Keresés

Vatican News
Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában  (ANSA)

Ferenc pápa péntek reggeli homíliája: Az élet lényege az Istennel való kapcsolatunk

Nemcsak a test, hanem a lélek betegségeit is föl kell ismernünk és gyógyítanunk. Ehhez be kell látnunk bűneinket, és bocsánatot kell kérnünk Istentől – erről elmélkedett Ferenc pápa a péntek reggeli szentmisén, melyet a Szent Márta-ház kápolnájában mutatott be.

Gedő Ágnes / Adriana Masotti – Vatikán

Márk evangéliumának mai szakasza (Mk 2,1-12) a béna meggyógyításának történetét mondja el. Jézus köré nagy tömeg gyűlik össze Kafarnaumban. Odavisznek hozzá egy bénát, hogy gyógyítsa meg, de a sok ember miatt nem férnek hozzá, ezért kibontják a tetőt és a nyíláson át engedik le a hordágyat. Mindenki azt reméli, hogy Jézus meggyógyítja a bénát, de ő mindenkit meglep, amikor így szól hozzá: „Fiam, bocsánatot nyertek bűneid.” Csak ezután mondja neki, hogy álljon föl, fogja az ágyát és menjen haza. Ferenc pápa rámutatott: Jézus szavain keresztül bepillanthatunk a lényegbe. Ő Isten embere, meggyógyítja, de nem gyógyító. Tanít, de nem tanító, több annál, ezért ránéz a bénára és így szól: „Fiam, bocsánatot nyertek bűneid.” A testi gyógyulás ajándék, a fizikai egészség ajándék, amit meg kell őriznünk. De az Úr azt tanítja nekünk, hogy a szív egészségére, a lelki egészségre is vigyáznunk kell.

A lényeg az Istennel való kapcsolatunk, ne féljünk tőle

Jézus a lényegre tapint a síró, bűnös asszony esetében is, amikor azt mondja neki: „Bocsánatot nyertek bűneid”. A többiek megbotránkoznak, amikor Jézus a lényegre tér, megbotránkoznak, mert abban prófécia, erő van – magyarázta a pápa. Menj, és ne vétkezz többé – mondja Jézus az embernek, aki soha nem ér el a vízhez, hogy meggyógyuljon. A szamáriai asszonytól, aki sokat kérdezősködik – kicsit a teológusnő szerepét játssza – a férje felől érdeklődik. Az élet lényegére tapint, és a lényeg az Istennel való kapcsolatunk. Mi pedig hányszor elfeledkezünk erről, mintha félnénk éppen oda menni, ahol találkozhatunk az Úrral, Istennel. Annyit teszünk állítólag testi egészségünkért, tanácsokat adunk egymásnak az orvosokkal és a gyógyszerekkel kapcsolatban, ami jó dolog… de gondolunk a szívünk egészségére is?

Jézus meg akarja bocsátani a bűneinket

Jézusnak ezek a szavai talán segíthetnek nekünk: „Fiam, bocsánatot nyertek bűneid.” Szoktunk a bűnbocsánat gyógyírjára gondolni bűneinkért, hibáinkért? Föltesszük magunknak a kérdést: „Bocsánatot kell-e kérnem valamiért Istentől?” „Igen, persze, általánosságban mind bűnösök vagyunk”, és így a dolog felhígul, erejét veszti, elveszíti azt a prófétai erőt, ahogyan Jézus a lényegre tapint. Ma pedig Jézus azt mondja mindannyiunknak: „Meg akarom bocsátani a bűneidet”.

A szív egészségéhez a gyógyszer a megbocsátás

Az is lehet, hogy valaki nem talál meggyónni való bűnt magában, mert nem tudatosul benne a bűn, a konkrét bűn, a lélek betegségei, amelyeket gyógyítani kell, és amikhez az orvosság a megbocsátás. Jézus egyszerű dolgot tanít nekünk, amikor a lényegre tapint. A lényeg az egészség, a test és a lélek egészsége. Vigyázzunk a testi egészségünkre, de a lélekére is. És menjünk el ahhoz a doktorhoz, aki meg tud gyógyítani minket, aki meg tudja bocsánati bűneinket. Jézus ezért jött el, ezért adta az életét – zárta péntek reggeli homíliáját Ferenc pápa.

Photogallery

A szentmise képei
17 január 2020, 13:15
Olvasd el mindet >