Keresés

Ferenc pápa szentmisét mutat be a Szent Márta-ház kápolnájában Ferenc pápa szentmisét mutat be a Szent Márta-ház kápolnájában   (ANSA)

A pápa szerda reggeli homíliája: tudjuk megkülönböztetni az Úr útját, ami a Kereszt

Ferenc pápa március 11-én reggel a Szent Márta-házban bemutatott és élőben közvetített szentmiséjén ismét imádkozott a koronavírusban szenvedőkért és az elítéltekért. Szentbeszédében az üldözött keresztényekről szólt, utalva Asia Bibi pakisztáni keresztény esetére is.

Somogyi Viktória – Vatikán

A pápa harmadik élőben közvetített szentmiséjének kezdetén kéréssel fordult a hívekhez: „Imádkozzunk továbbra is a járványban megbetegedettekért. Ma imádkozzunk a bebörtönzött testvéreinkért is, akik szenvednek és akikhez közel kell állnunk imáinkkal, hogy az Úr segítse és vigasztalja meg őket ebben a nehéz pillanatban.” Ezt követően felolvasta az antifónát: „Ne hagyj el engem, Uram, én Istenem, ne távozzál el tőlem! Siess segítségemre, Uram, én szabadítóm!” (Zsolt 38,22-23)

Az ördög sajátos stílussal pusztít

Homíliájában a pápa az Evangéliumról (Mt 20,17-28) szólt, amely Jézus szenvedéséről beszél.   Kiemelte, hogy az ördög sajátos stílussal pusztít: gyűlöletet kelt. Csábítással akar eltávolítani a Kereszttől, a világias szellemet felkínálva: a hatalmat, a hiúságot és az acsarkodást. Emlékeztetett a sok üldözött keresztényre is és idézte Asia Bibi szavait it.

Jeremiás próféta szenvedése

Az első olvasmány Jeremiás próféta könyvéből (Jer 18,18-20) idéz, amely egy valódi prófécia az Úr szenvedéséről. Mit mondanak Jeremiás ellenségei? „Jöjjetek, verjük őt meg nyelvvel, és ne figyeljünk egyetlen szavára sem!” Készítsünk akadályokat. Nem azt mondják, hogy győzzük le, öljük meg. Megnehezítik az életét és gyötrik. Ez a próféta szenvedése és egyben egy Jézusra vonatkozó prófécia is.

Az ördögnek két stílusa van

Jézus is szól erről az Evangéliumban: „Íme, felmegyünk Jeruzsálembe és az Emberfiát át fogják adni a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik őt és átadják a pogányoknak, hogy kicsúfolják, megostorozzák és keresztre feszítsék”. Nemcsak egy halálos ítéletről van szó, többről: megaláztatásról, acsarkodásról. Amikor keresztények vagy egy személy üldözésébe gyűlölet vegyül, akkor az ördög van jelen. Az ördögnek két stílusa van: a csábítás a világ ígéreteivel, ahogy Jézussal tette a sivatagban. El akarta csábítani, hogy ezzel megváltoztassa a megváltás tervét. Ha ezzel nem sikerül, akkor az acsarkodáshoz, gyűlölethez nyúl. Büszkesége olyan hatalmas, hogy kész pusztítani és élvezi ezt, amit a gyűlölettel ér el.

Gondoljunk sok szent és keresztény üldözésére

Gondoljunk sok szent és keresztény üldözésére – folytatta homíliáját a pápa. Nemcsak megölik őket, de szenvedést is okoznak nekik és halálukig megalázzák őket. Ne tévesszünk össze egy egyszerű társadalmi, politikai, vallási üldözést az ördög gyűlöletével. Az ördög acsarkodik, hogy pusztítson. Gondoljunk az Apokalipszisre: az asszony születő gyermekét akarja elpusztítani.

Az önmegvalósítás, a karrierizmus, a világi siker nem keresztény utak

A Jézussal keresztre feszített két latort elítélték, keresztre feszítették és hagyták őket békében meghalni. Senki nem inzultálta őket, nem érdekelt senkit, hogy velük mi történik. Csak Jézust sértegették, csak ellene fordultak. Jézus elmondja az apostoloknak, hogy halálra ítélik majd, kigúnyolják, megkorbácsolják és keresztre feszítik, csúfot űznek belőle. Az ördög acsarkodásából, a pusztításból való kikerülés útja a világias szellem, amellyel Zebedeus fiainak anyja fordul Jézushoz. Jézus megaláztatásról beszél, amely a saját sorsa, míg az anya feltűnést, hatalmat kér gyermekeinek. A hiúság, a világias szellem az az út, amelyet az ördög felkínál, hogy eltávolítson Krisztus keresztjétől. Az önmegvalósítás, a karrierizmus, a világi siker: ezek nem keresztény utak, hanem Jézus keresztje eltakarásának útjai – mutatott rá Ferenc pápa.

Tudjuk megkülönböztetni az Úr útját

Az Úr adja meg a kegyelmet, hogy meg tudjuk különböztetni, amikor a szellem el akar pusztítani minket a gyűlölettel, és azt, amikor ugyanez a szellem meg akar vigasztalni bennünket a világ külsőségeivel, a hiúsággal. De ne felejtsük el: amikor acsarkodás és gyűlölet van, az ördög bosszúja vereséget szenved. Így van ez máig az egyházban. Gondoljunk a sok keresztényre, akiket kegyetlenül üldöznek. Ezekben a napokban az újságok beszéltek Asia Bibi-ről: kilenc évet töltött börtönben. Ez az ördög acsarkodása, gyűlölete. Az Úr adja meg a kegyelmet, hogy meg tudjuk különböztetni az Úr útját, ami a Kereszt a világ útjától, amely a hiúság, a külsőségek, az álarcok – zárta Ferenc pápa szerda reggeli homíliáját.

11 március 2020, 15:33
Olvasd el mindet >