Keresés

Ferenc pápa a Szent Márta-házban az elítéltekért imádkozott szentmiséje elején Ferenc pápa a Szent Márta-házban az elítéltekért imádkozott szentmiséje elején  (Vatican Media)

A pápa hétfői homíliája: a szegényekhez való viszonyunk alapján ítél meg bennünket Isten

Ferenc pápa április 6-án, hétfőn reggel a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmiséjén az elítéltek felé fordult és a büntetőjogi intézményekben uralkodó túlzsúfoltság súlyos problémájára hívta fel a figyelmet. Azért imádkozott, hogy a felelősök találjanak megoldásokat e bajra. Homíliájában a szegényekről szólt, akik a világgazdasági politika igazságtalanságának áldozatai. Emlékeztetett: életünk végén a szegényekhez való viszonyunk alapján ítélnek majd meg bennünket.

Somogyi Viktória – Vatikán

Nagyhétfőn Ferenc pápa a szentmiséje elején így imádkozott: „A világ számos részén jelenlevő súlyos problémára gondolok. Ma imádkozzunk a börtönök túlzsúfoltsága problémájának megoldásáért. Ahol sok ember van összezsúfolva, fennáll a veszély a jelenlegi járvány idején, hogy súlyos katasztrófa alakul ki. Imádkozzunk a felelősökért, azokért, akik ebben döntési helyzetben vannak, hogy rátaláljanak a helyes és kreatív útra a probléma megoldása érdekében.”

Mária megkeni Jézus lábát drága nárduszolajjal

Homíliájában Ferenc pápa a napi Evangéliumról (Jn 12,1-11) elmélkedett. János evangélista ebben elmondja Jézus betániai látogatását, amikor Lázár testvére Mária megkeni Jézus lábát drága nárduszolajjal, ami kiváltja Júdás kritikáját. Ő, aki majd elárulja az Urat, felrója, hogy eladhatták volna ezt az értékes kenetet és a bevételt a szegények javára lehetett volna fordítani. Az evangélista megjegyzi: „Ezt pedig nem azért mondta, mintha a szegényekre lett volna gondja, hanem mivel tolvaj volt, és nála lévén az erszény, az adományokat elsikkasztotta.” Jézus pedig így válaszolt neki: ,,Hagyj békét neki, hogy temetésem napjára megőrizze azt. Mert a szegények mindenkor lesznek veletek, de én nem leszek mindig veletek.”

Sok szegény a pénzügyi döntések és a világgazdaság strukturális igazságtalanságának áldozata

A pápa a szegényekről szólt: sokan vannak, nagy részük rejtve van és nem látjuk őket, mert közönyösek vagyunk. Sok szegény a pénzügyi döntések és a világgazdaság strukturális igazságtalanságának áldozata. Sokan közülük szégyellik, hogy nincsen pénzük és titokban a Karitászhoz fordulnak. A szegényekkel az utolsó ítéletkor találkozunk majd: Jézus velük azonosul. Az alapján ítélnek majd meg bennünket, hogy milyen a kapcsolatunk a szegényekkel.

A kísértés

A napi Evangélium azzal a megjegyzéssel ér véget, hogy „a főpapok pedig azon tanakodtak, hogy Lázárt is megölik, mert a zsidók közül sokan mentek oda miatta, és hittek Jézusban”. Az elmúlt napokban a kísértésre vonatkozó részekkel találkoztunk: a elcsábítással, ami az első lépés, az illúzióval, ami növekszik – ez a második szakasz –, majd a harmadik lépés az, hogy megfertőz másokat és önigazolást keres. Van azonban még egy szakasz: a kísértés nem áll meg, halad előre. A főpapoknak nem volt elég Jézus halála, most már Lázárt is meg akarják ölni, mert életével tanúságtevő volt – fogalmazott a pápa.

Igazságtalan jótékonysági és humanitárius szervezetek

Ma Jézus egy szavát emelném ki – folytatta homíliáját. Húsvét előtt hat nappal, tehát a szenvedéstörténet kapujában vagyunk. Mária szolgált és megnyitotta a szemlélődés ajtaját. Júdás a pénzre és a szegényekre gondolt, de azért, mert tolvaj volt és ellopta a pénzt. Ez a hűtlen kezelés története mindig aktuális, mindig jelen van a legmagasabb szinten is. Gondoljunk csak néhány jótékonysági vagy humanitárius szervezetre, amelynek sok alkalmazottja van, hatalmas struktúrája és a végén a szegényekhez csak a bevételeik 40%-a jut el, mert 60%-ot az alkalmazottak fizetésére költenek. Ez a szegényektől való pénzelvonás egyik módja. A válasz azonban Jézus és itt megállnék – mondta a pápa. „Szegények mindenkor lesznek veletek” – szól Jézus. Ez az igazság. Sok szegény ember van. Kis részüket látjuk, de nagy többségüket nem látjuk, rejtve vannak. Azért nem látjuk őket, mert a közöny kultúrájában élünk, ami tagadja, hogy sokan lennének, pedig nagyon sokan vannak.

Sok pénz van kevesek kezében és nagy szegénység jellemzi a többséget

Ha nem a közöny kultúrájában élünk, akkor is él az a megszokás, hogy a szegényeket a város egy díszítőelemének tekintsük: ők is jelen vannak, mint a szobrok. Mondhatjuk, hogy ’Ja, igen, az az idős asszony, aki koldul’... mintha ez normális dolog lenne. A szegények nagy része azonban a gazdasági és a pénzügyi politika áldozata. A közelmúltbeli statisztikai adatok így összegzik ezt: sok pénz van kevesek kezében és nagy szegénység jellemzi a többséget. Sok ember a világgazdaság igazságtalan struktúráinak áldozata. Sok szegény szégyelli bevallani, hogy a hónap végére nem marad pénze. A középosztály sok szegénye titokban fordul a Karitászhoz és kér segítséget szégyenkezve. Sokkal több a szegény, mint a gazdag. Jézus szava igaz, hogy „szegények mindenkor lesznek veletek”. Vajon én látom-e, észre veszem-e ezt a valóságot? Mindenekelőtt ezt a rejtett valóságot, hogy az emberek szégyenkezve vallják be, hogy nem tart ki a pénzük a hónap végéig? – tette fel a kérdést a pápa.

A középosztály új szegényei

Felidézte egy Buenos Aires-i emlékét: „beszéltek nekem egy elhagyott, évek óta üres gyárépületről, ahol 15 család élt, akik néhány hónappal korábban érkeztek a városba. Elmentem megnézni. Gyermekes családok vették birtokukba a gyárépület egy részét. Mindegyik családnak jó, középosztálynak megfelelő bútorai voltak és volt televíziójuk. Azért költöztek oda, mert nem tudták fizetni az albérletet. Ők az új szegények, akiknek el kell hagyni otthonukat, mert nem tudnak fizetni. Ez a gazdasági és a pénzügyi rendszer igazságtalanságának eredménye. Nagyon sok ilyen szegény van, akikkel majd az ítélethozatalkor találkozunk” – mutatott rá Ferenc pápa.

Az Evangélium középpontja

Az első kérdés, amit Jézus feltesz majd nekünk ez: Milyen a kapcsolatod a szegényekkel? Adtál nekik enni? Meglátogattad őket, amikor börtönben vagy kórházban voltak? Segítetted az özvegyet, az árvát? Mert én voltam ott jelen. Az alapján ítél majd meg bennünket, hogy milyen volt a kapcsolatunk a szegényekkel. Nem a luxus, az utazásaink vagy a társadalmi szerepünk alapján. Ha ma figyelmen kívül hagyom és mellőzöm a szegényeket, mert úgy gondolom, hogy nem léteznek, akkor az Úr velem is így tesz majd az ítélet napján. Amikor Jézus azt mondja, hogy „szegények mindenkor lesznek veletek”, akkor azt mondja: ’Én mindig veletek leszek a szegényekben. Ott leszek jelen’. Ez pedig nem azt jelenti, hogy kommunista valaki, hanem ez az Evangélium középpontja, ami alapján megítélnek majd bennünket – zárta homíliáját a pápa.

06 április 2020, 11:47
Olvasd el mindet >