Keresés

Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában Ferenc pápa a Szent Márta-ház kápolnájában  (ANSA)

Ferenc pápa péntek reggeli homíliája a Szent Márta-házban: a püspök legyen közel Istenhez, papjaihoz és Isten népéhez

Imádkozzunk püspökeinkért, papjainkért, hogy megőrizzék az Istentől kapott ajándékot, és az üdvösség útjára vezessenek minket. Ferenc pápa erre buzdított reggeli szentbeszédében, miután a püspöki szolgálat négy alapvető jegyéről elmélkedett.

Gedő Ágnes – Vatikán

Csütörtökön reggel arra figyelmeztette a pápa a püspököket és papokat, hogy őrizzék meg az Istentől jövő hívás ajándékát egész szolgálatuk során. Pénteken, a szentmise olvasmánya alapján továbbfűzte gondolatmenetét: ne ragaszkodjanak a pénzhez, kerüljék a klikkesedést. Álljanak közel Istenhez az imában, legyenek közel papjaikhoz, egymás között, végül pedig Isten népéhez. Pál apostol folytatva intelmeit a fiatal Timóteus püspöknek (1Tim 6,2c-12), ezúttal a kapzsiság kísértésére hívja fel figyelmét.

Szent Pál intelmei Timóteushoz

Aki meg akar gazdagodni, kísértésbe esik: az esztelen és káros kívánságok kelepcéjébe, amelyek romlásba és kárhozatba döntik az embert. Minden baj gyökere ugyanis a kapzsiság, így azok, akik a pénz után sóvárogtak, eltávolodtak a hittől; és így bajba keveredtek. Te azonban, Isten embere, menekülj ezektől! Törekedjél inkább igaz lelkületre: életszentségre, hitre, szeretetre, türelemre és szelídségre! Küzdj az igaz hit győzelméért! Szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást, és erről tettél számos tanú előtt hitvallást.”

Az ördög tehát a zsebünkön keresztül férkőzik hozzánk – erősítette meg a pápa. A másik fő intelem a püspökökhöz a veszekedés, az egymás kibeszélésének elkerülése.

A négy fő tanács a közelségre

A püspökök elsődleges feladata az ima, ami erőt ad, közel visz Istenhez. A másik közelség, amit fenn kell tartania, a rá bízott papokkal, diakónusokkal való kapcsolat, mivel ők vannak a legközelebb hozzá. Szomorú az olyan püspök, amelyik elfeledkezik papjairól, akit hiába keresnek telefonon, mert a naptára három hónapra előre tele van és nincs rájuk ideje. A papok is tartsanak össze, ne engedjék a megosztottságot közéjük telepedni. Ne alkossanak ideológia és szimpátia alapján klikkeket. Végül a negyedik szempont, amit a püspökök figyelmébe ajánl a pápa, az Isten népéhez való közelség. Ne feledkezz el a népről, ne felejtsd el a gyökereidet! Amikor egy püspök elszakad Isten népétől, már nem szolgál, elfeledkezett a neki – ingyenesen – adott ajándékról.

Imádkozzunk papjainkért, püspökeinkért

Homíliája végén a pápa föltette a kérdést: Ti imádkoztok papjaitokért, a plébánosért, a káplánért, vagy csak bíráljátok őket? Imádkozni kell a papokért, püspökökért, hogy mindannyian – a pápa is püspök – meg tudjuk őrizni a kapott ajándékot ezzel a közelséggel.

Photogallery

A szentmise képei
20 szeptember 2019, 13:51
Olvasd el mindet >