Keresés

Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában  

Ferenc pápa az elhunyt orvosokért és papokért imádkozott a kedd reggeli szentmisén

„Arról értesültem, hogy ezekben a napokban néhány orvos, pap és betegápoló is elhunyt a koronavírustól megfertőzött betegek gondozása során. Ők maguk is megfertőződtek, mert a betegek szolgálatában álltak. Imádkozzunk értük, családtagjaikért és adjunk hálát Istennek hősies példájukért, amit a betegek ápolása során mutattak!” – imádkozta Ferenc pápa a kedd reggeli szentmise elején, amikor megnevezte a mise szándékát, majd homíliájában a restség, a tétlenség elleni küzdelemre szólított fel.

P. Vértesaljai László SJ - Vatikán   

24 orvos és több mint ötven pap a járvány áldozatai között

A március 23-i, hétfő esti adatok szerint Olaszországban a járvány kezdete óta összesen 6071 személy hunyt el, köztük 24 orvos és több mint ötven pap. Mondhatnánk, hogy ők „szolgálatuk teljesítése közben hunytak el”. A napi evangélium Szent János könyvéből (Jn 5, 1-16) is éppen egy beteg gyógyításáról szól. Ő az a 38 éve beteg ember, aki ott fekszik a Beteszda fürdő oszlopcsarnokánál, és akinek nincs embere, hogy a fürdővíz gyógyító megmozdulásakor a medencébe tegye őt.

Ha valaki gyógyulni akar, törekedjék rá

Ferenc pápa homíliájában először a „vízről, mint az üdvösség jeléről” elmélkedett. Ezékiel próféta az olvasmányban „életet adó vízről” beszél, mely egészségessé teszi a Holt tenger vizét. Az evangélium pedig egy fürdőt említ, ahová betegek jártak gyógyulást keresve. Azt tartották ugyanis róla, hogy amikor egy angyal leszáll az égből és megmozdítja a vizet, az meggyógyítja az elsőként belépőket. Nagyon sok beteg feküdt ott: vakok, sánták és bénák, köztük egy 38 éve beteg ember. Ez a 38 év azért egy kicsit sok! – töprengett a pápa. Ha valaki ugyanis gyógyulni akar, törekszik arra, hogy legyen segítsége. Ügyesnek, kicsit furfangosnak is kell lennie, de az az ember már 38 éve ott van, és nem tudják róla, hogy él-e, hal-e? Amikor Jézus meglátja őt, megkérdi tőle: „Akarsz-e meggyógyulni?” A beteg válasza érdekes: nem mond igent, hanem csak panaszkodik, nem is a betegségéről, hanem arról, hogy nincs embere, nincs segítsége. Ez az ember mindig késésben van. Jézus erre azt mondta neki: „Kelj föl, vedd ágyadat, és járj!” Az ember azonnal meggyógyult.

A pesszimizmus és a restség betegsége – a gyógyulást akarni kell 

Elgondolkodtat bennünket ez az ember. Beteg volt? Talán béna, de egy kicsit járni is tudott – vélte a pápa. A szívében volt beteg, a lelkében, mert borúlátó volt, a szomorúság, a restség betege. Igen, élni akarok… - de aztán maradt ott tovább. A helyes válasz ez lenne: „Igen, meg akarok gyógyulni!” - ehelyett ő panaszkodik: „Mire én odaérek, már más lép be előttem”. A válasza Jézus ajánlatára, hogy ő meggyógyítja, a panaszkodás mások ellen. 38 éve panaszkodik mások ellen és nem csinál semmit, hogy meggyógyuljon.

A megoldás kulcsa a találkozás Jézussal

Igen, mindez szombaton történt, ahogy a törvénytudók megjegyzik, de az esemény kulcsa a találkozás Jézussal. A gyógyult beteg találkozik is vele a Templomban, amikor Jézus inti őt: „Többé ne vétkezzél, hogy valami nagyobb bajod ne essék!”. Ez az ember bűnös volt, nem valami súlyos vétke miatt. A túlélés vétke, a mások életéről való panaszkodás vétke miatt. A szomorúság bűne miatt, hogy képtelen döntést hozni az életéről, de közben nézi a többieket és panaszkodik.                 

Sok keresztény él a tétlenség, a cselekvésre képtelenség állapotában

Ferenc pápa összevetette ezt a folyton panaszkodó beteget a vakon-született örömével, aki határozottan kérte a gyógyulást. Amikor pedig később találkozik a törvénytudókkal, elmondja, ami vele történt, megalkuvás nélkül. Ferenc pápa szerint sok keresztény él a tétlenség, a cselekvésre képtelenség állapotában, s ez a tétlenség méreg, kábítószer, a szomorúság-függőség és a tétlenség-függőség légkörében. Óvakodnunk kell ettől a semleges bűntől, mely nem fehér, nem is fekete, de az ördög arra használja, hogy megsemmisítse a lelki életünket – kérte homíliája végén Ferenc pápa.    

A szentmise befejezésekor Ferenc pápa a szentségi áldás előtt így imádkozott: „Jézusom, hiszem, hogy valóságosan jelen vagy az Oltáriszentségben. Mindenek fölött szeretlek Téged és Rád vágyakozik a lelkem. Minthogy most nem fogadhatlak magamba szentségileg, jöjj legalább lelkileg a szívembe! Mihelyt eljössz, átölellek Téged és teljesen egy leszek Veled. Ne engedd, hogy valaha is elszakadjak Tőled! Ámen!      

24 március 2020, 15:48
Olvasd el mindet >