Cerca

Vatican News
Ferenc pápa az Avvenire szerkesztőségével és családtagjaikkal Ferenc pápa az Avvenire szerkesztőségével és családtagjaikkal 

Ferenc pápa az Avvenire szerkesztőségének:Názáret asztalosműhely

Ferenc pápa az „Avvenire” (Jövő) olasz katolikus napilap szerkesztőségével és családtagjaikkal találkozott a Vatikánban „Szent József, a munkás” ünnepén. Beszédében Szent József názáreti asztalosműhelyére és iskolájára utalt, melyek a csend, a meghallgatás-megfontolás révén ma is hasznosak a kommunikáció világában.

Vértesaljai László - Vatikán

Ferenc pápa május elsején a Kelemen teremben fogadta az Avvenire olasz katolikus napilap szerkesztőségét családtagjaikkal együtt. A négyszáz fős testület mellett jelen volt Gualtiero Bassetti bíboros, az olasz katolikus püspöki konferencia elnöke és Nunzio Galantino érsek-főtitkár, hiszen az Avvenire olasz politikai napilap katolikus újság, melynek hitelre méltóságáért végső soron az olasz főpásztorok felelnek. Ferenc pápa örömének adott hangot, hogy éppen „Szent József, a munkás” ünnepén találkozik velük, mert ugyan könnyen meg lehet vele barátkozni, de akkor nyomaiban is kell járni, melyek fölfedik Isten stílusát.

A csend megteremtése minden kommunikációnak alapfeltétele  

Szent József a csend embere és így látszólag éppen a kommunikátor ellenpéldája. De éppen a világ zajának az elcsendesítésével válik lehetségessé a meghallgatás, mely minden kommunikációnak alapfeltétele. Szent József csendjét „belakta” az Isten Szava. Szent József képes éjszaka felébredni és felkelni, tud járni a bizonytalan pillanatok sötétjében. József igaz ember – folytatta a pápa –, aki képes álmában Istenre hagyatkozni. Tapintatos és segítőkész, magára veszi mások gondjait. Olyan ember, aki nevel, aki atya az együttlét révén, aki elkíséri a rábízottakat, gyarapítja az életüket és munkát közvetít. Ez utóbbi éppen a mai ünnep kapcsán nagyon fontos, mert az az ember méltóságához tartozik. Názáret asztalosműhelye az Avvenire szerkesztőségétől csak pár lépésnyire van – hangsúlyozta a pápa.

Olasz katolikus médiaegységek reformja – harmonikus együttműködésben

Beszéde második részében a szerkesztőség konkrét munkájára is kitért. Eszköztáruk a mai digitális kultúra követelménye szerint a munka újraszervezését igényli, melyet ajánlatos az olasz katolikus püspöki konferencia hatáskörébe tartozó egyéb média-egységekkel – mint a Sir hírügynökség, a TV2000, az inBlu rádióhálózat – együttműködve végezni, harmonikus együttműködésben. Ferenc pápa ezen a ponton  utalt a Szentszék kommunikációs egységeinek folyamatban levő reformjára, a közös célra törekvés és az erők összevonása révén. Ez megújított átképzést igényel, melyben a múlthoz való visszatérés lázálmok kísértése – intett a pápa. Mindez az átalakulás azért is fontos, hogy az egyház hangja továbbra se hiányozzék és hogy hű maradhasson küldetéséhez, vagyis hirdesse az irgalom evangéliumát.

Szent József iskolájában a kommunikáció igazságból, szépségből, közjóból indul ki               

A Szentatya beszéde harmadik részében Szent József asztalos-műhelye után Szent József iskolájába tért be, ahol a kommunikáció az igazságból, a szépségből és a közjóból indul ki. Ma az információk gyorsasága felülmúlja a befogadás és a megfontolás lehetőségeit, ezért a kortárs kultúra gyors és felületes. Itt csak az „azonnal elfogyasztható” számít, szembesülés és elmélyítés nélkül, kiszolgáltatva a jól-tetszés elnyerésének. Ezzel szemben Szent József iskolája egészséges lassúságra, nyugalomra és csendre nevel. Ebben a csendben nem téveszthetjük el kulturális gyökereinket és nem is hagyhatjuk, hogy azok elromoljanak. Arra kell törekedni, hogy újra és újra találkozzunk az Úr Jézussal és engedjük, hogy az ő lelkülete töltsön el bennünket.

Hasznos tanácsok a szerkesztőség küldetéséhez

Ferenc pápa a továbbiakban sok apró hasznos tanácsot adott az Avvenire olasz katolikus napilap szerkesztőségének. Párbeszéddel győzzék le a gyanakvást és a félelmet, mert a dialógus kapcsolatokat teremt és megtisztít. Őrizzék meg az „újságalapító atyák” hagyományát, alázattal keressék az igazságot, mindig az evangélium örömhíréből kiindulva. Ez legyen mintegy a szerkesztői alapelv. Engedjétek meg, hogy az események kérdőre vonjanak benneteket, ezért hallgassátok meg, fontoljátok meg az eseményeket és szembesüljetek velük. Józsefhez hasonlóan merjetek álmodni, bizakodni és ráhagyatkozni. Ebből születik meg a bátor tett, mely hosszabb távon jó szokásokat alakít ki. Végül Boldog VI. Pál pápa tanítására emlékeztette az Avvenire olasz katolikus napilap szerkesztőségét: Olyan újságot szerkesszenek, mely gondolkodásra és helyes ítéletre nevel.

01 május 2018, 17:36