Keresés

Ferenc pápa szentmisét mutat be a Szent Márta-ház kápolnájában Ferenc pápa szentmisét mutat be a Szent Márta-ház kápolnájában  (Vatican Media)

Ferenc pápa pénteki homíliája: a kiválasztás, az ígéret és a szövetség Isten ajándékai

Március 13-án pénteken, megválasztása hetedik évfordulóján Ferenc pápa reggel hét órakor szentmisét mutatott be a Szent Márta-ház kápolnájában. Miseszándékát így jelentette be: „Kapcsolódjunk lélekben ezekben a napokban a betegekhez, a családokhoz, akik a világjárványtól szenvednek. Szeretnék imádkozni a papokért, akiknek Isten népét kell kísérniük ebben a válságban. Az Úr adjon nekik erőt és annak a képességét, hogy a legjobb eszközöket használják a segítéshez. A drasztikus intézkedések nem mindig jók, imádkozzunk ezért! A Szentlélek adja meg a papoknak a lelkipásztori megkülönböztetés képességét, hogy ne hagyják egyedül Isten szent, hűséges népét. Érezze az Isten népe a pásztorok kísérését és Isten Szava, a szentségek és az ima erősítését!”

P. Vértesaljai László SJ – Vatikán

A pénteki szentmise olvasmánya Mózes első könyvéből Jákob fiainak történetét mondja el, melyben a testvérek irigységből végezni akarnak az álomlátó Józseffel és csak Isten rendkívüli kegyelme menti meg őt. Az atya és fia kapcsolatát folytatja a napi evangélium Jézusnak a gonosz szőlőművesekről szóló történetével, akik megölik az örököst.

Ajándékba kapott kiválasztottság

Mindkét olvasmány jövendölés az Úr passiójáról – kezdte homíliáját a pápa. Józsefet 20 ezüstsékelért adják el testvérei, méghozzá pogányoknak. Jézus példabeszéde már világosan szól a Fiú megöletéséről. Ez annak az embernek a története, akinek volt egy birtoka, ahol nagy gonddal szőlőt telepített, sövénnyel bekerítette, taposógödröt ásatott és nagyon helyesen egy őrtornyot is épített – emelte ki a pápa. Aztán bérbe adta parasztoknak és elutazott. Ez Isten népe. Az Úr kiválasztotta ezt a népet, mely egy választás népe. Van egy ígéret is: „Haladjatok tovább! Te vagy az én népem” – melyet Ábrahámnak ígért meg. Aztán ott van a néppel kötött szövetség a Sínai-hegyen. A népnek mindig meg kell őriznie emlékezetében a kiválasztottságát, hogy ő egy választott nép, melynek jegyében előre tekint reménységgel, de őriznie kell a szövetséget is, hogy napról-napra hűségben éljen.

A bérlők elfelejtik, hogy nem ők a gazdák

Ám ebben a példabeszédben megtörténik, hogy amikor eljön a szüret ideje, a bérlők elfelejtik, hogy nem ők a gazdák: „Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, s az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak” – idézett a pápa az evangéliumból. Bizonyára Jézus megmutatja itt – és az írástudókról beszél, szólt a pápa –, hogy az írástudók miként bántak a prófétákkal. „Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ezekkel is ugyanúgy bántak. „Végül a fiát küldte el hozzájuk, mondván: »A fiamat csak megbecsülik!« Amikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz: »Ez itt az örökös! Gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége!« Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték”.   

A kiválasztás, az ígéret, a szövetség Isten adománya

Elrabolták az örökséget, ami másé volt – folytatta a pápa. Ez a hűtlenség története, hűtlenség a szövetséghez, az ígérethez, a szövetséghez, mely adomány. A kiválasztás, az ígéret, a szövetség Isten adománya. A hűtlenség Isten adományához valójában nem érti, hogy az egy ajándék és elveszi mint saját tulajdonát. Ezek az emberek kisajátították, elvették az ajándékot és átalakították az „én” tulajdonává. Az ajándék pedig gazdagság, nyitottság, áldás és ezt végül bezárták a törvények tanításába. Megideologizálták! – jelentette ki Ferenc pápa. Ezáltal az ajándék elvesztette saját ajándék jellegét és ideológiaként végezte. Főként szabályokkal teli moralista ideológia lett, mely nevetségesen leszáll minden dolog esetértelmezésének a szintjére. Kisajátították az adományt.

Isten ajándékként nyilatkozatta ki magát, ajándékká lett értünk

Ez nagy bűn! – értelmezte a pápa. Bűn, mert elfelejti, hogy Isten maga ajándékká lett értünk és nekünk adta ezt az ajándékot, ők pedig erről megfeledkezve sajátjukká tették. Az ígéret már nem ígéret, a kiválasztás már nem kiválasztás, a szövetséget pedig saját tetszésük szerint magyarázták, megideologizálva! Ebben a magatartásban én az evangéliumban talán a klerikalizmus kezdetét látom, mely egy eltévelyedés, ami mindig megtagadja Isten ingyenes választását, Isten ingyenes ígéretét, Isten ingyenes szövetségét – értelmezte személyesen a pápa. Elfelejti a kinyilatkoztatás ingyenességét, a szövetség ingyenességét és az ígéret ingyenességét, hogy Isten ajándékként nyilatkoztatta ki magát, ajándékká lett értünk. Nekünk is ezt kell csinálni és másokkal is meg kell láttatni ezt az adományt, nem pedig mint tulajdont.

A klerikalizmus, a merevség és az ideologizálás megvolt már Jézus korában

A klerikalizmus nem csak napjaink dolga, a merevség nem csak napjaink dolga, megvolt már Jézus korában is. Jézus pedig tovább halad a példabeszéd magyarázatában, ez a 21. fejezet, tovább  megy és eljut a 23. fejezethez az ítéletig, ahol látni lehet Isten haragját azok ellen, akik az ajándékot tulajdonukként veszik és lefokozzák annak gazdagságát eszmeiségük szeszélyes ideológiáivá. Kérjük az Úr kegyelmét, hogy az adományt ajándékként fogadjuk és azt ajándékként is adjuk tovább, ne pedig tulajdonként, ne szektás módon, ne mereven és ne klerikalista módon – zárta Ferenc pápa péntek reggeli homíliáját.                                                                                                                          

13 március 2020, 15:23
Olvasd el mindet >