Keresés

Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában  (Vatican Media)

Ferenc pápa kedd reggeli homíliája a Szent Márta-házban: A kicsinység dicsérete

A Szentlélek csak az alázatos szívben tud kicsírázni. Kicsinek lenni nem egyenlő a bezárkózással, hanem sokkal inkább ráhagyatkozás Istenre, a kockázat felvállalása, mert nincs mit vesztenünk. Erről elmélkedett kedden reggel, a Szent Márta-ház kápolnájában bemutatott szentmisén a pápa.

Gedő Ágnes /Adriana Masotti – Vatikán

A mai liturgia (vö. Iz 11,1-10) az apró dolgokról beszél nekünk, tehát a mai nap a kicsinységé – kezdte homíliáját a pápa. Izajás próféta könyvében a mai olvasmány így ír: „Azon a napon: Vessző kél majd Izáj törzsökéből és hajtás sarjad gyökeréből. Az Úr lelke nyugszik rajta…”. Isten szava a kicsinyt dicséri és ígéretet tesz: hajtás sarjad belőle. Mi lehet kisebb egy rügynél? És mégis őrajta nyugszik majd az Úr lelke.

Isten dolgai apránként csíráznak ki

A megváltás, a kinyilatkoztatás, Isten jelenléte a világban mindig így kezdődik és mindig ilyen. Isten a kicsinységben nyilatkoztatja ki önmagát. A nagyok erősnek mutatják magukat, gondoljunk Jézus megkísértésére a pusztában, ahogy a sátán hatalmasként mutatkozik be, mint a világ ura: „Mindent megadok neked, ha te…” – szól Jézushoz. Isten dolgai azonban apránként kezdenek kicsírázni, egy magból. Jézus beszél erről a kicsinységről az evangéliumban.

A jászolban meglátjuk Isten kicsinységét

Jézus örvendezik és köszönetet mond Atyjának, amiért nem a hatalmasoknak nyilatkoztatta ki magát, hanem a kicsinyeknek. Emlékeztet rá, hogy Karácsonykor mindannyian a betlehemi jászol elé járulunk, ahol szembesülünk Isten kicsinységével. A pápa ekkor így figyelmeztetett: egy keresztény közösségben, ahol a hívek, a papok, a püspökök nem a kicsinység útját járják, ott hiányzik a jövő, minden összeomlik. Láthattuk ezt a történelem nagy projektjeinél: amikor a keresztények megpróbáltak erővel érvényesülni, a nagyzolást, a hódításokat. De Isten Országa mindig kicsiben csírázik ki, az élet apró magvából hoz hajtást. Persze a mag önmagában nem elegendő, valami más segít neki és ad erőt – mondta a pápa, újra idézve az olvasmány szavait: „Azon a napon: Vessző kél majd Izáj törzsökéből és hajtás sarjad gyökeréből. Az Úr lelke nyugszik rajta…”.

A Szentlélek csak alázatos szívbe jut be

A Lélek mindig a kicsinyt választja, mert nem tud belépni a nagyba, a gőgösbe, az önelégültbe – húzta alá Ferenc pápa. Az Úr a kicsiny szívében nyilatkoztatja ki önmagát. A teológiatudósok hasonlatával élve a pápa kifejtette: nem azok a teológusok, akik sokat tudnak a teológiáról, hiszen őket a teológia enciklopédistáinak is hívhatnánk. Mindent tudnak, de képtelenek a teológiát művelni, ugyanis azt csak térdepelve lehet, kicsivé téve magunkat. Az igazi pásztor, legyen az pap, püspök, pápa vagy bíboros, ha nem tud kicsiny lenni, akkor nem pásztor, hanem inkább hivatalvezető. És ez mindenkire igaz. A legfontosabbnak tűnő egyházi beosztástól a szegény öregasszonyig, aki titokban alamizsnálkodik.

A keresztény kicsinység nem gyávaság

Félreértés ne essék, a kicsinység nem vezet gyávasághoz, bezárkózáshoz, félelemhez. Épp ellenkezőleg: a kicsinység nagyszerű, képes kockáztatni, mert nincs mit vesztenie. A kicsinység vezet el minket a nagylelkűséghez, mert általa túllépünk önmagunkon abban a tudatban, hogy a nagyság Istentől jön. Ferenc pápa ekkor Aquinói Szent Tamás egy gondolatát idézte a „Teológia foglalata” – c. művéből. Hogyan viselkedjen egy keresztény, aki kicsinek érzi magát a világ kihívásaival szemben, ha nem akar gyáván élni? Szent Tamás gondolatát így foglalhatjuk össze: Nem megijedni a nagy dolgoktól – ma ezt bizonyítja Xavéri Szent Ferenc is -, hanem tovább menni, ugyanakkor mindig figyelembe venni az apró dolgokat, ez isteni. Egy keresztény mindig a kicsinységből indul ki. Ha az imádságomban kicsinek érzem magam, korlátaimmal, bűneimmel, mint a vámszedő, aki a templom végében imádkozott, szégyenkezve: „Légy irgalmas velem, bűnössel”, akkor előre jutok. De ha azt hiszed, hogy jó keresztény vagy, akkor úgy imádkozol, mint a farizeus, aki hálát adott Istennek önnön nagyságáért, de nem magasztaltatott föl. Mi adjunk hálát Istennek, amiért kicsinyek vagyunk – buzdított Ferenc pápa.

A gyermekek konkrét dolgokat gyónnak meg

A szentmise végén a pápa elmondta, hogy örömmel szolgáltatja ki a bűnbocsánat szentségét, és kifejezetten szeret gyerekeket gyóntatni, mert ők konkrét dolgokról beszélnek Az ő gyónásaik nagyon szépek, mert konkrét tényeket mondanak el. „Ezt a szót mondtam” – és megismétlik a szót. Az apróság konkrétuma. „Uram, én bűnös vagyok, mert ezt és ezt csinálom… Ez az én nyomorúságom, az én kicsinységem. De küldd el a Lelkedet, hogy ne féljek a nagy dolgoktól, ne féljek attól, hogy te nagy dolgokat vigyél végbe az életemben” – fohászkodott végül a kedd reggeli szentmisén Ferenc pápa.

Photogallery

A szentmise képei
03 december 2019, 13:53
Olvasd el mindet >