Keresés

Az öröm a Szentlélek ajándéka Az öröm a Szentlélek ajándéka 

A pápa csütörtök reggeli miséjén a gyógyszerészekért imádkozott

Benedek emeritus pápa 93. születésnapján a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmiséjén Ferenc pápa köszönetet mondott a gyógyszerészeknek, akik a jelenlegi járvány idején a betegeket segítik. Homíliájában rámutatott, hogy az Evangélium hirdetéséhez nagy erőt ad az Úr öröme, amely a Szentlélek gyümölcse.

Somogyi Viktória – Vatikán

Ferenc pápa csütörtök reggeli szentmiséje elején gondolatban a gyógyszerészekhez fordult: „Ezekben a napokban szememre vetették, hogy elfelejtettem megköszönni egy csoportnak a munkáját... Már köszönetet mondtam az orvosoknak, az ápolóknak, az önkénteseknek... de megfeledkeztem a gyógyszerészekről... Ők is sokat dolgoznak, hogy segítsék a betegek gyógyulását. Imádkozzunk értük is!” – kérte a pápa.

A vigasz legnagyobb élménye amikor eltelünk örömmel

Homíliájában a napi Evangéliumot (Lk 24,35-48) kommentálta, amelyben a feltámadt Jézus megjelenik a tanítványoknak, akik megrémülnek és félnek Tőle, mert azt hiszik, hogy szellemet látnak. Az Úr pedig megnyitja értelmüket, hogy megértsék az Írásokat. Örömükben a tanítványok még mindig nem tudják elhinni, amit látnak. A vigasz legnagyobb élménye, amikor eltelünk örömmel. Az Úr jelenlétének teljessége a Szentlélek gyümölcse, ami kegyelem. A pápa idézett Szent VI. Pál pápa Evangelii nuntiandi k. apostoli buzdításából, amely az örömteli evangelizálókról szól (vö. 79-80). Az evangélium hirdetéséhez és a tanúságtételhez nagy erőt ad az Úr öröme, ami a Szentlélektől származik.

Jézus megjelenik tanítványainak

Azokban a napokban Jeruzsálemben az embereket sokféle érzés járta át, a félelem, a megdöbbenés, a kétség – kezdte homíliáját Ferenc pápa. Nem volt nyugodt a légkör, mert olyan dolgok történtek, amelyeket nem értettek az emberek. Ekkor az Úr felkeresi tanítványait. Amikor megjelenik, megijednek Tőle. Ugyanezt élték meg a tavon, amikor Jézus a vízen járva közeledett feléjük. Jézus megmutatja nekik sebeit: „Tapintsatok meg, és lássátok, mert a szellemnek nincs húsa és csontja”.

Eltelni örömmel

Ezután következik egy mondat, ami nagy vigaszt nyújt nekem és ezért az egyik kedvenc evangéliumi részletem: „Mivel örömükben még mindig nem hittek” (Lk 24,41) – jegyezte meg a pápa. A tanítványok annyira megdöbbentek, hogy az öröm miatt nem tudták elhinni, amit láttak: ’Nem, ez nem lehetséges’ - gondolhatták. Akkora volt az örömük, hogy szinte hihetetlen volt. Ezek az öröm nagy pillanatai. Elteltek az örömmel, ami megbénította őket. Pál apostol is az örömöt kívánja római híveinek: „Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes örömmel” (Róm 15,13). Eltelni örömmel. Ez a legnagyobb vigasz élménye, amikor az Úr segít megérteni, hogy ez más, mint a vidámság, a pozitivitás és a ragyogás. Az örömmel eltelni kifejezés sokszor megismétlődik az Evangéliumban: pl. amikor Pál a börtönben megmenti az öngyilkosságra készülő elítélt életét, aki eltelt örömmel, mert hitt; vagy amikor a tanítványok visszatérnek Jeruzsálembe a mennybemenetel után örömmel eltelve. Ez a teljes vigasz, az Úr jelenlétének teljessége, mert ahogy Pál apostol mondja a Galatáknak: „A Lélek gyümölcse az öröm” (vö. Gal 5,22). A Szentlélek örömét elnyerni pedig kegyelem – hangsúlyozta a pápa.

Az Úrban való öröm az erősségetek

Ezután felidézte Nehemiás könyvének egy részletét, amely segít az örömről szóló elmélkedésben. A zsidó nép visszatér Jeruzsálembe és megtalálják az elveszettnek vélt törvénykönyvet. Nagy ünnepet rendeznek és összegyűlnek, hogy meghallgassák Ezdrás papot, aki felolvas a törvénykönyvből. A meghatott nép sírni kezd örömében. Ekkor Nehemiás a néphez fordul: „Nyugodjatok meg, ne sírjatok, örüljetek, hiszen az Úrban való öröm az erősségetek” (vö. Neh 8,1-12).

Nehemiás könyvének szava segítsen ma minket – mondta a pápa. Ami nagy erőt ad nekünk az átalakuláshoz, az Evangélium hirdetéséhez, az életünkkel való tanúságtételhez, az az Úr öröme, ami a Szentlélek gyümölcse. Ma kérjük, hogy adja meg nekünk ezt a gyümölcsöt – zárta csütörtök reggeli homíliáját Ferenc pápa.

 

16 április 2020, 12:54
Olvasd el mindet >