire pedig újból rá kell találni, mert most a család tud segíteni rajtunk. Ezért mutatja magát az Isten a Bibliában anyának és apának.

A keresztény hitet is a családban adjuk át

Az egyház gondos anyaként megtanítja nekünk, hogy állhatatosak maradjunk az Istenben, aki szeret és fenntart minket. Ezeknek az alapvető tapasztalatoknak a birtokában lehet elfogadni az élet ellentmondásosságát és nehézségeit, és csak ilyen tapasztalat talaján lehetünk szentek, kitartóak a jóban és abban a meggyőződésben, hogy a jó az Isten kegyelmével legyőz minden rosszat. A keresztény hitet is a családban adjuk át. Itt tanulunk meg imádkozni, itt tanuljuk meg az alázatos, egyszerű imát, mely nyitott a reménységre, amit olyan öröm kísér, mely a személyek közötti harmóniából fakad és a szépségből, hogy együtt vagyunk és támogatjuk egymást kölcsönösen az élet útján, tudatában saját korlátainknak.   

Egy nemzet talpon maradását a családok adják

Ferenc pápa beszéde végén a jelenkor mély változásaira utalt, amit a munkahelyünkön, az utcán és főként Róma városában lehet megtapasztalni. Ebben segít sokat a családi tapasztalat, mert emberi kiegyensúlyozottságot és bölcsességet nyújt. A jó család átadja a polgári értékeket, arra nevel, hogy társadalmi közösség tagjának érezzük magunkat és becsületes polgárként viselkedjünk. Egy nemzet csak akkor nem tud talpon maradni, ha a családok nem töltik be ezt a feladatot. Végül Ferenc pápa  a római rendőrkapitányság alkalmazottai és a közbiztonság egészségügyi dolgozói családtagjait a Szent Család, védőszentjük, Szent Mihály arkangyal oltalmába ajánlotta.                          

                      

      

25 május 2018, 19:01