Cerca

Vatican News
Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatáson Ferenc pápa a szerdai általános kihallgatáson  (Vatican Media)

A keresztség a hit szentsége – Ferenc pápa szerdai katekézise

Isten Igéje segít bennünket, hogy hitre jussunk, majd a keresztség által lépünk be a hitéletbe. Az egész egyház imája kíséri ezt a döntő lépést, majd olajjal ken fel, hogy meg tudjunk küzdeni a gonosz lélekkel – Ferenc pápa ezekkel a fő gondolatokkal folytatta a keresztségről tartott katekézis sorozatát a Szent Péter téren tartott általános kihallgatás során.

Vértesaljai László - Vatikán

A keresztség jelzi a szentségi belépést a hitéletbe

Az evangélium világítja meg a hitjelölteket és szítja fel bennük a vágyat, hogy hitre jussanak – kezdte tanítását a pápa, idézve a Katolikus Egyház katekizmusából: „A keresztség különleges módon a hit szentsége, mert jelzi a szentségi belépést a hitéletbe”. Ez a hit pedig önmagunk átadása az Úr Jézusnak, aki az „élő vizek forrása”, a „világ világossága”, a „feltámadás és az élet” – utalt a pápa a katekumenátus, a felnőtt keresztségre előkészítés nagy témáira, melynek során a katekumenek újra élik az örök életre szomjazó szamariai asszony, a látni vágyó vakon-született és a sírból kilépő Lázár történetét. A hittel fogadott evangéliumnak olyan átalakító ereje van, mely kiszakít a gonosz uralmából, hogy az Úrnak tudjunk szolgálni az élet örömével és újdonságával. 

Az egyház imádsága kíséri a keresztelendőket

A keresztelőkúthoz senki nem megy egyedül, hanem az egyház imádsága kíséretében, amit a Mindenszentek litániája is mutat – emelte ki a pápa a keresztség szentségének közösségi jellegét. Ezt követi az ördögűzés imádsága és a keresztség előtti megkenés a keresztelendők olajával. Ezek a gesztusok az egyház kezdetétől fogva azt jelzik, hogy az egyház az imádságával segít a gonosz elleni küzdelemben, hogy kiszabadítson a bűn hatalmából és ezáltal az isteni kegyelem országába juttasson. Szabadon fogalmazott szavakkal a pápa kitért az egyház imádságára. Az egyház mindenkiért imádkozik, de mi vagyunk az egyház és ezért imádkozunk egymásért. Ez egy nagyon szép dolog. De ne csak akkor imádkozzunk, amikor valamilyen sürgető szükség van, hanem az imádságban egyesülve imádkozzunk egymásért. És ne felejtsük el – kérte a pápa –, hogy az egyház állandóan imádkozik. Mi a saját imádságunkkal ebbe lépünk bele azokért, akiknek erre az imádságra szükségük van.

Az egyház imádkozik a gonosz lélektől való megszabadításért

A felnőtt katekumenátus útját többször jelzi a pap exorcizmusa,vagyis ördögűző imádsága. Ez az imádság valójában mindattól megszabadít, ami el akar választani Krisztustól. Még a gyerekek esetében is kéri az egyház az Istentől, hogy szabadítsa meg őket az áteredő bűntől és a Szentlélek lakásává szentelje fel őket. Éppen ezért imádkozzunk a gyerekekért, testi és lelki egészségükért. Az imádság az a mód, amin keresztül megvédhetjük a gyerekeket – hangsúlyozta a pápa. Az evangélium tanúsága szerint Jézus maga harcolt a gonosz lélek ellen, ördögöket űzött ki és így nyilvánította ki Isten Országa eljövetelét.    

A kereszténység állandó harc a kísértés, a gonosz ellen

“ A keresztség nem egy varázslatos formula, hanem a Szentlélek ajándéka, aki képessé tesz bennünket, hogy harcoljunk a gonosz lélek ellen. ”

Tapasztalatból tudjuk, hogy állandó harc a kísértés ellen, mely el akar szakítani az Istentől és egymástól is. A keresztség fölkészít bennünket erre a harcra és erőt ad hozzá a mindennapokban, éppúgy a gonosz lélek elleni harchoz is, amiről Szent Péter apostol mondja, hogy oroszlánként körüljár, keresve kit nyeljen és pusztítson el.

A keresztelendők olajával való megjelölés a gonosz lélek ellen

Az imádságon túl az egyház a keresztelendők olajával jelöli meg a jelölt szívét, vagy homlokát, ami által erőt kapnak ahhoz, hogy ellenálljanak a gonosznak és a bűnnek. Ferenc pápa az olajjal való megkenés egyik különleges tulajdonságára utalt. Az olaj ugyanis képes beszívódni az emberi test szövetébe, ahol jótékony hatást vált. A régi időkben az egymás ellen küzdők olajjal kenték meg a karjaikat, hogy így kicsusszanjanak az ellenfél ölelő, szorító karjaiból. Ezt a képet használták fel az első századok keresztényei, amikor megkenték a keresztségre jelölteket testét a keresztelendők olajával, ahogy  mondja az imádság: „az üdvösség e jele által az Üdvözítő Krisztus hatalma tegyen erőssé téged a harcra a gonosz ellen és tudjál győzni ebben!”

Az Anyaszentegyház segíti a keresztségben újjászületett gyermekeit

“ Nehéz és fáradságos a gonosz elleni küzdelem, de tudnunk kell, hogy az egész keresztény élet egy küzdelem. ”

Ám azt is tudnunk kell, hogy ebben nem vagyunk egyedül, mert az Anyaszentegyház segíti a keresztségben újjászületett gyermekeit. A gonoszt legyőző Feltámadott Úr segítségével így mi is elismételhetjük Szent Pál szavait: „Minden lehetséges annak, aki nekem erőt ad” (Fil 4,13). Mindent le tudunk győzni, de csak azzal az erővel, amit Jézus ad nekünk – fejezte be katekézisét Ferenc pápa.

A szerdai pápai audiencia
25 április 2018, 13:07