Keresés

Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában  (ANSA)

Ferenc pápa kedd reggeli homíliája a Szent Márta-házban: Szívünk legyen nyitott és irgalmas

A keményszívűség ellenszere az emlékezés; ha nem felejtjük el az üdvösség kegyelmét. Ezáltal szívünk őszinte lesz és képes az együttérzésre – fejtette ki a kedd reggeli szentmisén a pápa.

Gedő Ágnes / Gabriella Ceraso – Vatikán

A mai evangéliumi szakaszban Szent Márk (Mk 8,14-21) leírja nekünk, ahogy a tanítványok a Genezáreti-tavon áthajózva nyugtalankodnak, mert nem vittek magukkal elegendő kenyeret. Jézus így inti őket: „Mit tanakodtok azon, hogy nincs kenyeretek? Még most sem értitek, és nem fogjátok föl? Még mindig érzéketlen a szívetek? Van szemetek, és nem láttok? Van fületek, és nem hallotok? Nem emlékeztek arra, hogy amikor öt kenyeret megtörtem ötezer embernek, hány tele kosár maradékot szedtetek össze?”

Ahol nincs együttérzés, ott bálványimádás és ideológia van

Ferenc pápa ebből az evangéliumi jelenetből indul ki szentbeszédében, hogy rávezessen a különbségre a tanítványok megkeményedett szíve és az Úr együttérző szíve között. Az Úr ugyanis együttérzést kér. „Irgalmasságot akarok, nem áldozatot” - mondja. (vö. Mt 9,13) Az a szív, amelyik nem képes az együttérzésre, az bálványimádóvá válik, önelégültté, melyet saját önzése hajt előre, és csak ideológiákkal lesz erős. Gondoljunk a Jézus idejében meglévő négy ideológiai csoportra: a farizeusokra, a szadduceusokra, az esszénusokra és a zélótákra. Négy csoport, akik megkeményítették a szívüket, hogy olyan tervet hajtsanak végre, ami nem Isten terve. Nem volt benne hely Isten számára, nem jutott benne hely az együttérzésnek.

Jézus felrázza a keményszívűeket

Létezik azonban gyógyír a szív keménységére, mégpedig az emlékezés. Ezért tér vissza a mai evangéliumban és a Biblia más szakaszaiban, melyeket a pápa végigvesz és mintegy refrénként ismétel: az emlékezés üdvözítő ereje. Olyan kegyelem, amit kérni kell, hogy nyitott és hűséges maradjon a szívünk. Amikor a szívünk megkérgesedik, megkeményedik, akkor felejtünk… Elfelejtkezünk az üdvösség kegyelméről, az ingyenességről. A kemény szív veszekedéshez vezet, háborúkhoz, önzéshez, testvérünk elpusztításához, mert nincs benne együttérzés. Az üdvösség legnagyobb üzenete az, hogy Isten megkönyörült rajtunk. Az evangéliumban visszatérő refrén, amikor Jézus meglát egy embert, egy fájdalmas helyzetet: megesik rajta a szíve. Jézus az Atya részvéte, mely felrázza a kemény szívet.

Legyen nyitott a szívünk

Kérjük tehát, hogy ne legyen ideologizált, megkérgesedett a szívünk, hanem legyen nyitott és együttérző a világban történő dolgokkal szemben. Az ítélet napján ugyanis e szerint ítélnek meg minket, nem elképzeléseink vagy ideológiáink alapján – emlékeztetett a pápa. Így írja az evangélium: „Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek.” (vö. Mt 25,31-36) Ez az együttérzés, a nem kemény szív. És az alázat, a gyökereinkre és üdvösségünkre való emlékezés segít megőrizni ezt. Fohászkodjunk tehát, mert mindannyiunk rejt valamit a szívében, ami megkeményedett. Emlékezzünk, és az Úr adjon nekünk egyenes és őszinte szívet – ahogyan ezért a szentmise bevezető imájában könyörögtünk. A kemény szívekbe, az ideologizált szívbe nem tud belépni az Úr. Az Úr csak olyan szívbe tud belépni, mint amilyen az övé: vagyis együttérző, képes megkönyörülni, nyitott. Az Úr adja meg nekünk ezt a kegyelmet! – zárta kedd reggeli homíliáját Ferenc pápa.

Photogallery

A szentmise képei
18 február 2020, 13:28
Olvasd el mindet >