Keresés

Vatican News
Ferenc pápa a katolikus orvosok szövetségét fogadja Ferenc pápa a katolikus orvosok szövetségét fogadja  (Vatican Media)

A pápa a katolikus orvosok nemzetközi szövetségéhez: hűség és következetesség

Ferenc pápa május 28-án, hétfőn fogadta a katolikus orvosok társulatainak nemzetközi szövetségétől érkezett küldöttséget. A szervezet a napokban tartja Zágrábban következő kongresszusát „Az életszentség és az orvosi hivatás. A Humanae vitae-től a Laudato sì k. enciklikáig” témáról.

Somogyi Viktória – Vatikán

A „katolikus orvos” elnevezés arra kötelez benneteket, hogy folyamatosan képezzétek magatokat spirituális, erkölcsi és bioetikai téren azzal a céllal, hogy gyakorlatba ültessétek az evangéliumi alapelveket az orvosi tevékenységben. Ez kiterjed az orvos-beteg kapcsolatra és a missziós munkára, hogy javuljanak a világ perifériáin élő népek egészégének körülményei – kezdte beszédét Ferenc pápa a katolikus orvosok képviselőihez. Emlékeztette őket, hogy tevékenységük az emberi szolidaritás és a keresztény tanúságtétel sajátos formája. Fontos, hogy kötelezzék el magukat az orvostanhallgatók és a fiatal orvosok érzékennyé tételére a keresztény alapelvek iránt azáltal is, hogy bevonják őket szervezeteikbe.

Hűség és következetesség

A szövetség tagszervezeteiről ismert a hűség és a következetesség, amellyel az évek során megtartották katolikus identitásukat és gyakorlatba ültették az egyház tanítását és a Magisztérium iránymutatásait az orvosi etika terén. Együttműködnek az egyház missziójával és védelmezik az életet fogantatásától természetes végéig, tiszteletben tartva a leggyengébbeket. Előfordulhat, hogy a hűség manapság nagy bátorságot igényel egyes körülmények között. A pápa buzdította a katolikus orvosokat, hogy elszántan folytassák útjukat az erkölcsi következmények tudatában az orvoslás terén. A Szentatya emlékeztetett, hogy az orvostudomány és az egészségügy területét sem kímélte meg a technokrata kulturális szemlélet előrehaladása, a határtalan emberi hatalom imádata és a gyakorlati relativizmus, amelyben semmi sem fontos, ami nem az egyéni érdekeket szolgálja (vö. Laudato si, 122).

Középpontban a beteg és annak emberi méltósága

Ebben a helyzetben arra kaptatok meghívást, hogy állítsátok a középpontba a beteget, mint személyt és méltóságát elidegeníthetetlen jogaival együtt, elsősorban az élethez való jogot. Alapvető jelentőségű a beteg emberi dimenziójának a védelme az orvostudomány humanizálásához humánökológiai szempontból is – mutatott rá Ferenc pápa. Kérte a katolikus orvosokat, hogy emeljék fel hangjukat az érzékeny etikai kérdéseket érintő törvényalkotással kapcsolatban. Ezek között kiemelte a terhesség-megszakítást, az eutanáziát és a génmódosítást. A Szentatya továbbá ösztönözte őket, hogy szólaljanak fel az orvosok és az egészségügyi dolgozók lelkiismereti szabadságának védelmében. Elfogadhatatlan ugyanis, hogy szerepük a beteg akaratának és az egészségügyi rendszer szükségleteinek puszta végrehajtójává alacsonyodjon le – nyomatékosította a pápa.

Személyes és szervezeti tanúságtétel

Legyenek tudatában, hogy ma nagy szükség van a személyes és a szervezeti szintű tanúságtételre a katolikus orvosok tevékenysége során. A katolikus orvosok szervezeteinek munkája legyen tudományközi jellegű és vonják be az egyházi valóságokat is működésükbe. Jelenjenek meg együtt a szenvedő emberek oldalán, akiknek nagy szükségük van erre. A pápa kérte, hogy legyenek a testvéri szeretet közvetítői, ne csak gyógyítók. Sugározzák ezt tudásukkal, emberi gazdagságukkal és evangéliumi együttérzésükkel. A szakmaiság ezáltal az apostolkodás méltóságára emelkedik – zárta beszédét Ferenc pápa a katolikus orvosok nemzetközi szövetsége képviselőihez.

29 május 2018, 15:20