Cerca

Vatican News
Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatáson Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatáson  (Vatican Media)

Krisztust csak feltétel nélkül lehet követni – Ferenc pápa katekézise a szerdai általános kihallgatáson

Nem lehet egyszerre jóban lenni Istennel és az ördöggel. Ezért kell a keresztségben ellene mondani a Sátánnak, felégetve minden hidat magunk mögött, hogy Krisztus útját válasszuk. Ferenc pápa május 2-i szerdai általános audienciáján folytatta a keresztségről szóló katekézis-sorozatát.

Gedő Ágnes – Vatikán

A Szentlélek ereje tölti meg a keresztvizet

A víz egyetemesen elismert természeti jelkép, az élet és a jólét szimbóluma. Lehet azonban halálos is, amikor kilép medréből és eláraszt mindent, mint ahogy megvan az a képessége is, hogy lemosson, megtisztítson. A Biblia Isten megnyilvánulásait és ígéreteit a víz jelén keresztül írja le. A víz ugyanakkor nem hordozza önmagában a bűnök eltörlésének hatalmát, ehhez a Szentlélek működése szükséges. Az egyház ezért így fohászkodik: „Add, Urunk, hogy Fiad által szálljon le erre a vízre a Szentlélek ereje, hogy mindazok, akik Krisztus halálába temetkeznek a keresztség vizében, életre is keljenek Ővele”.

A víz bibliai megjelenései

A vízszentelő imádság azt mondja, hogy Isten arra készítette a vizet, hogy a keresztség jele legyen, és emlékeztet a víz főbb bibliai megjelenéseire. (Isten lelke a vizek fölött lebegett a teremtés kezdetén; Isten az újjászületés módját a vízözön által mutatta meg; száraz lábbal vezette át a Vörös-tengeren fiait, hogy a fáraó rabigájából szabaduló népe a megkereszteltek előképe legyen. Szent Fiára leszállott a Szentlélek ereje, amikor a Jordán vizében megkeresztelkedett, majd a kereszten a vérrel együtt víz fakadt oldalából.)

Ezek emlékezetében kérjük Istent, hogy árassza a keresztvízre a meghalt és feltámadt Krisztus kegyelmét. Így ez a víz átalakul olyan vízzé, amely magában hordozza a Szentlélek erejét. És ezzel kereszteljük meg az embereket, felnőtteket és gyermekeket, mindenkit – magyarázta katekézisében Ferenc pápa.

Amennyire ellene mondok a Sátánnak, annyira követem Istent

A víz megáldása után jutunk el a kereszteléshez. Ekkor ellene mondunk a Sátánnak és megvalljuk hitünket; ez a két aktus szorosan összetartozik. Amennyire ellene mondok a Sátán cselekedeteinek és csábításának, annyira leszek képes igent mondani Istennek, aki arra hív, hogy Őt kövessem gondolataimban és cselekedeteimben. Az ördög megoszt, Isten pedig egyetlen népben egyesíti az embereket, a közösséget.

“ Nem lehet úgy követni Krisztust, hogy feltételeket szabunk. El kell szakadni bizonyos kötelékektől, hogy valóban újakat kössünk. ”

Van, aki bizonytalankodik és megpróbál Istennel és az ördöggel is jóban lenni. Ez azonban nem megy: vagy Istennel vagy jóban, vagy az ördöggel – figyelmeztetett a pápa. Ezért tartozik egybe a Sátánnak való ellene mondás és a hitünk megvallása. Föl kell égetni magunk mögött a hidakat, hogy új útra lépjünk, ami Krisztus.

Felelős döntés a hitvallás

Egyes szám első személyben válaszolunk, amikor a kereszteléskor megkérdezik tőlünk: Ellene mondasz-e a Sátánnak, minden cselekedetének és csábításának? Ellene mondok. Így felelünk. Nem személytelenül vagy többes számban. Én ellene mondok. Ugyanígy, amikor megvalljuk hitünket, azt mondjuk: hiszek. Én ellene mondok és én hiszek.

“ Ez a keresztség alapja – jelentette ki a pápa. Egy felelős döntés, ami az Istenbe vetett bizalom konkrét gesztusaiban fejeződik ki. ”

A hitvallás feltételez egy elkötelezettséget, amelyet maga a keresztség segít majd megtartani az élet különböző helyzeteiben és próbatételeiben. „Fiam, ha Istennek szeretnél szolgálni, készülj fel igen sok megpróbáltatásra” (Sir 2,1) – így szól Izrael ősi bölcsessége. Vagyis arra szólít, hogy készüljünk fel a harcra, amihez a Szentlélek jelenléte ad majd nekünk erőt.

A szentelt víz emlékeztet minket a keresztségre

Kedves testvérek, amikor a szentelt vízbe mártjuk a kezünket – belépve egy templomba – és keresztet vetünk, gondoljunk örömmel és hálával a kapott keresztségünkre. A szentelt víz a keresztségre emlékeztet minket, és mondjunk újra áment – ami azt jelenti, hogy örülünk –, hogy életünk során elmerüljünk a Szentháromság szeretetében – zárta szerda délelőtti katekézisét Ferenc pápa.

Ferenc pápa katekézise
02 május 2018, 11:56