Keresés

Ferenc pápa a Szent Márta-házban a média munkatársaiért imádkozott Ferenc pápa a Szent Márta-házban a média munkatársaiért imádkozott 

A pápa szerda reggeli szentmiséjén a médiában dolgozókért imádkozott

Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmiséje elején a kommunikáció területén dolgozók felé fordult gondolatban és azt kérte, hogy segítsenek az embereknek elviselni az elszigeteltségnek ezt az időszakát. Homíliájában emlékeztetett, hogy Jézus tanítványa szabad ember, a Hagyomány és az újdonság embere, mert engedi, hogy a Szentlélek vezesse és nem az ideológiák.

Somogyi Viktória - Vatikán

A nagyböjt ötödik hetében szerdán a szentmise kezdő antifónája egy megszabadító ima: „Te, aki haragos ellenfeleimtől megmentettél s az erőszak emberétől elragadtál” (Zsolt 17,48-49). Ferenc pápa a szentmise kezdetén a média munkatársaiért fohászkodott: „Ma szeretném, ha azokért imádkoznánk, akik a médiában dolgoznak és azon munkálkodnak, hogy az emberek ne érezzék magukat elszigeteltnek­ és hogy a gyerekek tanulni tudjanak, valamint akik azért tevékenykednek, hogy tájékoztassanak és segítsék elviselni a bezártságnak ezt az időszakát”.

Engedjük, hogy a Szentlélek vezessen bennünket

Homíliájában Ferenc pápa a napi Evangéliumot (Jn 8,31-42) kommentálta, amelyben Jézus így szól a zsidókhoz: „Ha megmaradtok tanításomban, valóban tanítványaim vagytok, megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.” Tanítványnak lenni tehát azt jelenti: engedjük, hogy a Szentlélek vezessen bennünket – fogalmazott a pápa. Ezért Jézus tanítványa a Hagyomány és az újdonság embere, szabad ember, sosem az ideológiák alárendeltje.

Vita Jézus és az írástudók között

Ezekben a napokban az egyház János evangéliumának nyolcadik fejezetét olvassa: ebben erős vita alakul ki Jézus és az írástudók között. Itt mindenekelőtt a felek identitására mutat rá János, aki ezért közel hoz minket ehhez a küzdelemhez. Jézus sarokba szorítja az írástudókat azzal, hogy szembesíti őket saját ellentmondásaikkal. Ők pedig végül nem találnak más kiutat, mint a sértegetést: az egyik legszomorúbb rész ez, amikor káromkodnak. Sértegetik Szűz Máriát.

Megmaradni az Úrban

Az identitásról szólva Jézus azt mondja a zsidóknak, akik hittek neki: „Ha megmaradtok tanításomban, valóban tanítványaim vagytok”. Visszatér az Úr egyik kedvenc szava, amelyet majd sokszor emleget, a vacsorakor is: megmaradni. „Maradjatok meg bennem”. Megmaradni az Úrban. Nem azt mondja, hogy „Tanuljatok jól, tanuljatok meg érvelni”. Ez magától értetődő. Ehelyett a lényegre mutat rá, ami a legveszélyesebb az életben és amit nem cselekszünk: megmaradni. „Maradjatok meg szavamban.” Akik megmaradnak Jézus szavában, keresztény identitással rendelkeznek. Mit jelent ez? – tette fel a kérdést a pápa. „Valóban tanítványaim vagytok.” A keresztény identitás nem egy személyigazolvány, amelyben az áll „keresztény vagyok”. Nem. Tanítványságot jelent. Ha megmaradsz az Úrban, az Úr Szavában, az Úr életében, akkor tanítvánnyá válsz. Ha nem maradsz meg benne, akkor olyan ember leszel, aki szimpatizál a doktrínával, aki követi Jézust, mint egy sokat jótékonykodó, nagyon jó ember, aki igaz értékekkel rendelkezik, de a tanítvány mivolt a valódi keresztény identitás maga.

A tanítvány lét adja meg nekünk a szabadságot

A tanítvány lét adja meg nekünk a szabadságot: a tanítvány szabad ember, mert megmarad az Úrban. Mit jelent ez? – kérdezte Ferenc pápa. Azt, hogy hagyjuk, hogy a Szentlélek vezessen bennünket. A tanítvány engedi, hogy a Lélek vezesse. Ezért a tanítvány mindig a Hagyomány és az újdonság embere, szabad ember. Sosincs alárendelve az ideológiáknak, a keresztény élet doktrináinak, amelyek vitathatóak... Megmarad az Úrban és a Lélek ösztönzi. Amikor a Lélekhez fordulunk énekünkkel, akkor azt mondjuk, hogy a lélek vendége, aki bennünk él. Ez csak akkor van így, ha megmaradunk az Úrban.

A tanítvány a Lélek által válik felkentté

Kérjük az Urat, hogy segítsen megismerni a bölcsességet, amellyel megmaradhatunk benne és hogy segítsen bizalmasságot teremteni a Lélekkel: a Szentlélek tesz szabaddá minket. Ez a felkentség. Aki megmarad az Úrban, az a tanítvány. A tanítvány pedig a Lélek által válik felkentté, amelyet visz tovább. Ez az út vezet a szabadsághoz és az élethez, amelyet Jézus mutat meg nekünk. A tanítvány mivolt a felkenés, amit azok nyernek el, akik megmaradnak az Úrban. Az Úr segítsen ezt megérteni, ami nem könnyű – jegyezte meg a pápa. A törvénytudók nem értették meg, mert pusztán ésszel ezt nem lehet megérteni. Az értelemmel és a szívvel érthető csak meg. A Szentlélek által kapott felkentség bölcsessége tesz tanítvánnyá bennünket – zárta Ferenc pápa szerda reggeli homíliáját.

Ima az Úrhoz

A szentmise végén szentségimádást végzett és eucharisztikus áldást adott, majd a lelki áldozásra hívott. Ekkor a pápa így imádkozott: „Lábaidhoz borulok, ó Jézusom és neked adom szívem bűnbánatát, mely elsüllyed saját ürességében és elmerül a Te szent jelenlétedben. Imádlak téged szereteted szentségében, az Eucharisztiában. Szeretnélek befogadni szegényes hajlékomba, amit neked ajánl fel a szívem. A szentáldozás boldogságára várva lélekben kívánlak befogadni téged. Jöjj el hozzám, Jézusom, hogy én hozzád mehessek! Szereteted lobbantsa lángra egész mindenem, életre és halálra. Hiszek benned, remélek benned, szeretlek téged”.

Ősi Mária antifóna

Mielőtt elhagyta volna a Szentlélekről elnevezett kápolnát, a pápa elmondott egy ősi Mária antifónát (Ave Regina Caelorum) a Mennyek királynőjéhez: „Mennyországnak királynéja, angyaloknak szent asszonya, áldott gyökér, Szűz Mária, üdvözlégy, Krisztus szent anyja. Teáltalad e világra új világosság virrada. Örülj, dicsőség virága, kinél szebb nem jött világra. Áldott légy, drágalátos szűz, Isten veled, szép virág szűz, Mennyben szent Fiad mellett ülsz, tudjuk, rajtunk is könyörülsz.”

 

 

01 április 2020, 14:12
Olvasd el mindet >