Cerca

Vatican News
Szentháromság vasárnapján a Szentatya emlékeztette a Szent Péter téren összegyűlt híveket a Jézustól kapott küldetésre: hirdessük evangéliumát és tegyünk róla tanúságot. A feltámadt Krisztus megígérte, hogy örökre velünk marad, ő a Szeretet Istene, a „Velünk-való-Isten”. Ferenc pápa az Úrangyala elimádkozásakor az Apostoli Palota dolgozószobájának ablakában  (AFP or licensors)

Szentháromság vasárnapján a Szeretet Istenét ünnepeljük – Ferenc pápa Úrangyala imádsága

Szentháromság vasárnapján a Szentatya emlékeztette a Szent Péter téren összegyűlt híveket a Jézustól kapott küldetésre: hirdessük evangéliumát és tegyünk róla tanúságot. A feltámadt Krisztus megígérte, hogy örökre velünk marad, ő a Szeretet Istene, a „Velünk-való-Isten”.

Vertse Márta - Vatikán

A Szeretet Istene ingyenesen ajándékozza nekünk életét

Ma, Pünkösd utáni első vasárnap a Szentháromságot ünnepeljük. Ezen az ünnepen szemléljük és dicsőítjük Jézus Krisztus Istenének misztériumát, aki Egy Isten, Három Személy, az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretetközösségében – kezdte elmélkedését a pápa. Mindig új ámulattal ünnepeljük a Szeretet Istenét, aki ingyenesen felajánlja nekünk életét és azt kéri tőlünk, hogy terjesszük el azt a világon.

Nem egy távoli, közömbös lényben, hanem a velünk együtt haladó Istenben hiszünk

A mai bibliai olvasmányok megértetik velünk, hogy Isten nem annyira létezését akarja kinyilatkoztatni nekünk, mint inkább azt, hogy ő a “Velünk-való-Isten”, közel áll hozzánk, szeret bennünket, velünk együtt halad, érdekli személyes történetünk és mindnyájukról gondoskodik, kezdve a legkisebbektől és a szükséget szenvedőktől. Ő az “Isten fönn az égen”, de egyben itt, “lenn a földön” is (vö. MTörv 4,39). Ezért tehát nem egy távoli lényben hiszünk, nem! – hangsúlyozta Ferenc pápa. Nem egy közömbös lényben hiszünk, hanem éppen ellenkezőleg, a Szeretetben, aki megteremtette a világegyetemet, népet nemzett, testté lett, értünk meghalt és feltámadt, és mint Szentlélek mindent átalakít és kiteljesít.

A Szentlélek erejében tudjuk megvalósítani küldetésünket

Szent Pál (vö. Rm 8,14-17), aki első személyben megtapasztalta ezt a Szeretet-Isten által véghez vitt átalakulást, közli velünk azt a kívánságot, hogy Istent Atyának, sőt „Apukának” hívjuk – Isten számunkra Abba, a „mi Apukánk”. Forduljunk hozzá a gyermek teljes bizalmával, aki ráhagyatkozik annak az ölelő karjaira, akitől az életet kapta. A bennünk működő Szentlélek hatására – emlékeztet még rá az apostol - Jézus Krisztus nem korlátozódik pusztán egy múltbeli személyiségre, hanem közel érezzük őt magunkhoz, mint kortársunkat és megtapasztaljuk annak az örömét, hogy Isten szeretett gyermekei vagyunk. Végül az evangéliumban a feltámadt Úr megígéri, hogy örökre velünk marad. És éppen jelenlétének és Szentlelke erejének köszönhetően meg tudjuk valósítani ránk bízott küldetését. Mi ez a küldetés? Hirdessük mindenkinek evangéliumát és tegyünk róla tanúságot. Így szélesítsük ki a vele való szeretetközösséget és a belőle fakadó örömet. Isten velünk együtt haladva eltölt bennünket örömmel, és az öröm egy kissé a keresztények első nyelvezete.

Az élet célja az Atya, a Fiú és a Szentlélek konkrét szeretete

Szentháromság vasárnapjának ünnepe tehát arra késztet, hogy szemléljük Isten misztériumát, aki szüntelenül teremt, megvált és megszentel, mindig szeretettel és a szeretetért. Minden teremtményt, aki őt befogadja, megajándékozza szépségének, jóságának és igazságának egy sugarával, hogy azokat visszatükrözze. Isten kezdettől fogva azt választotta, hogy együtt halad az emberiséggel és létre hoz egy népet, amely legyen áldás kivétel nélkül minden nemzet, minden személy számára. A keresztény nem egy elszigetelt személy, egy néphez tartozik: Isten népéhez. Szűz Mária segítsen nekünk, hogy örömmel teljesítsük a küldetést és tegyünk tanúságot a szeretetet szomjúhozó világban, hogy az élet célja éppen a végtelen szeretet, az Atya, a Fiú és a Szentlélek konkrét szeretete.

28 május 2018, 08:57