Keresés

A huszadik "zártkörű" pápai szentmise A huszadik "zártkörű" pápai szentmise 

A pápa szombat reggeli homíliájában a járvány miatt éhezőkért és szenvedőkért imádkozott

Immár huszadik alkalommal mutatott be szentmisét Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában azóta, hogy a járvány következtében életbe léptetett rendelkezések miatt nem a szokásos módon, vagyis koncelebráló papok és hívek jelenlétében, hanem néhány asszisztenst kivéve egyedül, de élő adásban misézik. Március 28-án szombaton reggel a pápa így vezette be a szentmisét: „Ezekben a napokban a világ némely részén a világjárvány egyes következményei megmutatkoztak, mint az éhség. Éhező embereket lehet már látni, akik nem tudnak dolgozni menni. Lassan megmutatkoznak a járvány utáni következmények. Imádkozzunk a családokért, akik már most érezni kezdik a járvány okozta szükséget”.

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán    

Ferenc pápa a János evangéliumból vett napi szakaszhoz (Jn 7,40-53) fűzte magyarázatát, mely arról szól, hogy a főpapok és a farizeusok a templomban tanító Jézust nem akarják elismerni Messiásnak, mert Galileából származik. Ez pedig megosztotta magát a népet is: egyik része szereti Jézust és követi őt, másik a nép vezetőivel, a törvénytudókkal tart, akik pedig megvetik Jézust, de lenézik a tudatlan népet is. Isten hűséges szent népe azonban hisz Jézusban, követi őt, befogadja a szívébe. A pápa felidézte a csodálatos kenyérszaporítás történetét, amelyben Jézus a mellette kitartó és éhes tömegbe küldi vissza a tanítványait: „Ti adjatok nekik enni!”

A klerikalizmus eredete: elszakadás a néptől

Ez a szakadás a vezető vallási elit és a nép között régi eredetű, az Ószövetségből származik, például Héli főpap fiainak az esetében. Ferenc pápa szerint a klerikus elit problémájának a gyökere abban állt, hogy elvesztették annak az emlékét, hogy ők maguk is a néphez tartoznak, és ezzel szemben a vezető réteg társadalmi osztályához szegődtek. A klerikalizmus már ott jelen volt. Ma pedig vannak, akik a rendi elöljárótól és a püspöktől kérik, hogy ne engedjék ki a nővéreket és papokat, hanem a kormány gondoskodjon a rászorulókról. Ugyanaz az érvelés: a nép másodosztályú, mi vagyunk a vezető réteg, nem szabad bepiszkolni a kezünket a szegényekkel. Valami hiányzik nekik, elvesztették az emlékezetüket, amire az Isten figyelmezteti Dávidot: „A nyájból választottalak téged”.

Nikodémus és a hegyi pap  

Az evangéliumban szereplő Nikodémus kapcsán a pápa megjegyezte: nyugtalan ember volt, kevésbé bátor, diplomatikus, de elment Jézushoz, megtette, amit tudott. Figyelmeztette a főtanács tagjait, hogy a törvény nem engedi meg az ítélkezést meghallgatás nélkül. Ma is vannak Isten szolgálatában álló derék férfiak és nők, akik nem szakadnak el a néptől. Ferenc pápa utalt egy fényképre, amit a napokban mutattak neki: egy hegyvidéki pap behavazott településeken jár a szentségtartóval, hogy áldást adjon a falvak lakóinak. Az sem bántotta, hogy a fagy megégeti a kezét, csak arra gondolt, hogy Jézust viszi az embereknek.

Az elit-eszme veszélye a vezetésben

Gondoljuk meg – kérte a pápa –, hogy mi melyik oldalon állunk: a hitben tévedhetetlen Isten népével, vagy az elittel, az  Isten népétől elszakadt klerikalizmussal? Végül a pápa Pál apostol intését idézte Tituszhoz: „Emlékezzél anyádra és nagyanyádra”. Pál azért tanácsolja ezt, mert tudta jól, hogy mekkora veszélyt hordozott ez az elit-eszme a vezetésben. Ferenc pápa a szentmise végén rövid szentségimádást tartott, majd szentségi áldást adott a közvetítést követőknek.                                       

28 március 2020, 13:36
Olvasd el mindet >