Keresés

A pápa a keresztény merészségről, bátorságról elmélkedett homíliájában A pápa a keresztény merészségről, bátorságról elmélkedett homíliájában 

A pápa szombati miséjén a vírus-fertőzött fogyatékkal élőket gondozókért imádkozott

A Szent Márta-ház kápolnájában április 18-án reggel bemutatott szentmiséjét Ferenc pápa gondolatban a vírus által megfertőződött fogyatékkal élők és az őket gondozó orvosok és ápolók felé fordult. Homíliájában a pápa kiemelte, hogy a keresztény ember merészen beszél, bátran megmondja az igazat és ezt szabadsággal teszi, amely a Szentlélektől származik.

Somogyi Viktória – Vatikán

A szentmise elején Ferenc pápa megemlítette, hogy kapott levelet egy szerzetesnőtől, aki a halláskárosultak által használt jelnyelv tolmácsaként végzi szolgálatát. Az apáca elmesélte, hogy milyen nehéz azoknak az egészségügyi dolgozóknak – orvosoknak és ápolóknak – a munkája, akik a koronavírustól megfertőződött fogyatékkal élőket gondozzák. Imádkozzunk értük, akik mindig e személyeket szolgálják – kérte a pápa.

Merészen szólni

Homíliája első részében az Apostolok Cselekedetei egy részletét kommentálta, amelyben a vallási elöljárók megfenyegetik Pétert és Jánost, hogy ne tanítsanak Jézus nevében. A két apostol azonban bátran és merészen válaszol: „Ítéljétek meg magatok, helyes volna-e Isten előtt, hogy inkább rátok hallgassunk, mint az Istenre? Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk.” A merészség fontos kifejezés, ami az igehirdetők jellemzője. A görög szó parrhesia (bátorság, szókimondás). A keresztény bátorság ösztönöz arra, hogy szabadsággal beszéljünk. A vallási vezetőknek a szíve bezárult e merészség előtt, korruptá vált, megromlott. A Szentlélek nem tud behatolni ezekbe a szívekbe. Péter, aki korábban gyáva volt, a vallási elöljárók előtt bátran megszólalt. Bátorsága a Szentlélektől származott. A keresztény ember a teljes igazságot mondja, mert hű önmagához.

Keresztény bátorság

Vissza kell nyerni a merészséget, ami a keresztény bátorság, hogy előrehaladjunk. E merészség nélkül nem vagyunk jó keresztények – jegyezte meg a pápa. Ha nem vagyunk bátrak és ha álláspontunk megmagyarázásához belesodródunk az ideológiákba vagy esettani elemzésekbe, akkor hiányzik belőlünk a merészség, a keresztény stílus, a beszéd szabadsága, hogy mindent elmondjunk, vagyis a bátorság.

Bezárult szív

A vallási vezetők e merészség áldozatai voltak, mert sarokba szorította őket: nem tudták mit tegyenek a tanítványokkal. Ahelyett, hogy elfogadták volna az igazságot, ahogy az a szemük elé tárult, inkább bezárt szívükkel a diplomácia és a kompromisszum útját keresték. Úgy döntöttek, hogy megijesztik a tanítványokat azzal, hogy büntetés vár rájuk és azt remélték, hogy ezáltal elhallgatnak. Nem tudták, hogy kerüljenek ki ebből a helyzetből. Nem fordult meg a fejükben, hogy talán igazat beszélnek. Szívük bezárult és megkeményedett: korruptá vált, megromlott a szívük. Ez egy drámai helyzet: A Szentlélek, aki az igehirdetés merészségében, őrültségében nyilvánul meg, nem tud behatolni a megromlott szívekbe. Ezért legyünk óvatosak – figyelmeztetett a pápa. Vétkesek lehetünk, de korruptak, megromlottak nem!

A Szentlélek ajándéka

A vallási elöljárók szavaira Péter azonban bátran válaszol. Honnan származik ez a bátorság Péterben, aki megtagadta korábban Jézust? Mi történt a szívével? A Szentlélek ajándékát nyerte el: a merészséget, a bátorságot. A parrhesia kegyelem, amit a Szentlélek hoz el Püskösdkor. A tanítványok azt követően kezdték hirdetni az Evangéliumot, hogy elnyerték ezt az ajándékot. Ez a bátorság új volt számukra. Ez az önmagukhoz való hűség a keresztény ember jele: bátran megmondja a teljes igazságot. Erre hívja a tanítványokat az Úr.

Jézus küldetést ad a tanítványainak

Az első olvasmány után a pápa a napi Evangéliumról elmélkedett, amelyben Jézus megfeddi a tanítványokat szívük keménysége miatt, mert nem hisznek azoknak, akik feltámadása után látták Őt. Majd arra buzdítja őket, hogy menjenek el az egész világra és bátran hirdessék az Evangéliumot minden teremtménynek. A küldetés a Szentlélektől születik. Arra kéri Jézus a tanítványait, hogy bátran, merészen, félelem nélkül induljanak a világba. Az Úr adja meg nekünk, hogy mindig bátrak tudjunk lenni. Ez nem azt jelenti, hogy meggondolatlanok vagyunk. Nem. A keresztény bátorság mindig óvatos! – zárta szombat reggeli homíliáját a pápa.

A szentmise végén Ferenc pápa emlékeztetett, hogy az Isteni Irgalmasság vasárnapján délelőtt 11 órakor szentmisét mutat be a Vatikán közeli Szentlélek templomban.

18 április 2020, 13:33
Olvasd el mindet >