Cerca

Vatican News
A Szent Péter-tér a Regina Coeli elimádkozásakor A Szent Péter-tér a Regina Coeli elimádkozásakor  (Vatican Media)

A keresztény szeretet a Jézussal való egységből fakad – Ferenc pápa Regina Coeli imádsága

Húsvét ötödik vasárnapján az evangéliumi szakaszban Jézus mint az igazi szőlőtő mutatkozik be és arra hív bennünket, hogy maradjunk vele egységben, hogy sok gyümölcsöt teremhessünk.

Vertse Márta - Vatikán

Isten Szava továbbra is megmutatja nekünk az utat és a feltételeket, hogy a Feltámadt Úr közösségévé váljunk – kezdte beszédét a pápa. A múlt vasárnap a hívő és Jézus, a Jó Pásztor közötti kapcsolat állt előtérben. Ma, Húsvét ötödik vasárnapján az evangéliumi szakaszban Jézus mint az igazi szőlőtő mutatkozik be és arra hív bennünket, hogy maradjunk vele egységben, hogy sok gyümölcsöt teremhessünk (vö. Jn 15,1-8). A szőlőtő egy olyan növény, amely egységet alkot a szőlővesszőkkel. A szőlővesszők csak akkor hoznak termést, ha egységben maradnak a szőlőtővel. Ez a kapcsolat a keresztény élet titka és János evangelista ezt a „maradni” igével fejezi ki, amelyet ebben az evangéliumi szakaszban hét alkalommal ismétel meg:„Maradjatok hát bennem”, mondja az Úr.

Krisztus Szentlelke mindig elkísér bennünket

Az Úrral kell maradnunk, hogy bátorságunk legyen kilépni önmagunkból, kényelmünkből, szűkre szabott és védett környezetünkből, hogy eljussunk a többiek szükségleteinek nyílt tengerére és széleskörű keresztény tanúságot tegyünk a világban. Ez a bátorság, hogy kilépjünk önmagunkból és mások szükségletei felé haladjunk, a Feltámadt Úrba vetett hitből születik és abból a bizonyosságból, hogy Szentlelke elkísér bennünket. Az egyik legérettebb gyümölcs, amely a Krisztussal való szeretetközösségből fakad ugyanis a felebarát iránti karitatív elkötelezettség; az, hogy önmagunk megtagadásáig szeretjük testvéreinket, egészen a végső következményekig, mint ahogy Jézus szeretett bennünket. A hívő felebaráti szeretetének dinamizmusa nem stratégiák gyümölcse, nem külső ösztönzés hatására, szociális vagy ideológiai igényből születik, hanem a Jézussal való találkozásból, abból, ha Jézussal maradunk. Jézus számunkra a szőlőtő, amelyből magunkba szívjuk az életnedvet, vagyis az „életet”, hogy elvigyünk a társadalomba egy másfajta életmódot, amely az utolsókat teszi az első helyre.

Mindannyian az életszentségre kaptunk meghívást

Amikor bensőséges kapcsolatban vagyunk az Úrral, mint ahogy a szőlőtő és a szőlővesszők egységben vannak egymással, akkor képesek vagyunk megteremni az Úr Feltámadásából származó új élet, irgalmasság, igazságosság és béke gyümölcseit. Ez az, amit a szentek tettek, azok, akik a maga teljességében megélték a keresztény életet és a karitatív tanúságtételt, mert az Úr szőlőtövének valódi szőlővesszői voltak. 

“ Mindnyájan arra kaptunk meghívást, hogy szentek legyünk, hogy szeretettel éljünk, felajánlva tanúságtételünket mindennapi tevékenységünkben ”

– idézett a pápa „Gaudete et exsultate” k. apostoli buzdításából. Mindnyájan arra kaptunk meghívást, hogy szentek legyünk; szenteknek kell lennünk ezzel a gazdagsággal, amit a feltámadt Úrtól kapunk. A munka és a pihenés, a családi és a társadalmi élet, a politikai, kulturális és gazdasági felelősségek gyakorlása – minden tevékenység, legyen bár kicsiny, vagy nagy, ha Jézussal egységben, a szeretet és a szolgálat szellemében végezzük, alkalom arra, hogy teljes egészében megéljük keresztségünket és az evangéliumi életszentséget.

Mária a Jézussal való szeretetközösség tökéletes mintaképe

Legyen segítségünkre Mária, a Szentek Királynője és az isteni Fiával való szeretetközösség tökéletes mintaképe. Tanítsa meg nekünk, hogy hogyan maradjunk Jézusban, mint a szőlővesszők a szőlőtőben és soha ne szakadjunk el szeretetétől. Ugyanis semmit sem tehetünk Őnélküle, mivel életünk az élő Krisztus, aki jelen van az egyházban és a világon.

29 április 2018, 16:18