Keresés

Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában szentmisét mutat be Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában szentmisét mutat be 

A pápa szerdán a médiában dolgozókért imádkozott, hogy mindig az igazságot szolgálják

A szerda reggeli szentmisén Ferenc pápa a sajtó munkatársaiért imádkozott, akik a járvány idején sokat dolgoznak és kockáztatnak. Ne féljünk Jézus világosságától, Ő azért jött, hogy megváltson minket. Hagyjuk, hogy megvilágosítsa a bensőnkben lévő sötét dolgokat: rossz szokásainkat, a világias szemléletet, a gőgöt; és üdvözítsen minket – buzdított homíliájában a Szentatya.

Gedő Ágnes - Vatikán

Húsvét negyedik szerdáján a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmise elején a pápa a tömegkommunikációban dolgozó emberekért ajánlotta föl imáit: „Ma imádkozzunk azokért a férfiakért és nőkért, akik a médiában dolgoznak. A járvány idején sokat kockáztatnak, és tele vannak munkával. Az Úr segítse őket, hogy mindig az igazságot közvetítsék!”

Jézus világosságul jött e világra

Szentbeszédében a pápa a mai evangéliumról (Jn 12,44-50) elmélkedett, melyben Jézus ezt mondja: „Aki bennem hisz, nem énbennem hisz, hanem abban, aki küldött engem. Aki engem lát, azt látja, aki küldött engem. Én világosságul jöttem e világra, hogy aki bennem hisz, ne maradjon sötétségben. Aki hallgatja ugyan tanításomat, de nem tartja meg, azt nem én ítélem el, mert hiszen nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megváltsam a világot. Van bírája annak, aki megvet, és nem fogadja el tanításomat. A tőlem hirdetett ige ítéli el őt az utolsó napon.”

Jézus és az apostolok fényt hoznak a világba

János evangélistának ez a szakasza feltárja előttünk Jézus és az Atya kapcsolatának intimitását. Jézus azt tette, amit az Atya kért tőle. Küldetését így felöli meg: „Én világosságul jöttem e világra, hogy aki bennem hisz, ne maradjon sötétségben.” Világosságként mutatkozik be; az a küldetése, hogy fényt hozzon. Jézus maga mondta: „Én vagyok a világ világossága” (vö. Jn 5,12). Izajás próféta megjövendölte ezt a világosságot: „A nép, amely sötétben jár, nagy fényességet lát” (vö. Iz 9,1). A fény ígérete világosítja meg a népet. Az apostolok küldetése is ez, mint amikor Pál azt mondta, hogy azért választották, hogy elvigye ezt a fényt, ami nem az övé, hanem másé. Jézus és az apostolok küldetése ez: világítani, mert a világ sötétben van.

Aki megszokta a sötétséget, azt vakítja a fény

Jézus világosságának drámája az, hogy visszautasították – emelte ki homíliájában a pápa. Ahogy János az evangélium elején mondja: „A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be” (vö. Jn 1,11) Jobban szerették a sötétséget a világosságnál. Hozzászoktak a sötéthez, benne éltek. Nem tudják elfogadni a fényt, mert a sötét rabjai. Jézusnak ez a küzdelme folytatódik: fényt hozni, hogy úgy lássuk a dolgokat, amilyenek valójában; megmutatni nekünk a szabadságot, az igazságot.

Keresztség és megvilágosodás

Pál akkor tapasztalta meg ezt az átmenetet a sötétségről a fényre, amikor találkozott az Úrral a damaszkuszi úton. Megvakult a fénytől. A keresztséggel újra megkapta a fényt. Ez a mi utunk is a világossághoz, amit a keresztség szentségében megkaptunk. Azért is hívták az első évszázadokban a keresztséget megvilágosodásnak, mert fényt ad neked. Azért adnak égő gyertyát a szülők kezébe, mert gyermekük megvilágosodott: Jézus elhozza a fényt. Népe azonban elutasította, mert annyira hozzászokott a sötéthez, hogy a fény elvakította. Ez a mi bűnünk drámája: elvakít minket a bűn, és nem szenvedhetjük a fényt, beteg a szemünk. Jézus világosan beszél Máté evangéliumában: „Ha szemed ép, egész tested világos. De ha a szemed rossz, egész testedre sötétség borul. Ha tehát a világosság, amely benned van, sötétség, mekkora lesz maga a sötétség?” (Mt 6,23) A megtérés a sötétből való átmenet a világosságra.

Rossz szokások, világias szellem és gőg

De mik azok a dolgok, amelyek megbetegítik szemünket, a hit szemét, és megvakítanak? – kérdezte Ferenc pápa, majd így válaszolt: A rossz szokások, a világias szellem, a gőg. Ez a három dolog arra ösztökél, hogy csatlakozz a többiekhez és maradj meg a sötétség biztonságában. Gyakran beszélünk a maffiákról: erről van itt szó. De léteznek lelki maffiák, otthoni maffiák is: amikor fedezékül keresünk magunknak valakit és megmaradunk a sötétben. Nem könnyű a fényben élni. A világosság sok csúnya dolgunkra rávilágít, amit mi nem akarunk észrevenni: rossz szokásainkra, bűneinkre… Gondoljunk rossz szokásainkra, gőgösségünkre, világias szemléletünkre: ezek a dolgok vakká tesznek, eltávolítanak minket Jézus világosságától.

Jézus azért jött, hogy megváltson minket

De ha mi ezekre a dolgokra gondolunk, nem ütközünk falba, hanem megleljük a kiutat, ugyanis maga Jézus mondja, hogy Ő a fény: „mert hiszen nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megváltsam a világot”. Azt mondja: „Ne félj: hagyd magad megvilágosítani, lásd meg a benned lévő dolgokat, mert én azért vagyok, hogy előre vigyelek, hogy megváltsalak. És nem ítéllek el. Megváltalak.” Ő az Úr, aki megvált minket a bennünk lévő sötétségből, a hétköznapi élet, a társadalom, a politika, az ország és a nemzetközi élet sötétségeitől. Azt kéri azonban, hogy előbb legyen bátorságunk szembenézni a bennünk lévő sötétséggel, hogy aztán az Úr világossága belépjen és megváltson minket. Ne féljünk az Úrtól; nagyon jó, szelíd, mellettünk áll! Azért jött, hogy megváltson. Ne féljünk Jézus világosságától! – buzdított végül a szerda reggeli szentmisén Ferenc pápa.

Photogallery

A szentmise képei
06 május 2020, 11:28
Olvasd el mindet >