Keresés

Ferenc pápa miséje elején a hajléktalanokért imádkozott Ferenc pápa miséje elején a hajléktalanokért imádkozott 

A pápa csütörtök reggeli homíliájában a keresztény élet jellemzőiről tanított

Április 2-án, Szent II. János Pál halálának 15. évfordulóján reggel bemutatott szentmiséjén a Szent Márta-ház kápolnájában Ferenc pápa azokért imádkozott, akik a jelenlegi járvány következményeitől szenvednek, köztük különösen is a hajléktalanokért fohászkodott. Homíliájában emlékeztetett: a keresztény élet annyit jelent, hogy tudatában vagyunk: Isten kiválasztott minket, örömmel haladunk az ígérete felé és hűségesek vagyunk a szövetség megvalósításához.

Somogyi Viktória - Vatikán

A nagyböjt 5. hetének csütörtökén a szentmise elején elhangzó antifóna arra hív, hogy tekintetünket szegezzük Jézusra, aki a remény, amely sosem okoz csalódást: „Ezért ő új szövetség közvetítője. Előbb azonban a régi szövetség korában elkövetett bűnök megváltásáért el kellett szenvednie a halált, hogy a meghívottak elnyerjék az örökké tartó örökséget” (Zsid 9,15).

Ima a hajléktalanokért

Ferenc pápa a szertartás kezdetén a hajléktalanokért imádkozott: „A fájdalom és a szomorúság e napjaiban sok rejtett probléma felszínre kerül. Az újságban ma van egy fotó, amely szíven ütött: egy városban a hajléktalanok egy parkolóban fekszenek megfigyelés céljából... Sok hajléktalan van ma. Kérjük Kalkuttai Szent Teréz anyát, hogy ébressze fel bennünk a közelség érzését azok iránt, akik a társadalomban, a mindennapokban rejtetten élnek, de mint a hajléktalanok a válság pillanatában ugyanúgy most előtérbe kerülnek.

Ábrahám a napi olvasmányok középpontjában

Homíliájában a pápa a napi olvasmányokat kommentálta a Teremtés könyvéből (Ter 17,3-9) és János evangéliumából (Jn 8,51-59). Mindkettőben Ábrahám, az Istennel kötött szövetség és Jézus új bejelentése áll a középpontban. Jézus eljött, hogy megújítsa a teremtést, megbocsátva bűneinket. Mi keresztények vagyunk, mert Isten kiválasztott bennünket és megkaptuk a termékenység ígéretét, amelyre a szövetséghez való hűséggel kell válaszolnunk. Azonban vétkezünk e három dimenzió ellen: nem fogadjuk be a kiválasztottságot, mert bálványokat imádunk; nem remélünk a kapott ígéretben és megfeledkezünk a szövetségről. A keresztény ember életét jellemezze az, hogy tudatában van kiválasztott mivoltának, örömmel halad az ígéret felé és hűséges a szövetséghez – mutatott rá a pápa.

A kiválasztás, az ígéret és a szövetség a hitélet, a keresztény élet három dimenziója

Az Úr mindig emlékezik az általa kötött szövetségre. Ezt ismételtük a válaszos zsoltárban – utalt rá a pápa. Az Úr sosem felejt el semmit, csak egy esetben, amikor megbocsátja vétkeinket. Az ő hűsége az emlékezet. Hűséges népéhez, Ábrahámhoz, akinek ígéreteket tett. Isten kiválasztotta Ábrahámot, hogy végig járjon egy utat. Megígért neki egy örökséget és egy lépéssel tovább ment. Szövetséget kötött vele és megmutatta neki hosszú távú termékenységét: népek sokaságának atyja lesz. A kiválasztás, az ígéret és a szövetség a hitélet, a keresztény élet három dimenziója. Mindannyian kiválasztottak vagyunk. Senki nem maga választja, hogy keresztény legyen a vallások „piacán” rendelkezésére álló összes kínálat közül. Nem, kiválasztottá lesz. Azért vagyunk keresztények, mert kiválasztottak bennünket. Ebben rejlik egy ígéret, egy ígéret a reményre, amelynek a jele a termékenység: Ábrahám népek sokaságának atyjává válik és termékeny lesz a hitben. A hite pedig műveiben, jó és termékenységéből fakadó cselekedeteiben teljesedik ki. A hit is termékeny lesz. Ehhez azonban meg kell tartania a szövetséget Istennel. Ez a harmadik lépés – jegyezte meg Ferenc pápa.

A szövetség hűséget jelent

A szövetség hűséget jelent. Az Úr kiválasztott bennünket és adott nekünk egy ígéretet, majd szövetséget kér tőlünk. Ez a hűség szövetsége. Jézus azt mondja: Ábrahám örült, hogy eljött az ő napja, a nagy termékenység napja, fia napja. Jézus Ábrahám fia, aki eljött, hogy megújítsa a teremtést és, hogy megváltson bennünket bűneinktől, illetve megszabadítson minket. A keresztény nem azért keresztény, hogy megmutassa a keresztség hitét. Az csak egy papír. Akkor vagyunk keresztények, ha igent mondunk az isteni kiválasztásra, ha követjük az ígéreteket, amit az Úr adott és ha megéljük a szövetséget az Úrral. Ez a keresztény élet lényege – nyomatékosította a pápa.

A termékenység az öröm

Az út során elkövetett bűnök mindig e három dimenzió ellen történnek: nem fogadjuk el a kiválasztottságot, hanem mi választunk bálványokat és sok más dolgot, ami nem Istentől való; nem fogadjuk el az ígéretbe vetett reményt, hanem eltávolodunk és messziről tekintünk az ígéretekre és mai ígéretekké tesszük azokat a kis bálványaink által. Továbbá megfeledkezünk a szövetségről, szövetség nélkül élünk, mintha az nem létezne. A termékenység az öröm, Ábrahám öröme, aki meglátta Jézus napját és eltelt örömmel. Erre világít rá ma Isten Szava keresztény létünkkel kapcsolatban. Legyen olyan az életünk, mint Ábrahámé, atyánké: legyünk tudatában, hogy kiválasztottak vagyunk, örömmel haladjunk az ígéret felé és legyünk hűségesek a szövetség megtartásában – kérte homíliája végén Ferenc pápa.

Lelki áldozásra hívott a pápa

A szentmisét szentségimádással és eucharisztikus áldással zárta, és lelki áldozásra hívott. Ekkor a pápa elmondott egy imát: „Jézusom, hiszem, hogy valóságosan jelen vagy az oltár Legszentebb Szentségében. Mindennél jobban szeretlek és lelkemben vágyom Rád. Mivel most nem vehetlek magamhoz szentségi formában, kérlek, legalább jöjj el lélekben a szívembe. Ahogy ez már megtörtént, megölellek és teljesen eggyé válok Veled. Ne engedd, hogy valaha is elválasszon valami Tőled.”

Mária antifóna

A Szentlélekről elnevezett kápolna elhagyása előtt Ferenc pápa elimádkozta az ősi Mária antifónát a Mennyek Királynőjéhez (Ave Regina Caelorum):

„Mennyországnak királynéja, angyaloknak szent asszonya, áldott gyökér, Szűz Mária, üdvözlégy, Krisztus szent anyja. Teáltalad e világra új világosság virrada. Örülj, dicsőség virága, kinél szebb nem jött világra. Áldott légy, drágalátos szűz, Isten veled, szép virág szűz, Mennyben szent Fiad mellett ülsz, tudjuk, rajtunk is könyörülsz.”

 

 

02 április 2020, 13:34
Olvasd el mindet >